Nyheter mars 2010
 

Columbia Six renoveras

Det har funnits flera bilverkare med namnet Columbia. Columbia Motors i Detroit tillverkade bilar mellan 1916-1924. Columbia Six var en så kallad ”assembled car” och använde exempelvis motorer från Continental och lager och axlar från Timken. Det totala antalet tillverkade bilar blev cirka 24500 av vilka cirka ett dussin tros ha överlevt. En av dessa renoveras sedan hösten 2009 av mässing & Nickelgruppsmedlemmen Ragnar Adell. Han har även skapat en hemsida, www.columbia6.se, där man kan hitta information om märket Columbia och speciellt följa Ragnars renovering av sin bil från 1923. Ett besök på Ragnars hemsida rekommenderas! En del av Ragnars bilder finns även under ”Projektbilder” på den här hemsidan.

Är det fler medlemmar som har egna hemsidor och som vi kan tipsa om?

(2010-03-30)

 

Flyget 100 år ersätter Mälaren Runt?

Vi har tidigare nämnt, bland annat på den här sidan, att ”Mälaren Runt” ska arrangeras den 21 augusti. Nu visar det sig att det är samma dag som jubileumsflygningen ska ske på Gärdet i Stockholm i samband med att flyget i Sverige firar 100 år.  I nuläget lutar det åt att vi försöker satsa på något slags deltagande på Gärdet och låter ”Mälaren Runt” utgå i år. Information om ”Mälaren Runt” plockas därför bort från kalendern och samt från den här sidan. Ytterligare information vårt deltagande i flygjubileet presenteras på den här sidan så fort evenemanget börjar utkristallisera sig.  (2010-03-29)

 

Bilsamling ska auktioneras ut

På tidningarna Classic Motors och Klassikers hemsidor kan man just nu läsa artiklar om en kommande auktion då en stor bilsamling ska säljas. Som rubriker har man ”Okänd bilsamling auktioneras ut” respektive ”Hemlig bilsamling under klubban”. Nu är vare se sig samlingen okänd eller hemlig, utan den har i alla fall varit känd inom hobbykretsar. Samlingen som finns i Örebrotrakten (auktionsfirman talar just nu om mellansverige) består av cirka 25 bilar och ungefär lika många motorcyklar. De flesta fordonen är renoveringsobjekt som av bilderna att döma verkar relativt kompletta. Bland bilarna som kan vara intresse för gruppens medlemmar kan nämnas två öppna Overlandbilar från början av 20-talet. Den ena av dessa, en modell 91 från 1923, är renoverad och har synts på en del evenemang de senaste 40 åren. En täckt Cadillac från 1928 ser också intressant ut. Datumet för auktionen är 13 juni, men auktionsfirman håller platsen hemlig tillsvidare. (2010-03-36)

 

Positiva ord om nya hemsidan

Sedan vi lanserade den nya hemsidan för en tid sedan har vi fått mottaga en hel del positiva kommentarer om upplägget och innehållet osv. Här är några exempel: ”Roligt att se den ”nya” sidan för oss nickelvänner”, ”…en stor succé med vår nya sida och det kommer snart bli den ledande i Sverige för historiska fordon tom 1931!”, ”Jag tycker att webbplatsen är alldeles lysande!”, ”Jag är övertygad om att den kan komma att bli ett lyft för gruppen”, ”Helt fantastiskt!!!”, ”Det här verkar bli en bra hemsida för oss (och andra)", ”Tack för en hemsida som man känner stolthet för.” (2010-03-25)

 

Påminnelse inför Styrkeprovet

Det börjar bli hög tid att anmäla sig till årets Styrkeprov – sista anmälningsdag är ju satt till 1 april. Information och anmälningsblankett kan laddas ner från kalendersidan. Förhoppningsvis blir det en rejäl grupp svenska deltagare den 5-8 augusti i trakterna kring Gjøvik i Norge. (2010-03-23)

 

 

 

Antique Motor Magazine

Antalet svenska tidskrifter som skriver om gamla fordon tycks öka hela tiden. På senare år har det kommit tidskrifter som riktar in sig mot olika nischer som t.ex. gamla traktorer, motorcyklar och lastbilar. Ett område som inte tidigare varit täckt är förkrigsfordon, men sedan en tid tillbaka finns även en sådan tidning: Antique Motor Magazine. Den 64-sidiga tidningen ges ut av Mölledammen AB i Veinge och chefredaktören heter Roger Åkersten. Tidningen kommer att komma ut med 6 nummer per år och kommer bara att vara tillgänglig via prenumeration. En årsprenumeration kostar 474 kr eller 89 kr/nummer.  Man kommer att ha ett tema i varje nummer och i det första numret var det bilmärket Nash som uppmärksammades. I övrigt hade nummer 1 även artiklar om t.ex. Hershey-marknaden, Zundapp och Körsällskapet. I nummer 2 som kommer i april kommer temat att vara Alfa Romeo. Kontaktuppgifter till tidningen är: Antique Motor Magazine, Åkarerundan 7, 312 45 Veinge, tel. 0430-28188 och e-post: amm@molledammen.se (2010-03-22)

 

 

Hemsidan görs känd

Information har nu sänts ut till gruppens medlemmar att den nya hemsidan för Mässing- & Nickelgruppen finns tillgänglig på adressen http://www.swedishbrasscar.com/beta/index.htm Planen är att så fort som möjligt lägga över hemsidan på domänen http://www.ahk-massing-nickel.se/ Frågan om sektionernas hemsidor kommer att behandlas på AHK:s styrelsemöte den 25 mars, så om cirka 1 vecka kanske ny information kan lämnas. Redan nu har flera medlemmar skickat in bidrag som bilder och länkar. Materialet läggs upp så fort som möjligt på hemsidan, men på grund av arbetsbelastning kan det ibland dröja lite grann, detta drivs ju trots allt på ideell basis. Material måste för tillfället skickas till info@swedishbrasscar.com eftersom adressen webmaster@ahk-massing-nickel.se (står längst ner på sidorna) inte har aktiverats än. Du som vill lämna material behöver inte lägga ner någon tid på redigering och utformning. Text skrivs enklast direkt i e-postmeddelande och bilder bifogas som fil/er. Den slutliga redigeringen av bilderna sköter webmaster, så det går bra att skicka in bilder så som de ser ut direkt från t.ex. digital kamera. Försök gärna att begränsa varje e-postmeddelande till cirka 5 MB, större mängder kan delas upp på flera e-postmeddelanden. En mer omfattande instruktion för inskickande av bilder och text kommer att tas fram. (2010-03-21)

 

Vårvinterträffen hos Scania i Södertälje

Mässing- och Nickelgruppens Vårvinterträff den 14 mars i Södertälje blev lyckad och samlade närmare 50 deltagare! Tack vare Erik och Inger Örtlunds goda kontakter med personalen vid Scanias Fordonsmuseum "Marcus Wallenberg-hallen"  hade vi fått fram ett fint och intressant träffprogram. Träffen inleddes med intagande av smörgåstårta, dryck och kaffe.  Det var säkert välbehövligt då flera hade kommit långväga ifrån, t.ex. från Dalarna, Värmland och Skåne. För själva ”träfförhandlingarna” fick vi disponera museets film- och hörsal. Gunnar Geijer höll koll på ”agendan” och diskussionsämnena som bland annat handlade om kommande evenemang, försäkringsfrågor och information från MHRF (Lennart West och Göran Flank ingår ju i MHRF:s styrelse). En rätt stor del av tiden ägnades åt presentation och diskussion av klubbens nya hemsida. Innehållet och upplägget på hemsidan demonstrerades av Lars-Göran Lindgren. Han har tillsammans med en ”referensgrupp” sedan januari/februari arbetat fram det nya upplägget. Förhoppningen är att snart kunna lägga ut denna nya hemsida på www.ahk-massing-nickel.se. Responsen bland deltagarna var övervägande positiv och det var flera som redan nu erbjöd sig att lämna bidrag, speciellt vad det gäller bilder till ”Originalafdelningen”. Detta erbjudande ska vi förstås ta till vara på när vi provat ut hur skanning av exempelvis negativ ska gå till. Efter att alla ”mötespunkter” klarats av var det äntligen dags att titta på fordonen i museet, som innehåller en hel del lastbilar, motorer och ”rekvisita” från gruppens intresseperiod. Men där fanns förstås även en del modernare fordon samt en del äldre rälsfordon/vagnar från Vabis-tiden.  Efter besöket på museet vandrade vi vidare till en annan lokal där renoveringsverkstaden var belägen. Denna del är normalt inte tillgänglig för allmänheten, men tack vare Örtlunds kontakter fick vi tillträde till denna. Just för tillfället såg det ut att vara service- och underhållsarbeten på den sist byggda personbilen från 1929 samt en brandbil från 1931. Man har varit förutseende att spara en del ”utgångna” reservdelar, så en hel del finns fortfarande på hyllorna. Ett av de större arbetena som pågår för tillfället är tydligen helrenoveringen av en så kallad ”Bulldogslastbil” från 1939, men till denna hade man ännu inte fått fatt på alla delar som krävs.  Givetvis fanns det stora möjligheter för deltagarna att diskutera och utbyta erfarenheter inom de gemensamma intresseområdena. Detta är ju en av målsättningarna för en sådan här träff inom Mässing- och Nickelgruppen. Besöket hos Scania avslutades med att vi tog en gruppbild på deltagarna kring museets typ I personbil från 1917. Denna bild och många fler är nu upplagda under ”Evenemangsbilder”. För den som vill titta på flera Scania-bilder kan surfa in på Lars-Görans Lindgrens Scaniasida. (2010-03-15)

 

Originalafdelningen är aktiverad

Sidan "Originalafdelningen" är nu skapad, det är en undersida till "Bilder/Filmer". I dagsläget är bara två bilder upplagda. Det är Göran Flank som skickat in foton på en Mitchell och som nu är inlagda under märken "Mitchell" samt under län "T-län". "Originalafdelningen" kommer att växa och fyllas på med tiden och kommer nog att bli en intressant och värdefull bildbank. Så ta gärna en titt då och då på den sidan!

De första projektbilderna har också lagts upp. Det är Per Westerberg, Ulf Edlund och Stig Fransson som skickat in bilder på Citroen, Renault, Chenard-Walcker och Rolland Pilain. Förhoppningen är nu att fler kommer att skicka in bilder som visar pågående "projekt". (2010-03-01)

 

   

© 2010 Automobilhistoriska klubben Mässing- & Nickelgruppen webmaster@massingnickel.se