D-län

Vid ratten i denna Maurer-Union från tidigt 1900-tal sitter Evald Lönnberg, Ilsbo. Han ägde denna bil omkring 1908-1910. Bilen erhöll igenkänningsmärke D2 den 8 januari 1907. Registrerad ägare var då direktör Lambert Fredrik Ståhlberg i Eskilstuna. Som ägare under annan en tidsperiod var även F. Sverdrup, Stockholm.  (2021-01-29)

Mannen och kvinnan sitter i en Oakland modell 35 Touring 1913 som erhöll igenkänningsmärke D18 vid registeromläggningen 1916, närmare bestämt den 25 februari. Då ägdes bilen av Velocipedreparatör Oskar Theodor Ohlsson i Malmköping. Men redan samma år, den 9 september, får bilen en ny ägare, handlande Fritz Engvall i Flen. (2023-10-10) 

Det här fotot är taget i samband med en insamling åt föräldralösa barn. Bilen är en Clement som inregistrerades den 10 juli 1907 och tilldelades igenkänningsmärke D49. Registrerad ägare var då Bilaktiebolaget (Bil-Bol) i Stockholm. Clement var ett av de fabrikat som Bil-Bol sålde med början 1907. (2022-08-04)

En trevlig bild som visar tre taxibilar med sina chaufförer. Bilen i mitten är en Clement med igenkänningsmärke D49. Bilen inregistrerades den 10 juli 1907 och registrerad ägare var då Bilaktiebolaget (Bil-Bol) i Stockholm. Clement var ett av de fabrikat som Bil-Bol sålde med början 1907. De två andra bilarna är av det franska märket Vinot et Deguingand (ofta bara kallat Vinot), ett märke som var rätt populärt som taxibil i Sverige kring 1910. Den vänstra bilen inregistrerades den 16 september 1909 och tilldelades då igenkänningsmärke A631. Registrerad ägare var då droskägare Erik Gunnar Johnsson. Den högra bilen inregistrerades ett halvår senare, närmare bestämt den 18 februari 1910. Bilen som då fick igenkänningsmärke A673 hade droskägare Olof Nilsson som registrerad ägare. (2022-08-04)

 

Det här fotot som är taget i samband med en studentparad visar två bilar som inregistrerades samma dag, den 9 augusti 1907, och som hade samma ägare, nämligen Bilaktiebolaget i Stockholm. Bilen närmast kameran är en Argus Doppelphaeton som har igenkänningsmärke D54. Efter följer en Horch Doppelphaeton med igenkänningsmärke D55. (2023-03-31) 

'

Mannen sitter i en Cadillac modell M Victoria Touring från 1906-07 som inregistrerades 1908 och tilldelades igenkänningsmärke D104. Registrerad ägare var då Nyköpings Bilåkeri. Notera reservdäckets placering. (2021-10-22)

 

Den här bilden ha ställts till förfogande av Jan Eng, Ljusdal. Fotot togs av Bror Hjalmar Sjöberg och visar några av bilarna som skulle deltaga i Svenska Motorklubbens Sommartävling 1909, Haparanda-Stockholm. Bilen längst till vänster har registreringsnummer D119 och är en Piccolo som skulle köras av Freddie Rääf. Bilen hade inregistrerats den 12 juni 1909 och som ägare angavs då Aktiebolaget E. Lundvik & Co. Bilen bredvid är en Darracq från cirka 1906 med registreringsnummer O23. Den inregistrerades den 14 februari i 1907 och bilförsäljaren Anders Skog från Göteborg var då registrerad ägare. Tredje bil från vänster är en Cadillac modell 30 från 1909. (2013-04-29)

 

Bror Hjalmar Sjöberg tog det här fotot som visar bilar som skulle deltaga i Svenska Motorklubbens Sommartävling 1909. På knappt en vecka skulle man köra från Haparanda till Stockholm. Bilen längst till vänster har registreringsnummer D119 och är en Piccolo som skulle köras av Freddie Rääf. Bilen hade inregistrerats den 12 juni 1909 och som ägare angavs då Aktiebolaget E. Lundvik & Co. Bilen bredvid är en Darracq från cirka 1906 med registreringsnummer O23. Den inregistrerades den 14 februari i 1907 och bilförsäljaren Anders Skog från Göteborg var då registrerad ägare. Tredje bil från vänster är en Cadillac modell 30 från 1909. Sedan följer två Dürkoppbilar med registreringsnumren A566 och A706. De registrerades den 6 februari och 10 juni 1909. Vid registreringstillfällena uppgavs ägaren vara fabrikör J.A. Nyström, Stockholm. Längre bort skymtar en Horch. Bilden har ställts till förfogande av Jan Eng, Ljusdal. (2013-05-05)

 

Bror Hjalmar Sjöberg tog det här fotot som visar bilar som skulle deltaga i Svenska Motorklubbens Sommartävling 1909. På knappt en vecka skulle man köra från Haparanda till Stockholm. Bilen längst till vänster har registreringsnummer D119 och är en Piccolo som skulle köras av Freddie Rääf. Bilen hade inregistrerats den 12 juni 1909 och som ägare angavs då Aktiebolaget E. Lundvik & Co. Bilen bredvid är en Darracq från cirka 1906 med registreringsnummer O23. Den inregistrerades den 14 februari i 1907 och bilförsäljaren Anders Skog från Göteborg var då registrerad ägare. Tredje bil från vänster är en Cadillac modell 30 från 1909. Sedan följer två Dürkoppbilar med registreringsnumren A566 och A706. De registrerades den 6 februari och 10 juni 1909. Vid registreringstillfällena uppgavs ägaren vara fabrikör J.A. Nyström, Stockholm. Längre bort skymtar en Horch. Bilden har ställts till förfogande av Jan Eng, Ljusdal. (2013-05-06)

 

Fotot som är taget cirka 1916 visar ett antal bilar framför Turisthotellet i Torsby. Det är inte lätt att med bestämdhet identifiera bilarna, men här följer ett försök. Bilen längst till vänster är en Gea. Bilen fick igenkänningsmärke D123 den 12 juli 1909, då ägdes den ingenjör L.O. Svedlund i Katrineholm. Den såldes senare till källarmästare Alfred Lidén i Torby. Den 9 juli 1913 fick bilen igenkänningsmärke S21. Med tiden fick bilen ett nytt karosseri, vilket syns på fotot. Bil nummer två som delvis är skymd är troligen en Studebaker från cirka 1914. Den tredje bilen kan vara en Overland Touring från cirka 1914. Bil nummer fyra kan vara en Buick från cirka 1911. Bil nummer fem är oidentifierad, men den sista bilen är en Presto från cirka 1914. (2015-05-05)

 

Fotot som är taget cirka 1916 visar sju parkerade bilar vid Turisthotellet i Torsby. Det är inte lätt att med bestämdhet identifiera bilarna. Visserligen har fotot var publicerat på annat håll och då med vissa fabrikatangivelser, som emellertid inte verkar stämma helt. Men låt oss göra ett försök. Bilen längst till vänster är oidentifierad, men den stora bilen bredvid är en Gea. Bilen fick igenkänningsmärke D123 den 12 juli 1909, då ägdes den ingenjör L.O. Svedlund i Katrineholm. Den såldes senare till källarmästare Alfred Lidén i Torby. Den 9 juli 1913 fick bilen igenkänningsmärke S21. Med tiden fick bilen ett nytt karosseri, vilket syns på fotot. Den tredje bilen kan vara en Buick från cirka 1911. Bilen mitten kan vara en Overland Touring från cirka 1914. Bilen nummer fem är troligen en Studebaker från cirka 1914. Näst sista bilen är en Presto från cirka 1914. Längst till höger har vi troligen ytterligare en Buick från cirka 1910. (2015-04-23)

Fotot visar kursdeltagare i Erik Lundviks "Autotekniska Skolan". Bilarna med igenkänningsmärke D126 och D128 är Piccolo som inregistrerade 1909 med Aktiebolaget E. Lundvik & Co. Som ägare. Bilen längst till höger är en Motobloc som inregistrerades den 7 februari 1910 och tilldelades igenkänningsmärke A774. Registrerad ägare var då grosshandlare Carl Bäckdahl, Stockholm. (2022-12-21)

Bilden som ser att vara tagen i början av 1910-talet visar sannolikt en utexaminerad kurs från Erik Lundviks "Autotekniska Skolan". Bilen längt till vänster är en Piccolo som inregistrerades 1909, den tilldelades då igenkänningsmärke D126. Vid registreringstillfället ägdes bilen av Aktiebolaget E. Lundvik & Co. Även bil nummer två är en Piccolo, som inregistrerades på igenkänningsmärke D128 år 1909 och med Aktiebolaget E. Lundvik & Co som registrerad ägare. Bilen i mitten kan vara en De Dion-Bouton från cirka 1904. Den inregistrerades den 4 januari 1907 och tilldelades då igenkänningsmärke A57. Vid registreringstillfället var det arkitekt Vilhelm Otto Adolf Dähn i Stockholm som ägde bilen. Sedan har vi ytterligare en Piccolo som vid registreringstillfället, 12 juni 1909, ägdes av Aktiebolaget E. Lundvik & Co. Bilen har igenkänningsmärke D118. Längst till höger står en M.A.F. som inregistrerades den 15 juni 1910 och då tilldelades igenkänningsmärke D151. Även den bilen ägdes vid registreringstillfället av Aktiebolaget E. Lundvik & Co. (2016-12-09)

Bilden visar sannolikt en utexaminerad kurs från Erik Lundviks "Autotekniska Skolan". Från vänster ses två Piccolo-bilar. Bilen i mitten är troligen en M.A.F. Sedan följer ytterligare en Piccolo och en M.A.F. Bilen i mitten inregistrerades den 7  november 1910 och tilldelades då igenkänningsmärke D169. Registrerad ägare var då Aktiebolaget E. Lundvik & Co. i Stockholm. Piccolon till höger inregistrerades ett år tidigare och tilldelades igenkänningsmärke D128. M.A.F.-bilen längst till höger fick igenkänningsmärke D151 vid registreringstillfället den 15 juni 1910. Även dessa bilar hade Aktiebolaget E. Lundvik & Co som ägare vid registreringstillfället, men D151 kom senare att ägas av Freddie Rääf. (2015-12-19)

Fotot som ska vara taget vid Biologiska Museet i Stockholm 1911 visar antagligen Erik Lundviks "Autotekniska Skolan", det var vanligt man tog sådana här gruppfoton med elever och bilar. Bilen längst till vänster är en Piccolo som inregistrerades 1909 och tilldelades igenkänningsmärke D128. Andra bilen från vänster är en Horch som inregistrerades 20 juli 1911 och tilldelades igenkänningsmärke A1383. Bilen längst till höger är en MAF som inregistrerades den 15 juni 1910 och tilldelades igenkänningsmärke D151.  Dessa tre bilar var vid registreringstillfällena ägda av  Aktiebolaget E. Lundvik & C:o i Stockholm. Bilen näst längst till höger är Motobloc som inregistrerades 13 februari 1907. Registrerad ägare var då Aktiebolaget  Auto i Stockholm. Denna Motobloc hade körts av Carl Skånberg Svenska Automobilklubbens Vintertävling 1907. (2021-11-17)

Freddie Rääf tog detta foto år 1910. Bilen med registreringsnummer D151 är en MAF som ägdes av Freddie. När bilen registrerades den 15 juni 1910 var Aktiebolaget E. Lundvik & Co i Stockholm registrerad ägare. I bilen sitter Freddies syster Märta och hennes make Max Hermelin. Mannen bredvid bilen är Josef Kastengren och nästa person är Annie Askeroth som möjligen var guvernant åt barnen Hermelin som står bredvid. De har namnen Margareta, Carin, Lucie, Bengt-Olof, Ebba och Carl. Leif Holmberg har hjälpt till med uppgifter. Bilden har publicerats i Autohistorica 1/85. (2013-07-11)

 

Personerna färdas i en Overland, troligen en modell 69-F Touring 1913, som erhöll igenkänningsmärke D172 den 15 maj 1917. Registrerad ägare var då byggmästare L.P. Larsson i Katrineholm. (2023-02-08)  

 

Personerna färdas i en Overland, troligen en modell 69-F Touring 1913, som erhöll igenkänningsmärke D172 den 15 maj 1917. Registrerad ägare var då byggmästare L.P. Larsson i Katrineholm. (2023-02-09)  

 

Denna Commonwealth Touring med motornummer 37249 inregistrerades den 26 maj 1921 och tilldelades då igenkänningsmärke A7419. Registrerad ägare var då Rich. F Björkmans Motor i Stockholm. Den 5 september 1922 hamnade bilen troligen i Mariefred. En efterbesiktning utfördes den 16 maj 1923 och det kan vara då som bilen fick igenkänningsmärke D175. Ägare var då Stadsfiskalen Viktor Dahllöf, Mariefred. Den 15 november 1927 blev Erik Wiktor Pettersson ny ägare. Han var arrendator vid Solö i Fogdö socken, Strängnäs. Fotot lär vara taget under den tid Dahllöf ägde bilen. Bilens nästa och troligen sista ägare blev P.G. Dahlström i Eskilstuna. Han tog över som ägare den 19 maj 1929, men redan i december samma år avfördes bilen ur registret med noteringen "ägaren anmäler att automobilen nedskrotats". Fotot har skickats in av Andreas Uddling som även bidragit med faktauppgifterna. (2020-02-09)

 

Mannen sitter i en Apollo Doppelphaeton som inregistrerades den 18 juni 1911 och tilldelades igenkänningsmärke D193. Registrerad ägare var då Åkerifirman C.J. Pettersson & O.T. Larsson, Visby. (2022-03-22) 

 

Rolls-Royce som bärgningsbil är inte speciellt vanligt, men bilden visar en 40/50 HP, en så kallad Silver Ghost, som på 1930-talet byggdes om till ett sådan fordon. Ursprungligen var bilen troligen tillverkad cirka 1912. I mitten av 1920-talet ägdes bilen av kronprins Gustaf Adolf och registreringsnumret var då A6. Oftast kördes bilen av chaufför Carl August Österberg. Bilen förblev i kungahusets ägo till maj 1930 så den såldes till en skrothandlare Holmström i Norrköping. Bilen såldes sedan vidare till J. Pettersson i Nyköping. 1934 hamnade bilen hos Bernhard Johanssons Smidesverkstad i Enstaberga. Där kapades ramen baktill, bakfjädringen förstärktes med spiralfjädrar, hytt, flak och kram sattes på plats. Skärmarna bockades för att de skulle se modernare ut. Huvudstrålkastarna och de mindre sidostrålkastarna lät man sitta kvar, men man kompletterade med takmonterad strålkastare från en T-Ford. Någon startmotor monterades inte, utan man var tvungen att veva igång bilen som nu fått registreringsnummer D206. Kranen kommer från Weaver Auto Crane. Som bärgningsbil användes bilen en bit in på 1940-talet. Under kriget ställdes den undan i ett garage, men efter ett togs den ut i fria luften för att slutligen köpas av en skrothandlare från Norrköping den 7 mars 1943. Bilden har publicerats i Autohistorica 3/77.

 

Registreringsnummer D214 sitter på en Overland Touring från cirka 1915. Föraren heter Alfred Goldschmidt och pojken som är passagerare heter Torsten Enblom. Bilden är tagen cirka 1920. D214 tilldelades den 28 maj 1919 en bil ägd av ingenjör Einar Larsson-Pyk, Tummelsta, Ärila. Leif Holmberg har hjälpt till med uppgifter. (2013-03-08)

 

Personerna sitter i en Chevrolet 490 Touring från cirka 1919 med igenkänningsmärke D221. I mitten av 1920-talet ägdes bilen av fröken Linnéa Öijer, Malmköping. Kan det vara någon av personerna i bilen? Andreas Uddling har hjälpt till med information (2019-08-19)

 

Personerna sitter i en Chevrolet 490 Touring från cirka 1919 med igenkänningsmärke D221. I mitten av 1920-talet ägdes bilen av fröken Linnéa Öijer, Malmköping. (2019-09-18)

 


Harley-Davidson med sidovagn som har registreringsnummer D237. Fotot ska vara taget i Hällbybrunn 1924.

 

Stockholm fick sina första bilskolor 1909 där man fick lära sig bilkörning och få så kallat kompetensbevis. Det var vanligt att man tog sådana här gruppfoton. Den aktuella bilden visar troligen Erik Lundviks "Autotekniska Skolan", bilarna av märkena M.A.F. och Horch representerades nämligen av Aktiebolaget E. Lundvik & C:o i Stockholm. Bilen längst till vänster är en M.A.F. som den 20 juni 1912 inregistrerades och tilldelades igenkänningsmärke D241. Bilen som kan vara av typen G 6/16 PS hade då Aktiebolaget E. Lundvik & C:o som ägare. Bilen längst till höger är också en M.A.F. Den ser ut att vara D-registrerad, men numret går inte att tyda. De tre andra bilarna är av märket Horch. Bil nummer 2 inregistrerades den 9 augusti 1910 och tilldelades då igenkänningsmärke A863. Vid registreringstillfället ägdes den bilen av Hyrverksaktiebolaget Frey i Stockholm. Bilen i mitten inregistrerades den 15 mars 1911 och då med chaufför Emil Petersson som ägare. Han var hemmahörande i Landskrona, så bilen fick igenkänningsmärke M136. Fotot har skickats in av Leif Holmberg. (2014-04-20)

Fotot som ska vara taget 1912 visar antagligen Erik Lundviks "Autotekniska Skolan", det var vanligt man tog sådana här gruppfoton med elever och bilar. Bilen längst till vänster är en M.A.F och de övriga är Horch, båda dessa fabrikat representerades för övrigt av Aktiebolaget E. Lundvik & C:o i Stockholm. Bilen längst till höger inregistrerades den 15 mars 1911 och då med chaufför Emil Petersson som ägare. Han var hemmahörande i Landskrona, så bilen fick igenkänningsmärke M136. Bilen bredvid inregistrerades den 1 juli 1912 och tilldelades då igenkänningsmärke D245. Registrerad ägare var då kandidat Emil Pettersson, även han hemmahörande i Landskrona. (2015-03-12)

Mannen sitter i en Scripps-Booth Roadster som inregistrerades den 10 november 1919 och som då tilldelades igenkänningsmärke D297. Vid denna tidpunkt ägdes bilen, troligen en 4-cylindrig modell G, av biografägare G.A. Rönell i Flen.  (2020-10-21)

MAF med registreringsnummer D305, inregistrerad den 29 juli 1913 och då ägd av Aktiebolaget E. Lundvik & C:o i Stockholm. Leif Holmberg har hjälpt till med uppgifter. (2013-07-11)

 

MAF med registreringsnummer D305, inregistrerad den 29 juli 1913 och då ägd av Aktiebolaget E. Lundvik & C:o i Stockholm. Leif Holmberg har hjälpt till med uppgifter. (2013-07-11)

 

MAF med registreringsnummer D305, inregistrerad den 29 juli 1913 och då ägd av Aktiebolaget E. Lundvik & C:o i Stockholm. Leif Holmberg har hjälpt till med uppgifter. (2013-07-11)

 

Voisin typ C3 med 4-dörrars täckt Belvalette-kaross som en tid ägdes av Bertil Lindblad. Bilen hade då registrerings-nummer D360. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 1/73.

 

Sperber Doppelphaeton  från cirka 1913 med registreringsnummer D378. 1926 ägdes denna bil av Lundin & Andersson Motorverkstad, Sörgärdet Strängnäs. Andreas Uddling har hjälpt till med uppgifter. (2019-08-27)

 

 

Mercedes-Benz SSK med registrerings-nummer D728 som tävlingskördes av P.W. Widengren. Bilden har publicerats i Autohistorica 4/80.

P.W. Widengrens Mercedes-Benz SSK med registreringsnummer D728 ses här på Hjälmaren under "Is-TT" 1931. Notera att bilen lättats något genom att skärmarna demonterats. Bilden har publicerats i Autohistorica 4/81.

 

Fyra damer och en chaufför vid en Ford modell T Touring från cirka 1920. Skylten med igenkänningsmärke D776 indikerar att fotot togs 1924 eller senare. 1926 ägdes bilen av AB Gustaf Larsson i Nyköping. Andreas Uddling har hjälpt till med uppgifter. (2019-08-28)

 

Mannen sitter på en 5 hästkrafters N.S.U. som inregistrerades den 25 juli 1919 och då tilldelades igenkänningsmärke D916. Vid registreringstillfället ägdes motorcykeln av telefonreparatör J.E.V. Hagman i Vagnhärad. (2016-04-09)

 

Den här bilden som visar en Volvo PV651 från 1929 med registreringsnummer D968 kommer från Mässing- & Nickelmedlemmen Pelle Lundström. Bilen som hade chassinummer 6044 och motornummer 20043 levererades den 28 juni 1929 till Pelles far i Stora Sundby. Bilden är tagen innan bilen byggdes om och fick hydrauliska bromsar, detta skedde i oktober 1929.

 

Mannen kör en Henderson med sidovagn som inregistrerades den 18 april 1921 och tilldelades igenkänningsmärke D1594. Registrerad ägare var då firman Axel Pettersson Efterträdare, Eskilstuna. (2024-04-07)

 

D1770, en Ford modell T Touring 1924 med förnicklad kylarmaskering har råkat illa ut. Enligt uppgift ska platsen vara Åkersberga och årtalet 1929. Olyckan tros ha inträffat vid en järnväg och då troligen Roslagsbanan. Vid sidan av vägen ligger en järnvägsbom och i bakgrunden skymtar en semafor. Personen längst bak i bilden med skärmmössa är troligtvis Johan Wallén. Han var stationsinspektör i Åkersberga 1922-1937, tidigare hade han tjänstgjort vid Djursholms Ösby. Bilen inregistrerades den 26 maj 1924 och ägare var då lantbrukaren C.E. Larsson, Vilsta, Eskilstuna. Pelle Lundström och Leif Holmberg  har bidragit med information. (2013-02-26).

 

Det här fotot som kan vara taget i Jönåker hösten 1923 och visar två män, David Lindberg och Albert Nilsson, sittande på en Husqvarna 550 cc. Det var David som ägde motorcykeln, han fick den inregistrerad den 4 augusti 1922 och den erhöll då igenkänningsmärke D1957. (2021-10-01)

 

Det här fotot är taget utanför gården i Gevle (stavning Gefle förekommer också) i Jönåker i början av 1920-talet. Bilen är en Hupmobile modell R Touring som inregistrerades den 20 april 1920 och tilldelades igenkänningsmärke D2040. Registrerad ägare var då skjutsstationsföreståndare Gottfrid Segerholm. Det är Gottfrid som står vid sidan av bilen. I framsätet sitter bröderna Botvid (vid ratten) och Per Segerholm. I baksätet sitter mor Klara Charlotta Segerholm. Vid 1924 års registomläggning, närmare bestämt 12 mars, erhöll bilen igenkänningsmärke D860. Då tycks Botvid Segerholm vara bilens registrerade ägare. Fotot har skickats in av Stig Göransson som även har hjälpt till med information. (2022-01-29)

 

                                     © 2024 Automobilhistoriska klubben Mässing- & Nickelgruppen webmaster@massingnickel.se