Benz

Vid tiden kring förra sekelskiftet representerades fabrikat Benz i Skandinavien av ingenjör Albin Westrup i Stockholm. Fotot som är taget under andra halvan av år 1899 visar Albin när han kör en Benz Comfortable, en bil som i dåtida press kallades för både droska och promenadvagn. Bilen var tillgänglig för provkörningar, men ledde inte till några egentliga försäljningsframgångar. Men det är känt att apotekare Jon H:son Hedin köpte ett exemplar av den större Benz typen året därpå. Denna Benz Victoria är bevarad och ingår sedan slutet av 1920-talet i Västerbottens museums samlingar. (2023-04-25).


Apotekaren Jon H:son Hedin köpte denna Benz Victoria 1900 för 5000 kronor. Den provades först i Stockholm innan den transporterades norrut på tåg. Där blev den Norrlands första bil. Men bilen blev ingen succé, vägarna hade inte den kvalitet som krävdes. Redan under första resan från Hällnäs Station till Lycksele blev det problem, bilen sjönk ner och fastnade. 1928 skänktes bilen till Västerbottens läns hembygdsförening av apotekarens hustru, Ingeborg. På fotot är det hon som sitter till vänster i bilen. (2013-01-27)

 

Det här fotot är taget i samband med Sveriges andra internationella bil och båtutställning som ägde rum i Stockholm några veckor i april-maj 1905. Bilen är en Benz Doppelphaeton som ställdes ut av E.C. Gjestvangs Handels- och Fabriksaktiebolag. En tid efter utställningen köptes bilen dåvarande Hertigen av Skåne, senare Konung Gustaf VI Adolf. (2023-05-15)

 

På bilutställningen vid Kaptensudden på Djurgården 30 april till 15 maj 1907 visade Gjestvagns bilfirma upp tre 40 hästkrafters Benz-bilar som hade dubbla karosserier, öppna för sommarbruk och täckta för vinterbruk. Köpare av dessa tre bilar var kronprins Gustaf och prinsarna Carl och Eugen. Bilden visar med stor sannolikhet två av dessa Benz-bilar på 1907 års utställning, den vänstra täckta bilen kan vara den som var avsedd för prins Eugen.

 

Vykort som visar Kronprins Gustafs Benz på genomresa i Vrigstad den 3 juli 1907. Det är sannolikt den bil som inregistrerades den 15 maj 1907 och då tilldelades igenkänningsmärke A1. (2013-08-20).

 

Vykort som visar Kronprins Gustafs besök vid Malfors, vilket troligen ägde rum 1907. Det ser ut som att Kronprinsen sitter i den hästdragna vagnen, medans hans bil, en Benz, står till vänster. (2017-02-08)

 

Gustaf V och kejsar Wilhelm låter sig transporteras i en av de stora Benz-bilar som kungen ägde under årens lopp. Det här är en 40 hästkrafters modell till vilken det även fanns en täckt limousinekarosseri för vinterbruk.

 

Den här bilden som är tagen i samband med "Kriget i Bohuslän" 1907 visar förmodligen samma Benz-bil, även om vissa detaljer skiljer. Gustaf blev kung i slutet av 1907 sedan hans far Oscar II avlidit den 8 december. Lägg märke till skydden  för lyktorna och framskärmarnas utformning.

 

Benz med registreringsnummer A4 har fotograferats framför hovstallet. Bilden har publicerats i Autohistorica 2/80.

 

Foto som visar en av Hovstallets Benz-bilar i samband med att Drottningen besökte Böda på Öland. (2013-10-14)

 

Kung Gustav V står bredvid en Benz, fotot kan vara taget i Småland. Bilden har publicerats i Autohistorica 2/80.

 

Kung Gustav V med Benz anländer till Falköpingsutställningen 1910.

 

Ett kort som visar kung Gustav V i sin Benz i samband med ett besök i Skövde 20-21 juni 1910.

 

Ett kort som visar kung Gustav V vid sin Benz i samband med ett besök i Axvall 1910. (2019-09-30)

 

Ett kort som visar kung Gustav V i sin Benz i samband med ett besök i Skövde 20-21 juni 1910. (2015-07-22)

 

Ett kort som visar kung Gustav V i sin Benz vid Årnäs bruk i samband med Västgötaresan 1910. (2014-06-24)

 

Ett kort som visar kung Gustav V:s Benz i samband med ett besök i Axvall 1910. (2021-01-05)

 

Fotot visar kung Gustav V i sin Benz vid Rådhuset i Lidköping. Årtalet ska enligt uppgift vara 1911. (2012-11-14)

Ytterligare en bild som visar kung Gustav V i Lidköping. Här har han klivit ur sin Benz. (2012-11-14)

 

Ytterligare en bild som är tagen i samband med kung Gustav V:s besök i Lidköping. Här har han klivit ur sin Benz. (2015-03-20)

 

Chaufför Östberg sitter i en av Hovstallet Benz-bilar, fotot är taget senast i början av 1909. Bilden har publicerats i Autohistorica 2/80.

 

Chaufför Friedsam och herr Engman i en av Hovstallets Benz-bilar. (2015-01-01)

 

Ytterligare ett foto som visar Chaufför Friedsam och herr Engman i en av Hovstallets Benz-bilar. Bilden har publicerats i Autohistorica 2/80.

 

En av Hovstallets Benz-bilar har fotograferats i Stockholm. (2013-01-04)

Den här bilden var omslagsbild på Autohistorica 2/68. Bilen är en Benz från cirka 1909 som ägdes av godsägare Klingspor på Näsby. Bilden är tagen 1911 på Helgeslätt i Östergötland.

 

Prins Wilhelm och hustrun Maria sitter i en Benz 45 PS Doppelphaeton som hade igenkänningsmärke A15. Prinsen deltog i flera biltävlingar kring 1910, bland annat med denna Benz. (2014-03-27)

 

När Svenska Motorklubben arrangerade hastighetstävling på isbana på Värtan utanför Djursholm år 1911, så ställde Prins Wilhelm upp utan tävlan. Han körde denna Benz 45 PS Doppelphaeton med registreringsnummer A15. Man har lättat bilen genom att demontera bland annat stänkskärmar och strålkastare. Detta var antagligen en bidragande orsak till att man satte inofficiellt hastighetsrekord med 105 km/tim. Bilden har publicerats i Autohistorica 3/84.

 

Det här fotot är taget i samband med Kungliga Automobilklubben Vintertävling 1913 och visar startnummer 32, Prins Wilhelms Benz 45 PS Doppelphaeton med igenkänningsmärke A15. (2021-06-15)

 

Det är fotot är taget i samband med Kungliga Automobilklubben Vintertävling 1913 och visar startnummer 32, Prins Wilhelms Benz 45 PS Doppelphaeton med igenkänningsmärke A15. (2021-06-01)

 

Fotot visar en del av Gjestvangs Handels & Fabriksaktiebolag utställning cirka 1913. Bilen i mitten är en Vivinus som inregistrerades den 19 juli 1912 och då tilldelades igenkänningsmärke A1747. De övriga bilarna är Benz. Leif Holmberg har hjälpt till med information. Bilden har publicerats i Autohistorica 4/78. (2014-01-05)

 

 

Benz Doppelphaeton från cirka 1912.

 

Mannen och barnen sitter i en E-registerad Benz Doppelphaeton från cirka 1912. Bilen som följer bakom är en Studebaker 1913 som erhöll igenkänningsmärke E149 vid registeromläggningen 1916. Registrerad ägare var då Gårdsägare Eric Alm i Motala. Bilen som som skyms av Benzen kan ha en svensktillverkad kaross. (2020-03-14)

 

Slottherren von Schinkel vid Tidö Slott i sin A-registrerade Benz Doppelphaeton från cirka 1913. Bilden var omslagsbild på Autohistorica 2/72.

 

Männen sitter i en M-registrerad Benz Doppelphaeton från cirka 1913. (2023-10-16)

 

Det här fotot som kommer från Blomgren Bildarkiv i Klippan togs av fotograf Axel Blomgren år 1917. Bilen är en Benz, troligen en 16/40 PS, Doppelphaeton från cirka 1913 som användes av direktionen vid Klippans läderfabrik. Vid registeromläggningen 1916, närmare bestämt den 12 februari, erhöll bilen igenkänningsmärke L4. Registrerad ägare var då disponent Egon Hönig, Klippan. Egon som var född i Böhmen var direktör på Klippans läderfabrik från starten 1906 till 1923 då han flyttade tillbaka till Tyskland. Innan hans avfärd organiserades en auktion där alla hushållets ägodelar såldes. I auktionskatalogen beskrivs denna Benz så här under objektnummer 687: "En 6-7 personers Benz, begagnad, nyrenoverad, i prima skick,  16-40 tyska hkr., torpedokarosseri, elektr. ljus och själfstart, nylackerad i mörkblå färg, aftagbara fälgar med 3 reservfälgar, 6 ytter och inneslangar, snökedjor, verktyg, reservdelar o.s.v.". Vid auktionen såldes även två andra Benz-bilar. Dessa ska ha varit tillverkade 1923 och utrustade med  motorer med 10/30 hkr, spetskylare och Benz originalkarosseri med inbyggd sufflett. (2020-10-06)

 

Benz 16/40 PS Landaulette 1913 med bilens chufför vid ratten. Bilen förefaller att vara tämligen ny vid fototillfället. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 1/74.

 

Den här bilden visar samma Benz 16/40 PS Landaulette 1913 som på föregående bilden. Bilderna är med stor sannolikhet tagna vid samma tillfälle. Men vid ratten sitter här Tage Jansson som fyllde 18 år just 1913. Notera att bakre delen av karossen har öppnats upp. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 1/74.

 

Kung Gustaf V på besök i Karlskrona 1914. Bilen är troligen en av de två 55 hästkrafter Benz-bilar som han förfogade även vid den tidpunkten. Notera de täckta lyktorna, de extra stänkskydden på framskärmarnas insidor. Lägg också märke till KAK-märket högst upp på kylaren.

 

John F Karlsson i sin Benz Limousine från cirka 1914. John drev tillsammans med Bror Kvist "omnibus- och drosktrafik" i Öregrund och Östhammar-Harg från år 1921. Fotot är nog taget ungefär vid den tiden. Information har lämnats av Johns son Pär-Ola Malm. (2012-11-01)

 

Fotot som troligtvis är taget i Skåne visar flera brandbilar med besättningar. Stegbilarna är Scania-Vabis och troligtvis av typ DLa/sp från cirka 1915. Manskapsbilen är en Benz Phaeton från cirka 1920. (2017-07-21)

 

Det här fotot togs när Kung Gustaf V besökte Luleå år 1921 i samband med stadens 300-års jubileum. På bilden ses två av Hovstallets Benz-bilar (2013-10-06)

 

Kung Gustaf V stående i en öppen Benz Doppelphaeton. Den täckta bilen bredvid är också en Benz.

 

Kung Gustaf V i en Benz Doppelphaeton från tiden kring första världskriget. (2019-08-12)

 

Det här fotot som är taget vid gamla stenvalvsbron i Jörlanda i Bohuslän visar Kung Gustaf V i en Benz Doppelphaeton från tiden kring första världskriget. Fotot kommer från Anders Olsson. (2020-09-22)

 

Det här fotot visar en Benz Doppelphaeton från tiden kring första världskriget som användes av Kung Gustaf V. (2022-07-13)

 

Kung Gustaf V i en Benz Doppelphaeton från tiden kring första världskriget.

 

Foto som visar en imponerande bilsamling på Fyris torg i Uppsala. Tidpunkten ser att vara i mitten av 1920-talet och eftersom man ser Uppsala Domkyrka i bakgrunden så kan det vara så att något evenemang äger rum där. I raden närmast kameran står en Benz, det bör vara en 70-hästkrafters modell från 1910-talets senare del. Gissningsvis är det Kung Gustav V som är besök, det fanns ju flera Benz i hovstallet vid den här tiden. Snett bakom Benzen står en Crossley och möjligen tillhör även den hovstallet? I närmaste raden går det även att identifiera Fiat 501. Kanske finns det någon som kan identifiera fler bilar? Bilden kommer från Stig Larsson. (2013-05-07)

 

En stor Benz Tourenwagen från cirka 1920. Mycket tyder på att det är den sexcylindriga modellen E6 27/70 PS som tillverkades mellan 1918-1923. Bilmärket har fastställts via flera inlägg på Antique Automobile Club of Americas forum. Leif Holmberg har hjälpt till med förmedling.

 

Kung Gustaf V på besök i Luleå 1921. Bilen är täckt Benz från tiden närmast efter första världskriget. Notera stålekerhjulen och de utanpåliggande avgasrören.

 

Kungligt besök i Ängelholm 1923. Den första bilen är en Benz. Lägg märke till att bilen har krona framtill på kylaren och ingen registreringsskylt.

 

1923 besökte kung Gustaf V Ängelholm och detta kort visar när han står utanför Hotell Thor. Bilen är en Benz, ett märke som var väl representerat i Hovstallet under 1910- och 20-talen. (2015-09-29)

 

Texten på kortet förklarar att det är kungabesök i Ängelholm. Bilen i förgrunden, som är på väg ur bilden, är kungens öppna Benz. De övriga bilarna är inte lätta att identifiera.  (2013-04-04)

 

                                     © 2023 Automobilhistoriska klubben Mässing- & Nickelgruppen webmaster@massingnickel.se