Active button  Startsida
Active button  Mässing- & Nickel
  Kontakt
  Nyheter
  Kalendern
  Evenemang
  Bilder/Film
  Tekniska tips
  Forum och länkar
  AHK
 
Nyheter januari 2020
 

 


Opel på Laganland bilmuseum


Det finns ett antal äldre Opel-bilar bevarade i Sverige, ett par stycken av dem tillhörande våra medlemmar. Denna Opel Doppelphaeton på bilden till höger stod på det numera nedlagda Laganland bilmuseum. Enligt museets information är den från 1909. Bilden är från 2007, och tagen av undertecknad, vid tidpunkten tolv år gammal och med ett växande intresse för veteranbilar.

Är det någon som känner till mer information om bilen och dess historia? Var kan den befinna sig idag?

(2020-01-30)


Uppdatering 2020-01-31: Trygve Krogsæter meddelar att han tror denna bil tyvärr blev förstörd i en brand och att resterna sedan hamnade i Tyskland.


Axplock från Facebook


Facebook-gruppen som startades runt årsskiftet har visat stort intresse, och medlemsantalet är nu uppe i nästan 170 stycken. Många av dessa är inte medlemmar i Mässing & Nickel-registret sedan tidigare, så förhoppningsvis kan vi sprida intresset för M&N-fordon och M&N-gruppen till fler personer. Något som dock behöver göras tydligt är att medlemskap i Facebook-gruppen inte är lika med medlemskap i Mässing & Nickel-registret, något som ju annars kan verka lite förvirrande för nyanlända.

Ett annat påpekande som kommit in är att gruppen endast är synlig för inloggade på Facebook, vilket är synd. Materialet som läggs upp kan kan ju vara intressant att ta del av även för andra. Tyvärr är det här något Facebook inte stödjer. Tidigare gick det att göra grupper helt publika för alla, men sedan ett par år är det inte längre möjligt utan endast personer som är inloggade kan ta del av material i en publik Facebook-grupp, så det är något vi helt enkelt får infinna oss i.

För er som inte har sett, eller inte kan se, materialet på Facebook så följer här ett axplock av bilder som delats under de senaste veckorna.

(2020-01-19)

Stig Fransson delade med sig av bilder från den träff år 2006 som startade hela Mässing & Nickel-gruppen.

Familjen Eriksson håller på att iordningställa sin Oldsmobile Curved Dash, den första registrerade bilen i hallands län, med nummer N1.

Nye medlemmen Christofer visar upp en Minerva 1927. En bil med svensk historia som tidigare ägts av Sten Andersson.

Ett antal medlemmar har delat med sig av renoveringsframgångar och historier om sina fordon. Här visas några pågående projekt.

Stig Larsson visar upp motorn till sin Austro-Daimler 35 hp som han försöker sätta ihop. Växellådan är näst på tur.

En bild på motorn till Claes Rocklins 1920 års Stephens. Claes letar dock fortfarande efter en passande bakaxel.

Gunnar Geijer försöker få isär framaxeln till sin Daniels 1916. Många år utomhus har gjort att allt sitter fast.

En hel del originalbilder har visats upp i gruppen. Här följer ett urplock av bilder, både bilar med kända historier och fabrikat, samt några oidentifierade bilar.

Torbjörn Forsman delade med sig av ett flertal foton. Här ses en bil av amerikanska märket Templar som ägdes av Torbjörns morfar.

En Cadillac modell 30 från 1911 som den 2:e juni 1911 inregistrerades med nummer AC21. Chaufför är B. Lindahl från Robertsfors.

B202 är en Loreley som ägdes av Östhammars stadshotell. Den inregistrerades den 6:e maj 1916 på källarmästare Hjalmar Johansson.

Göran Flank meddelar att A134 är en 22/26 hk Cottereau 1906, som inregistrerades 13 februari 1907.

En okänd bil från Småland. Någon som känner igen vad det kan röra sig om för fabrikat?

Ytterligare en okänd bil. Förslag har kommit in att det förmodligen är en amerikansk bil.


Mässing&Nickel på Facebook


Under den senaste månaden har det skapats en Facebook-grupp inriktad på tidiga svenska fordon. Ett flertal av våra Mässing&Nickel-medlemmar är redan med i gruppen, och den drivs av M&N-medlemmen Lars Hedström. Den är, likt Mässing&Nickel-gruppen, fokuserad på material som rör svenska fordon från 1931 och äldre (både bil och mc), och både renoveringar, evenemangsbilder, originalbilder, förfrågningar på delar m.m. är välkommet. Gruppen heter Mässing & Nickel och har i nuläget ett 140-tal medlemmar.

Alla som är intresserade av att delta är välkomna att följa denna länk och gå med i gruppen.

Det finns även sedan tidigare en liknande grupp för norska fordon kallad Messing og Nikkel Kjøretøy.

(2020-01-08) 

                                      © 2020 Automobilhistoriska klubben Mässing- & Nickelgruppen webmaster@massingnickel.se