Hovstallet

Den första bilen i det svenska kungahuset var denna 5 hästkrafters Daimler från 1899. Kronprins Gustaf gjorde 1899 en resa i Tyskland och besökte då bland annat Daimlerfabriken i Cannstadt. Därefter lät han ingenjör Pontus Qvarnström importera bilen på bilden. Med bilen följde en tysk instruktör, men provkörningarna blev inte till belåtenhet för kronprisen. Bilen var för svag och hade problem med att ta sig upp för backar. Efter efter en kort tid såldes bilen vidare till AB Taxameter i Stockholm och blev Sveriges första taxibil. Men någon succé som taxi blev det inte och det förmodas att bilen fick sluta sina dagar som ombyggd till lastbil. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 2/75.

 

Sedan kronprins Gustaf år 1899 ha lämnat tillbaka en Daimler till Maskinfirman Stieltjes i Stockholm, lät han samma firma beställa hem en Peugeot från Frankrike. Bilen som var en typ 28 levererades sommaren 1900. Fotot är taget vid Tullgarn och planen var att bilen skulle användas på den 20 km långa sträckan Tullgarn-Järna, som beräknades ta 50 minuter. I anslutning till leveransen provkördes bilen den 74 km långa sträckan Stockholm-Tullgarn som tog 3 timmar och 20 minuter. Inledningsvis kördes bilen av en chaufför från Frankrike. (2023-06-09)

 

Fotot är taget i Malmö  i december 1903 i samband med provkörning av den Scania typ AF Tonneau som Kronprins Gustaf hade beställt. Vid ratten sitter direktör Hilding Hessler. (2015-05-06)

 

 

Vid Sveriges första bilutställning i maj 1903 fick kronprins Gustaf provåka i en Scania med Tonneau-kaross. Detta ledde till att en ny Scania beställdes, dock starkare än den han fått provåka. Kronprinsens bil konstruerades och byggdes i Malmö hösten 1903. Innan leveransen till prinsen försågs bilen med ytterligare utrustning vid Svenska Motorvagns AB i Stockholm. Detta innefattade bland annat en vindruta och ett baldakinliknande tak. På bilen ses bilen vid leveransen på Tullgarn våren 1904. Vid ratten sitter kronprisens chaufför J.E. Norrman. Scanian användes i ett par år och en del längre resor företogs, bland annat till Hälsingland, Fagersta, Motala och Kalmar. Inom Scania kallades denna bil för typ Af, eventuellt även typ C. Motorn var 2-cylindrig och på 2,7 liter och 12-14 hästkrafter.

 

 

Det här fotot är taget i samband med Sveriges andra internationella bil och båtutställning som ägde rum i Stockholm några veckor i april-maj 1905. Bilen är en Benz Doppelphaeton som ställdes ut av E.C. Gjestvangs Handels- och Fabriksaktiebolag. En tid efter utställningen köptes bilen dåvarande Hertigen av Skåne, senare Konung Gustaf VI Adolf. (2023-05-15)

 

På bilutställningen vid Kaptensudden på Djurgården 30 april till 15 maj 1907 visade Gjestvagns bilfirma upp tre 40 hästkrafters Benz-bilar som hade dubbla karosserier, öppna för sommarbruk och täckta för vinterbruk. Köpare av dessa tre bilar var kronprins Gustaf och prinsarna Carl och Eugen. Bilden visar med stor sannolikhet två av dessa Benz-bilar på 1907 års utställning, den vänstra täckta bilen kan vara den som var avsedd för prins Eugen.

 

Denna Tidaholm typ TB inregistrerades den 3 juli 1908 och tilldelades igenkänningsmärke R18. Registrerad ägare var Hans Majestät Konungen, vilket vid denna tid var Gustav V. (2021-11-11)

 

Vykort som visar Kronprins Gustafs Benz på genomresa i Vrigstad den 3 juli 1907. Det är sannolikt den bil som inregistrerades den 15 maj 1907 och då tilldelades igenkänningsmärke A1. (2013-08-20).

 

Vykort som visar Kronprins Gustafs besök vid Malfors, vilket troligen ägde rum 1907. Det ser ut som att Kronprinsen sitter i den hästdragna vagnen, medans hans bil, en Benz, står till vänster. (2017-02-08)

 

Gustaf V och kejsar Wilhelm låter sig transporteras i en av de stora Benz-bilar som kungen ägde under årens lopp. Det här är en 40 hästkrafters modell till vilken det även fanns en täckt limousinekarosseri för vinterbruk.

 

Den här bilden som är tagen i samband med "Kriget i Bohuslän" 1907 visar förmodligen samma Benz-bil, även om vissa detaljer skiljer. Gustav blev kung i slutet av 1907 sedan hans far Oscar II avlidit den 8 december. Lägg märke till skydden  för lyktorna och framskärmarnas utformning.

 

Benz med registreringsnummer A4 har fotograferats framför hovstallet. Bilden har publicerats i Autohistorica 2/80.

 

Foto som visar en av Hovstallets Benz-bilar i samband med att Drottningen besökte Böda på Öland. (2013-10-14)

 

Kung Gustav V står bredvid en Benz, fotot kan vara taget i Småland. Bilden har publicerats i Autohistorica 2/80.

 

Kung Gustav V med Benz anländer till Falköpingsutställningen 1910.

 

Ett kort som visar kung Gustav V i sin Benz i samband med ett besök i Skövde 20-21 juni 1910.

 

Ett kort som visar kung Gustav V vid sin Benz i samband med ett besök i Axvall 1910. (2019-09-30)

 

Ett kort som visar kung Gustav V:s Benz i samband med ett besök i Axvall 1910. (2021-01-05)

 

Ett kort som visar kung Gustav V i sin Benz i samband med ett besök i Skövde 20-21 juni 1910. (2015-07-22)

 

Ett kort som visar kung Gustav V i sin Benz vid Årnäs bruk i samband med Västgötaresan 1910. (2014-06-24)

 

Fotot visar kung Gustav V i sin Benz vid Rådhuset i Lidköping. Årtalet ska enligt uppgift vara 1911. (2012-11-14)

Ytterligare en bild som visar kung Gustav V i Lidköping. Här har han klivit ur sin Benz. (2012-11-14)

 

Ytterligare en bild som är tagen i samband med kung Gustav V:s besök i Lidköping. Här har han klivit ur sin Benz. (2015-03-20)

 

Chaufför Östberg sitter i en av Hovstallet Benz-bilar, fotot är taget senast i början av 1909. Bilden har publicerats i Autohistorica 2/80.

 

Chaufför Friedsam och herr Engman i en av Hovstallets Benz-bilar. (2015-01-01)

 

Ytterligare ett foto som visar Chaufför Friedsam och herr Engman i en av Hovstallets Benz-bilar. Bilden har publicerats i Autohistorica 2/80.

 

En av Hovstallets Benz-bilar har fotograferats i Stockholm. (2013-01-04)

 

Det här fotot är taget i Borgholm när Kungen och Drottningen lämnar båten HMS Drott. Fordonet i förgrunden är en Tidaholm på 20/24 hästkrafter och avsedd för 12 personer. Tidaholmaren som var registrerad på H.M. Konungen hade igenkänningsmärke A20, åtminstone från 1916. (2020-06-24)

 

Prins Wilhelm och hustrun Maria sitter i en Benz 45 PS Doppelphaeton som hade igenkänningsmärke A15. Prinsen deltog i flera biltävlingar kring 1910, bland annat med denna Benz. (2014-03-27)

 

När Svenska Motorklubben arrangerade hastighetstävling på isbana på Värtan utanför Djursholm år 1911, så ställde Prins Wilhelm upp utan tävlan. Han körde denna Benz 45 PS Doppelphaeton med registreringsnummer A15. Man har lättat bilen genom att demontera bland annat stänkskärmar och strålkastare. Detta var antagligen en bidragande orsak till att man satte inofficiellt hastighetsrekord med 105 km/tim. Bilden har publicerats i Autohistorica 3/84.

 

Det här fotot är taget i samband med Kungliga Automobilklubben Vintertävling 1913 och visar startnummer 32, Prins Wilhelms Benz 45 PS Doppelphaeton med igenkänningsmärke A15. (2021-06-15)

 

Det är fotot är taget i samband med Kungliga Automobilklubben Vintertävling 1913 och visar startnummer 32, Prins Wilhelms Benz 45 PS Doppelphaeton med igenkänningsmärke A15. (2021-06-01)

 

Kung Gustaf V på besök i Karlskrona 1914. Bilen är troligen en av de två 55 hästkrafter Benz-bilar som han förfogade även vid den tidpunkten. Notera de täckta lyktorna, de extra stänkskydden på framskärmarnas insidor. Lägg också märke till KAK-märket högst upp på kylaren.

 

Gustaf V skaffade sig denna Minerva år 1914. Han lät Nordbergs i Stockholm bygga det täckta karosseriet. Man lät även kylaren få en spetsig form. Bilen fick även kupad vindruta, gjord i ett stycke. Fotot är taget på Skeppsholmen i Stockholm alldeles före leveransen. Bilden har publicerats i Autohistorica 4/86. (2012-01-09)

Ytterligare en bild som visar den Minerva med karosseri från Nordbergs som Gustaf V skaffade 1914. Fotot är taget på Skeppsholmen i Stockholm alldeles före leveransen. Notera att reservhjulet/däcket inte har kommit på plats. I början av 1920-talet flyttades karosseriet över till ett annat Minerva-chassi. Bilden har publicerats i Autohistorica 4/86. (2012-01-09)

 

Det här fotot togs när Kung Gustaf V besökte Luleå år 1921 i samband med stadens 300-års jubileum. På bilden ses två av Hovstallets Benz-bilar (2013-10-06)

 

Kung Gustaf V stående i en öppen Benz Doppelphaeton. Den täckta bilen bredvid är också en Benz.

 

Kung Gustaf V i en Benz Doppelphaeton från tiden kring första världskriget. (2019-08-12)

 

Det här fotot som är taget vid gamla stenvalvsbron i Jörlanda i Bohuslän visar Kung Gustaf V i en Benz Doppelphaeton från tiden kring första världskriget. Fotot kommer från Anders Olsson. (2020-09-22)

 

Det här fotot visar en Benz Doppelphaeton från tiden kring första världskriget som användes av Kung Gustaf V. (2022-07-13)

 

Kung Gustaf V i en Benz Doppelphaeton från tiden kring första världskriget.

 

Kung Gustaf V på besök i Luleå 1921. Bilen är täckt Benz från tiden närmast efter första världskriget. Notera stålekerhjulen och de utanpåliggande avgasrören.

 

Kungligt besök i Ängelholm 1923. Den första bilen är en Benz. Lägg märke till att bilen har krona framtill på kylaren och ingen registreringsskylt.

 

1923 besökte kung Gustaf V Ängelholm och detta kort visar när han står utanför Hotell Thor. Bilen är en Benz, ett märke som var väl representerat i Hovstallet under 1910- och 20-talen. (2015-09-29)

 

Texten på kortet förklarar att det är kungabesök i Ängelholm. Bilen i förgrunden, som är på väg ur bilden, är kungens öppna Benz. De övriga bilarna är inte lätta att identifiera. (2013-04-04)

Foto som visar en imponerande bilsamling på Fyris torg i Uppsala. Tidpunkten ser att vara i mitten av 1920-talet och eftersom man ser Uppsala Domkyrka i bakgrunden så kan det vara så att något evenemang äger rum där. I raden närmast kameran står en Benz, det bör vara en 70-hästkrafters modell från 1910-talets senare del. Gissningsvis är det Kung Gustav V som är besök, det fanns ju flera Benz i hovstallet vid den här tiden. Snett bakom Benzen står en Crossley och möjligen tillhör även den hovstallet? I närmaste raden går det även att identifiera Fiat 501. Kanske finns det någon som kan identifiera fler bilar? Bilden kommer från Stig Larsson. (2013-05-07)

 

 

Rolls-Royce som bärgningsbil är inte speciellt vanligt, men bilden visar en 40/50 HP, en så kallad Silver Ghost, som på 1930-talet byggdes om till ett sådan fordon. Ursprungligen var bilen troligen tillverkad cirka 1912. I mitten av 1920-talet ägdes bilen av kronprins Gustaf Adolf och registreringsnumret var då A6. Oftast kördes bilen av chaufför Carl August Österberg. Bilen förblev i kungahusets ägo till maj 1930 så den såldes till en skrothandlare Holmström i Norrköping. Bilen såldes sedan vidare till J. Pettersson i Nyköping. 1934 hamnade bilen hos Bernhard Johanssons Smidesverkstad i Enstaberga. Där kapades ramen baktill, bakfjädringen förstärktes med spiralfjädrar, hytt, flak och kram sattes på plats. Skärmarna bockades för att de skulle se modernare ut. Huvudstrålkastarna och de mindre sidostrålkastarna lät man sitta kvar, men man kompletterade med takmonterad strålkastare från en T-Ford. Någon startmotor monterades inte, utan man var tvungen att veva igång bilen som nu fått registreringsnummer D206. Kranen kommer från Weaver Auto Crane. Som bärgningsbil användes bilen en bit in på 1940-talet. Under kriget ställdes den undan i ett garage, men efter ett togs den ut i fria luften för att slutligen köpas av en skrothandlare från Norrköping den 7 mars 1943. Bilden har publicerats i Autohistorica 3/77.

 

Bilden visar dåvarande kronprins Gustaf Adolf med sönerna Gustaf Adolf, Bertil och Sigvard i en nyinköpt sexcylindrig Buick Touring från 1923. Det ser ut att vara den sjusitsiga modellen 49. Vid ratten sitter försäljaren Per Näs som då var verksam vid AB Hans Osterman. Den här Buicken var byggd i Kanada. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 2/81.

 


Fotot är taget 1923 när kronprins Gustaf Adolf besökte Tidaholms Bruk. Bilen med igenkänningsmärke A4 är en Buick från 1923. Troligen rör det sig om den 7-sitsiga modellen 49. (2015-07-20)

 

Bilen är en Buick Touring från 1923 med igenkänningsmärke A4 som disponerades av dåvarande kronprins Gustaf Adolf. (2015-10-12)

 

Folksamling vid en Buick Touring från 1923 med igenkänningsmärke A4 som disponerades av dåvarande kronprins Gustaf Adolf. (2015-10-16)

 

Denna Daimler TB 6-21 är tillverkad 1923 och köptes ursprungligen av KAK och KMK som skänkte bilen som bröllopsgåva till det dåvarande kronprinsparet. Bilen inregistrerades i Sverige den 16 maj 1924 och tilldelades då igenkänningsmärke A11. Kronprinsparet använde bilen sparsamt och den 9 maj 1930 såldes den. Ny ägare blev Mellansvenska Stenindustri och Metall AB och den 7 juni får bilen nummer A4686. Följande år köps bilen av skulptören Erik Rafael-Rådberg och fotot tros vara taget vid den tiden. Rafael-Rådberg hade en bostad i Kristinehamn och han lät 1934 registrera om bilen i S-län, det blev det låga numret S53. 1936 ställdes bilen undan och efter skulptörens död 1961 köptes bilen av Hans Spolén, som under många år arbetat med renovering av bilen. (2015-01-29)

 

1923 Levererades denna Minerva typ RR till Hovstallet. Bilen som fick registrerings-nummer A30 hade karosseri byggt hos Jacobssons i Stockholm. Bilden har publicerats i Autohistorica 4/86. (2012-01-09)

Prins Sigvards första bil var denna Ford modell T Tudor Sedan 1926 med registreringsnummer A29. Bilen har en del extrautrustning och detta utförande kallades för ”Lilla Lincoln” i generalagenten MotorAmis annonser. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 5-6/84.

Prins Eugen ägde flera så kallade ”målarbilar”, det vill säga bilar som användes som mobila utomhusateljér. Bilden visar en av dessa bilar, en Fiat 503 Torpedo från 1927 med registreringsnummer A8. Den ersatte närmast en Fiat 501 och 1931 flyttades nummer A8 över till nästa ”målarbil”, en Ford modell A. Lägg märke till chauffören i bakgrunden, han hette Lund och hade till uppgift att bland annat hålla nyfikna åskådare på avstånd så att prinsen fick lite arbetsro. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 5-6/84.

 

Bilden visar leverans av en kungahusets tidigaste Cadillacvagnar. Det är Kronprins Gustaf Adolf som tar emot en Cadillac Series 314 Touring 1927. Den fick registreringsnummer A4, vilket bilen behöll till 1930. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 5-6/84.

En Delage typ GL studeras 1928 av kung Gustav V med uppvaktning. Det är mannen med händerna på ryggen, Per Näs, som hoppas att kunna sälja den CD- och interimsskyltade bilen med Belvalette-karosseri till Hovstallet. Detta lyckades och den 30 maj registrerades bilen och fick nummer A24. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 2/81.

 

Samma Delage typ GL med Belvalette-karosseri sedan den köpts av kung Gustav V 1928. Här är bilen försedd med den kungliga kronan, men mellan 1928-1931 hade bilen även registreringsnummer A24. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 2/81.

 

Kronprins Gustaf Adolf och Prins Eugen köpte 1928 var sin Lincoln modell L med täckt karosseri, förmodligen från Willoughby. Kronprinsens bil hade registreringsnummer A5 fram till 1932 då numret flyttades över till en ny Lincoln. Prins Eugens Lincoln hade registreringsnummer A8 fram till 1934. Bilen till höger är förmodligen A5 eller A8. Den efterföljande bilen med registreringsnummer A4 är en Cadillac Series 314 Touring 1927 som disponerades av Kronprins Gustaf Adolf. Cadillacen hade A4-skylten fram 1930. Fotot bör således vara taget mellan 1928-30.

 

Bilden som är taget utanför Stockholms Central visar Kronprins Gustaf Adolfs Lincoln modell L med registreringsnummer A5. Fotot bör vara taget före 1932, för det året flyttades registreringsnummer över till en annan Lincoln. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 5-6/84.

 

Kronprins Gustaf Adolf och Kronprinsessan Louise står kronprinsens Lincoln modell L med registreringsnummer A5. Fotot bör vara taget före 1932, för det året flyttades registreringsnumret över till en annan Lincoln.  (2020-11-02)

 

Chauffören håller upp vänster bakdörr på Kronprins Gustaf Adolfs Lincoln modell L med registreringsnummer A5. Så Kronprinsen ska nog snart sätta sig i bilen. Fotot bör vara taget före 1932, för det året flyttades registreringsnumret över till en annan Lincoln.  (2020-11-30)

 

Bilden visar Prins Lennart och hans far prins Vilhelm med två Nash-bilar från 1928. Coupén till vänster med registreringsnummer A25 disponerades av Prins Vilhelm. Prins Lennarts bil, en Cabriolet hade registreringsnummer A13. Förutom olika karosserier har bilarna en del utrustning som skiljer, det mest tydliga är hjulen, stålekerhjul respektive tallrikshjul. Båda bilarna är utrustade med en tidig typ av körriktningsvisare, placerad till höger om vindrutan. Denna komponent tillverkades av Zeiss. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 5-6/84.

 


Prins Gustaf Adolfs första bil var denna La Salle Convertible Coupe 1928 med registreringsnummer A26. Men här är det Prins Bertil som sitter vid ratten. Bilen behöll registreringsnumret till 1930 då det flyttades över till en annan La Salle. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 5-6/84.

 

1930 skaffade sig Prins Gustaf Adolfs en La Salle med cabriolet-karosseri från Nordbergs i Stockholm. Registreringsnumret A26 flyttades över från prinsens första La Salle. Numret vandrade 1932 vidare till en Bugatti. Lägg märke till kylarprydnaden som var skulpterad i brons av Carl Eldh. Fotograferingen har för övrigt ägt rum vid Bellevue där konstnären hade sin ateljé. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 5-6/84.

Ytterligare en bild som visar Prins Gustaf Adolfs La Salle 1930 med registreringsnummer A16. Här ser man bakpartiet på det cabriolet-karosseriet som var byggt av Nordbergs i Stockholm. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 5-6/84.

 

Bilden är tagen på Solliden på Öland och visar Prinsessan Ingrid stående vid sin Buick 1930 med registreringsnummer A11. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 5-6/84.

 

Kung Gustaf V disponerade denna Cadillac V-8 med registreringsnummer A3. Det täckta 7-sitsiga karosseriet var byggt av Nordbergs i Stockholm. Bilen behöll registreringsnumret till 1937 då det flyttades över till en modernare Cadillac. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 5-6/84.

 

Kung Gustaf V:s Cadillac V-8 1930 med 7-sitsigt täckt karosseri från Nordbergs har här fotograferats utanför Ostermans. Notera kungakronan, annars hade bilen registreringsnummer A3. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 5-6/84.

 

Bild som visar Kronprins Gustaf Adolf på väg till Ulriksdals Slott, förmodligen för att inviga Stockholmsutställningen 1930. Bilen, en Cadillac V8 med täckt karosseri från Nordbergs, är från samma år. Bilen hade registreringsnummer A4 åren 1930-31. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 5-6/84. (2012-11-27)

 

Denna Cadillac V8 med täckt karosseri från Nordbergs hade registreringsnummer A4 åren 1930-1931. Bilen disponerades av Kronprins Gustaf Adolf. (2023-10-09) 

 

Fotot är taget i de numera rivna Ostermans marmorerade utställningshallar. Bilen som är en Cadillac V12 series 370 1931 levererades senare till Hovstallet. Det täckta karosseriet är förmodligen tillverkat av Fleetwood. Bilen hade mellan 1931-39 registreringsnummer A1 och disponerades av Kung Gustaf V. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 5-6/84. (2012-12-26)

 

Hovstallets Cadillac V12 series 370 1931 ses här stående vid den kungliga järnvägsvagnen, Ao3 2904, som tillverkades av Kockums Mekaniska Verkstad samma år som bilen. På fotot har bilen en kungakrona, annars hade den registreringsnummer A1 mellan 1931 och 1939. Notera att bakhjulen är försedda med snökedjor. Järnvägsvagnen användes till våren 2001 då den överfördes till Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle, där den används vid speciella tillfällen. (2012-12-26)

 

Registreringsnummer A22 som disponerades av kungen satt normalt på denna Cadillac mellan 1931-41, men vid fototillfället ersätter en kungakrona. Bilen som har ett Cabriolet-karosseri från Alexis Kellner i Berlin användes ofta i korteger vid stadsbesök. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 5-6/84. (2012-11-27)

 

Cadillac med Cabriolet-karosseri från Alexis Kellner i Berlin ses här i samband med en kortegekörning. En kungakrona ersätter här registreringsskylten A22 som bilen annars hade. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 5-6/84. (2012-12-26)

1934 firade Buick 30-års jubileum och hos Ostermans anordnades en utställning. Framför entrén står Kronprins Gustaf Adolfs Cadillac V8 1931 med 4-dörrars täckt amerikansk karosseri. Bilen hade registreringsnummer A4 åren 1931-34. På bilden syns även 1934 års Chevrolet och Buick. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 5-6/84. (2012-11-27)

Bilden visar interiör från Hovstallet i början av 1930-talet. Bilen längst till höger är en Chrysler Imperial från cirka 1926-27 med registreringsnummer A30. Bilen hade detta registreringsnummer mellan 1929-1935. Närmast bredvid står en Cadillac, möjligen en V8 från 1931 med registreringsnummer A4. Sedan följer två täckta Lincoln från 1928 med registreringsnummer A5 och A8. Den fjärde bilen är en Mercedes-Benz K som Kung Gustaf V anskaffade 1926 och som troligen hade registreringsnummer A16. Längst bort står ytterligare en Cadillac samt en Crossley 1927 som hade registreringsnummer A7 åren 1927-1934. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 5-6/84. (2012-12-27)

 

Lindblads Motoraktiebolag importerade denna Bugatti typ 46 med chassinummer 46540, tillverkad 1931. Den såldes till Prins Gustaf Adolf och fick registreringsnummer A26 den 12 februari 1932. Den mörkblå bilen med 4-5 sitsigt cabriolet-karosseri från tyska Neuss användes på bröllopsresan med Prinsessan Sibylla från Tyskland. Den 19 februari 1934 registrerades bilen på Gjestvangs, men nyttjanderätt för Karl Hurtig. Täby. Bilen hade då registreringsnummer B6493. Den 20 mars 1935 registrerades bilen på Motorfirma Uno Ranch, Göteborg. Den fick då registreringsnummer O2679. Tyvärr krockades bilen 1940 och skrotades sedan. Åtminstone vissa delar togs tillvara, motorn hamnade i en typ 50 i England. Bilden har publicerats i Autohistorica 2/67 och 5-6/84. (2012-12-27)

 

Bilden visar Prins Gustaf Adolfs Bugatti typ 46 med chassinummer 46540, tillverkad 1931, i samband med ett verkstadsbesök. Bilen hade då registreringsnummer A26. Senare fick bilen nummer B6493 och slutligen O2679. Bilden har publicerats i Autohistorica 5-6/84. (2012-12-27)

 

                                     © 2023 Automobilhistoriska klubben Mässing- & Nickelgruppen webmaster@massingnickel.se