Active button  Startsida
Active button  Mässing- & Nickel
  Kontakt
  Nyheter
  Kalendern
  Evenemang
  Bilder/Film
  Tekniska tips
  Forum och länkar
  AHK
 
Nyheter mars 2016
 

Tidig bilism i Södermanlands län

 

Det finns flera utmärkta böcker som landskapsvis beskriver fordon inom Mässing och Nickels tidsram. Hittills har utkommit Gotlands bilhistoria av Bengt Brolin, På öländska vägar av Aina och Melcher Ekströmer, Automobiler på G - bilen i Kronobergs län 1900-1930 av Thomas Lissing och senast Kent Ekbergs När bilen kom till Värmland. Förhoppningsvis kommer det fler böcker på detta tema.
Andreas Uddling har en längre tid samlat in material till en skrift om ”Tidig bilism i D län”. Född 1963 och därtill upplänning har han dåligt med minnen från den tiden. Tidigt insåg han behovet av hjälp för att komma någon vart. Han behöver alltså hjälp med att hitta material till detta arbete. Skall han leta rätta på all information själv krävs det helt klart oändlig med tid för att beta av potentiella ägare av bilder genom att uppsöka dem.
Du som läser detta kanske har en pusselbit och med hjälp av många sådana bitar kanske helheten växer fram? Så alla ni som ju i någon mening är samlare, leta reda på vad ni har som originalbilder från begynnelsen till åtminstone 1931. Bildmotiv kan handla om fordon, verkstäder, mackar, återförsäljare, tillbehör, vägmärken osv, originalannonser i tidningar behövs också. Även berättade minnen från anhöriga, kännedom om bevarade fordon eller bilder avå dessa, ”Vem äger bilen”-liknande böcker från tiden, motortidningar med mera. Har du egna uppslag så hör av dig till Andreas! Huvudsaken är att det handlar om den allra tidigaste fordonshistorien med basen i anknytningen till Södermanlands län.
Som inspiration kan framhållas att det i länet funnits delar av den Svenska biltillverkningens verkliga vagga! Utöver många ”one-off-byggen” som också förekommer i andra län fanns här tidigt biltillverkning i större skala. VABIS i Södertälje, Söderbloms i Eskilstuna men också Södertelge Verkstäder hade för sin tid betydande bilfabrikation. Även C.A. Engström, C.J. Molin var ute tidigt om än troligen med endast ett fordon tillverkat.
Vi hoppas på många fina tillskott till detta intressanta arbete som gäller M&N-perioden! Hjälp Andreas med den information du har så att det i slutändan räcker till för att publicera i bokform.
Kontakt: Andreas Uddling, Rosenborg Vansö, 645 92 Strängnäs, 0152-201 13 eller e-post.

Text: Andreas Uddling/GunnarGeijer
(2016-03-01/05)

Molinbilen från 1907 är tillverkad i Eskilstuna. Bilen stod från 1926 fram till 1935 utomhus vid en bilfirma i Örebro. 1948 återfanns den på en bilskrot och räddades.


Tankbilen med de två glada, vinterklädda personerna är byggd av Söderbloms Gjuteri och Mekaniska Verkstad i Eskilstuna. Bilden verkar vara tagen på Östermalm i Stockholm, kan det vara Strandvägen?

Bilden visar en automobilvagn med 3 ½ hästkrafter. Bilen byggd av Herr Engström i Eskilstuna, så vitt man vet den enda han byggde.

Sveriges första postbil från 1903 är också en Söderblom från Eskilstuna. 

                                      © 2016 Automobilhistoriska klubben Mässing- & Nickelgruppen webmaster@massingnickel.se