Buick
 

Buick från cirka 1911 med Landaulette-karosseri som taxi i Stockholm. Bilens registreringsnummer ser ut att var A1192. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 2/73.

 

Fotot som är taget cirka 1916 visar ett antal bilar framför Turisthotellet i Torsby. Det är inte lätt att med bestämdhet identifiera bilarna, men här följer ett försök. Bilen längst till vänster är en Gea. Bilen fick igenkänningsmärke D123 den 12 juli 1909, då ägdes den ingenjör L.O. Svedlund i Katrineholm. Den såldes senare till källarmästare Alfred Lidén i Torby. Den 9 juli 1913 fick bilen igenkänningsmärke S21. Med tiden fick bilen ett nytt karosseri, vilket syns på fotot. Bil nummer två som delvis är skymd är troligen en Studebaker från cirka 1914. Den tredje bilen kan vara en Overland Touring från cirka 1914. Bil nummer fyra kan vara en Buick från cirka 1911. Bil nummer fem är oidentifierad, men den sista bilen är en Presto från cirka 1914. (2015-05-05)

 

Fotot som är taget cirka 1916 visar sju parkerade bilar vid Turisthotellet i Torsby. Det är inte lätt att med bestämdhet identifiera bilarna. Visserligen har fotot var publicerat på annat håll och då med vissa fabrikatangivelser, som emellertid inte verkar stämma helt. Men låt oss göra ett försök. Bilen längst till vänster är oidentifierad, men den stora bilen bredvid är en Gea. Bilen fick igenkänningsmärke D123 den 12 juli 1909, då ägdes den ingenjör L.O. Svedlund i Katrineholm. Den såldes senare till källarmästare Alfred Lidén i Torby. Den 9 juli 1913 fick bilen igenkänningsmärke S21. Med tiden fick bilen ett nytt karosseri, vilket syns på fotot. Den tredje bilen kan vara en Buick från cirka 1911. Bilen mitten kan vara en Overland Touring från cirka 1914. Bilen nummer fem är troligen en Studebaker från cirka 1914. Näst sista bilen är en Presto från cirka 1914. Längst till höger har vi troligen ytterligare en Buick från cirka 1910. (2015-04-23)

 

Inför riksdagsvalet 1911 inköpte det Socialdemokratiska ungdomsförbundet (SDUF) en Mathis som skulle användas som ”rörlig talarstol”. Snart uppstod behov av ytterligare en bil. Då inköptes denna Buick Touring. Det kan röra sig om 1911 års modell 33, eller modell 10 från föregående år. Bilen kallades för "Den röda Bilen II" och på bilden ses den med stora flaggor och rejäl packning. Bilen hade inregistrerats den 22 juni 1911 och då tilldelats igenkänningsmärke A1346. Vid registreringstillfället ägdes bilen av Förlagsaktiebolaget Fram i Stockholm. Leif Holmberg har hjälpt till med information. (2015-08-03)

 

Vid valrörelsen inför riksdagsvalet 1911 användes flera bilar. Bilen på fotot som är en Buick modell 33 Touring 1911 kallades för ”Den rörda Bilen II”. Bilen registrerades den 22 juni 1911 och tilldelades igenkänningsmärke A1346. Registrerad ägare var då Förlagsaktiebolaget Fram i Stockholm. (2021-12-20)

 

Männen sitter i en Bedford-Buiick. På fotots baksida finns följande text: "I pris å Hastghetstäflingen å is. II pris och hofjuvelere Andersons hederspris samt Godrichs pris å Kungl Automobilklubbens Vintertäfling". (2024-03-29)

 

Männen sitter i en så kallad Bedford-Buick, alltså ett Buick-chassi som försetts med kaross från Bedford Motor i Westminster, England. Bilen inregistrerades den 29 juni 1911 och tilldelades då igenkänningsmärke A1351. Vid registreringstillfället ägdes bilen av löjtnant Seth A. Högman i Stockholm. Vid registeromläggningen 1916 erhöll bilen igenkänningsmärke W110. (2016-11-01)

 

Det verkar vara fullsatt i bilen som är en Buick. Det är troligtvis en modell 45 från cirka 1916. (2016-07-20)

 

1919 Buick, 7-sitsig modell XK-49. Personen på bilden är Per Gustaf Hamberg (1913-1978). Bilden är tagen vintern 1924-1925 och i bakgrunden ses Uppsala domkyrka. Per Gustaf var son till Axel Hamberg som under 1910-1920-talen arbetade som geografiprofessor vid Uppsala universitet. Bilen hade motornr-chassienr: 636839-662112 och var grå med svarta skärmar vilket var standard för importerade Buick i Sverige under dessa år. Ur ett försäkringsbrev (Hansa) utfärdat den 16 september 1920 på Moëlls Maskinaffär, Upsala kan följande noteras: Registreringsnummer anges: C521; "fabriksnummer": 662112; hk: 45; tillverkningsår: 1920 och "värde": 15.000:-. Uppgifter från Erik Hamberg, Uppsala .

 

1919 Buick XK-49, registreringsnummer C521. Bildtext på fotots baksida "Buick startar på långfärd från Fjällnäs. Einar Rodhe fot. 15/7 1921." Vid ratten Axel Hamberg, i baksätet Per Gustaf Hamberg och Sigrid Hamberg (1885-1959). Övriga personer och hus obekanta. Uppgifter från Erik Hamberg, Uppsala.

 

1919 Buick XK-49, registreringsnummer C521. Bildtext på fotots baksida: "Exkursion med geografer i Uppsala. Axel Hamberg vid ratten. Omkr. 1925." Axel Hamberg var professor i geografi i Uppsala 1907-1928. Han levde 1863-1933. Uppgifter från Erik Hamberg, Uppsala.

 

Fotot som troligen är taget i Piteåtrakten visar en utfärd med tre öppna bilar. De två första bilarna ser att att vara Buick Touring från cirka 1919. Bilen närmast kameran har igenkänningsmärke BD440 och även bil nummer ser ut att vara BD-registrerad. (2016-12-30)

 

Barn och vuxna har fotograferats i och vid en Buick Touring från cirka 1919 med igenkänningsmärke A6539. (2014-11-15)


Bilen som har registreringsnummer A3048 är en Buick modell XH45 Touring från 1919. Vagnen är högerstyrd vilket indikerar exportmodellen (X) och de flesta Buick sålda i Sverige de tidiga åren var också högerstyrda. Framlyktorna har bytts ut till andra av något mindre modell och vagnen är också extrautrustad med så kallat. "bollhorn". Totalt importerades 57 stycken Buicks till Sverige detta år varav 22 stycken var av just denna modell. En identisk bil vann KAK:s vinterpokal i februari 1920. AB Hans Osterman hade agenturen för Buick i Sverige. Registreringsskyltens nyare typ indikerar att fotot är taget efter 1923. Personer okända. Uppgifter från medlem i Mässing & Nickel.

 

Buick modell H-49 7-sits Touring från 1919 med registreringsnummer B2247 har fotograferats ombord på en färja vid Bålsta. Bilens framskärmar är utbytta, möjligen från Fiat? Ester och Gerda är förnamnen på två av personerna i bilen. Bilden och information kommer från Pär-Ola Malm. En medlem i Mässing & Nickel har även bidragit med information.

 

Ytterligare en bild som visar Buick modell H-49 7-Sits Touring från 1919 med registreringsnummer B2247. Här ser man tydligt att bilen är 7-sitsig. Notera att bilen är har kvar originalframskärmarna. Bilden kommer från Pär-Ola Malm. En medlem i Mässing & Nickel har bidragit med information.

 

Ytterligare en bild som visar Buick modell H-49 7-Sits Touring från 1919 med registreringsnummer B2247. Även här har bilen kvar originalframskärmarna. Registreringsskyltens  utformning tyder på att fotot är taget före 1924. Bilden kommer från Pär-Ola Malm och det är hans pappa som sitter vid ratten. Passagerare är hans blivande fru Gerd född Söderman (2012-12-22)

 

Bilden visar P. Lindström i en Buick Touring när man passerar Kungsträdgården i Stockholm på väg mot målet i KAK:s Vintertävling 1920. Man kan tro att bilen var lackad i en ljus kulör, men den var faktisk svart. Läck märke till snökedjorna och de stora extralyktorna. En likadan Buick vann för övrigt tävlingen om Vinterpokalen. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 1/84.

 

Stopp för fotografering vid bil med registreringsnummer A6116, en grå och svart Buick Touring från 1919 eller 1920 som inregistrerades den 8 juli 1920. Registrerad ägare var då bruksägaren A.N. Versteegh, Stockholm. Uppgifter har lämnats av flera medlemmar i Mässing & Nickel, bland annat Leif Holmberg. (2013-02-26)

 

Den 13 oktober 1919 inregistrerades denna Buick Touring och fick igenkänningsmärke C185. Som registrerad ägare anges en Gustaf Elof Johansson från Ovanby. Bilen har förmodligen den 7-sitiga karossen, den som kallades 49. Leif Holmberg har hjälpt till med uppgifter. (2013-02-26)

 

Det här fotot som visar en Buick Touring ska vara taget i Älvdalen. Det är i den orten som vi finner bilens första ägare. Den 11 juli 1919 registrerades bilen och tilldelades igenkänningsmärke W349. Registrerad ägare var då Alfred Andersson. I slutet av samma år, den 12 november, blir Per Johan Bosell registrerad ägare. (2023-01-31)  

 

Buick modell XH 45 Touring 1919. Såld ny hos Ostermans i Stockholm i maj 1919 till Byggherren Gunnar Morén på Lovisagatan på Östermalm som ägde den till hösten 1923 då den såldes vidare på en av Sveriges första bilauktioner som anordnades vid Norrtull i Stockholm av Ostermans. Köparen var hemmansägaren August Thunstedt i Högen, Bergsjö som själv körde hem bilen 30 mil samma dag. Först året därpå tog August körkort... Bilen som hade registreringsnummer X375 kördes till 1935 då den ställdes undan. 1952 köptes den av några entusiastiska ynglingar från Bergsjö som fick liv i bilen och började använda den som "raggarbil" och med diverse ägarbyten kördes bilen i olika sammanhang till 1967 så den fick motorhaveri och demonterades. Bilen har emellertid överlevt till nutid och restaureras nu av en medlem i Mässing & Nickelgruppen i Stockholm. Mannen längst till höger på bilden är ägaren August Thunstedt och bilden är tagen cirka 1930. Övriga personer okända. (2013-05-07)

 

Bilden visar bilar och motorcyklar i Ostermans utställningslokal på Birger Jarlsgatan i Stockholm. Bilden bör bara tagen cirka 1920 visar märken som Ostermans då representerade. Längst till vänster syns fronten på en GMC lastbil. De tre bilarna med lackerade spetskylare är Opel. Bilen längst till höger med registreringsnummer som börjar på A är också en Opel, fast denna är äldre och således begagnad. Längst bak skymtar två Citroen av A-typen. Omkring 1921 övertog Johannes Kjellander agenturen för Citroen. Bilen bredvid den begagnade Opeln är en högerstyrd Buick Touring från 1918 eller 1919. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 4/78. Leif Holmberg har hjälpt till med uppgifter.

 

Buick Series 21-45 Touring 1921 som enligt uppgift fotograferats i Köping 1923.

 

Personerna färdas i en Buick Touring från cirka 1921. (2022-09-05)

 

Bilden visar en 4-cylindrig Buick modell 35 Touring från 1922. Bilen inregistrerades den 12 augusti 1922 och fick registreringsnummer P1515. Som ägare stod då Svensson & Johansson Biltransport i Borås. På baksidan av det något suddiga foto står det också ”Ernst Johansson”, så man kan förmoda att det är en av bilens ägare som sitter vid ratten. Vid fototillfället har bilen blivit något modifierad med 1923 års strålkastare och suffletthållarfästen av senare typ 1924-25, kanske av J-type där man bara lägger ned suffletten och fäster med en rem i stället för att som tidigare hade en hållare som man öppnade och lade in sufflettbågarna i de rätta lägena och fällde över det yttre fästet så den höll bågarna på plats. Leif Holmberg har identifierat bilmärket och bidragit med information, (2013-03-03) 

 

Personerna står vid en Buick 22-35 Touring som inregistrerades den 6 maj 1922 och då tilldelades igenkänningsmärke W1627. Registrerad ägare var då fabrikör Carl A. Pettersson i Orsa. (2020-04-20)

 

Välklädda personer för resa i en öppen bil som ser ut att vara en Buick series 22-35 Touring, det vill säga den 4-cylindriga modellen med 109 tums hjulbas.

 

Bilden som kommer från Mässing & Nickelmedlemmen Pelle Lundström visar en Buick Touring, förmodligen är det en Series 30 modell 35 från 1923. Enligt Pelle var det hans pappas faster Ester från Salt Lake City som hade med bilen till Sverige. Antagligen såldes bilen i Sverige innan Ester åkte tillbaka till USA. Nästa gång hon besökte Sverige hade hon med sig en Ford med plasttak, det var på 1950-talet. Bilden på Buicken är fotad i Vingåker.

Chaufför som sitter i en Buick Master 55 Sport Touring från 1923. Bilen har identifierats av Leif Holmberg som säger att dessa strålkastare och parkeringslampor endast användes 1923. Den förnicklade kylaren pekar på 50-serien, där 55 ingår.

Personerna färdas i en Buick Touring från 1923. (2023-07-25) 

Den lövade bilen är en 6-cylindrig Buick från 1923, det ser ut som att den har den 7-sitsiga karossen, den som kallades modell 49. Bilen infördes i registret den 1 oktober 1923 och erhöll då registreringsnummer K725. Som ägare angavs besiktningsman Gustaf Idström från Karlshamn och gissningsvis sitter han i bilens framsäte. Bilen har viss extrautrustning som stötfångare, fotsteg, ”wind wings”, sökarlykta och framdäck med vita sidor. Leif Holmberg har hjälpt till med uppgifter.  (2013-03-08)

 

Vykort som visar Burmeisterska huset i Visby. Bilen i förgrunden med registreringsnummer I367 är en Buick Touring från 1923 som åren 1923-26 ägdes av Edvard Christersson, Visby. Fotot är troligen taget under den tiden. Staget som sitter i underkant av strålkastarna tyder på att bilen har tillverkats i Kanada. Leif Holmberg har bidragit med uppgifter.

 

De tre damerna har fotograferats vid en Buick series 23-35 Touring 1923. Bilen hade inregistrerats den 12 februari samma år och få tilldelats igenkänningsmärke P1784. Registrerade ägare var då handlande Frans och Gustaf Björklund i Borås. (2021-04-27)

 

Bilden visar dåvarande kronprins Gustaf Adolf med sönerna Gustaf Adolf, Bertil och Sigvard i en nyinköpt sexcylindrig Buick Touring från 1923. Det ser ut att vara den sjusitsiga modellen 49. Vid ratten sitter försäljaren Per Näs som då var verksam vid AB Hans Osterman. Den här Buicken var byggd i Kanada. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 2/81.

 

Denna sexcylindriga Buick användes som taxi i Stockholm. Bilen inregistrerades den 16 mars 1923 och tilldelades igenkänningsmärke A9955. Registrerad ägare var då droskägare L.V. Larsson, Stockholm. (2021-10-21)

 

Personerna sitter i en Buick Touring från cirka 1923. (2019-05-22)

 


Fotot är taget 1923 när kronprins Gustaf Adolf besökte Tidaholms Bruk. Bilen med igenkänningsmärke A4 är en Buick från 1923. Troligen rör det sig om den 7-sitsiga modellen 49. (2015-07-20)


Bilen är en Buick Touring från 1923 med igenkänningsmärke A4 som disponerades av dåvarande kronprins Gustaf Adolf. (2015-10-12)


Folksamling vid en Buick Touring från 1923 med igenkänningsmärke A4 som disponerades av dåvarande kronprins Gustaf Adolf. (2015-10-16)Fotot är taget i samband med ett Kungabesök i Skara 1923. Bilen är en Buick Touring från samma år. (2019-09-26)Kortegekörning i samband med ett Kungabesök i Gävle. Bilen är en sexcylindrig Buick Series 23-49 med sjusitsig Touring-kaross och tillverkad 1923. Leif Holmberg har bidragit med uppgifter.

 

Fotot som är taget i Åre våren 1923 visar Per Näs i en Buick Series 23-39 Sports Roadster 1923. Jämfört med den vanliga Roadstern 23-34 var Sports Roadstern rikligare utrustad. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 2/81.

 

Fotot som är taget under KAK:s hastighetstävlingar på Gärdet i Stockholm 1924 visar startnummer 28, Per Näs i en Buick Roadster. Per slutade som trea i tävlingen. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 2/81.

 

Männen sitter i en Buick Touring från cirka 1924 som har interimsskyltar. (2024-03-22)

 

En Buick Touring från cirka 1924 som har registreringsnummer W1411 kommer farande på ett vykort från Hästsveden. Nummerplåtens placering tyder på att bilen har tillverkats i Kanada. Leif Holmberg har bidragit med uppgifter.

 

1924 års Buick modell 24-35 Touring. Fotot är förmodligen taget i Avestatrakten. Nummerplåtens placering tyder på att bilen har tillverkats i Kanada. Leif Holmberg har bidragit med uppgifter.

 

Vykort som visar Tingshuset i Hässleholm. Den parkerade bilen är en Buick Coupé från cirka 1924. (2014-01-22)

 

Det här fotot är taget i Skara, troligen i samband med en biltävling under första delen av 1920-talet. Bland de deltagande bilarna ses bland annat Chevrolet och Buick. (2016-10-17)

 

John Karlsson och Albin Mattsson bedrev busstrafik på sträckan Öregrund-Gimo från år 1926. 1927 tillkom linjen Östhammar-Häverödal. Fotot som är taget på på Öregrunds torg visar företagets fordonspark vid den tiden. Lastbilen längst till vänster är en Chevrolet som senare kom till Södertälje brandkår. Bussarna är av märkena Chevrolet, GMC och International med registreringsnummer B2707. Personbilen närmast bussarna är en Buick med registreringsnummer B2104 och vid den står John Karlsson. Bilen längt till höger är en Willys-Knight med registreringsnummer B1925 och vid den står Albin Mattsson. Bild och information kommer från Pär-Ola Malm. (2012-11-18)

 

Ytterligare en bild som visar John Karlssons och Albin Mattssons fordonspark. Fotot som är taget på Rådhusgatan i Öregrund kan vara taget vid samma tillfälle som den föregående bilden, fordonen är i alla fall samma. Först står de tre bussarna, International med registreringsnummer B2707, GMC och Chevrolet. Sedan följer de två personbilarna, Willys-Knight med registreringsnummer B1925 och sist skymtar Chevrolet lastbilen. Bild och information kommer från Pär-Ola Malm. (2012-11-18)

 

Fotot visar fyra lediga taxibilar i Borås i mitten av 1920-talet. Bilarna är tillverkade i början till mitten av 1920-talet.  Bilen med registreringsnummer P1332 är en Nash och detta märke har även bilen med den lackerade kylaren. De två övriga bilarna är Buick från cirka 1924-25. Fotot kommer från Staffan Benedictsson. (2013-11-01)

 

På det slitna fotot som troligen togs i mitten av 1920-talet syns tre av Borås taxibilar, tillverkade cirka 1923-25. Bilen till vänster är en Buick Touring med registreringsnummer P2752. Bilen till höger är också en Buick Touring, men registreringsnumret går inte helt att tyda. Det börjar emellertid på P31 och slutar på 3. I mitten står en Chandler Touring med registreringsnummer P3149. Fotot kommer från Staffan Benedictsson. (2013-11-10)

 

Fem damer och en chaufför i en Buick från 1924 eller 1925. Bilen ska vara tagen i Mölle 1926. Bilen är en 7-sitsig Touring, modell 49, ingående i Masterserien med 128-tums hjulbas. De så kallade sparkskydden är inte Buick original, detta kan tyda på att bilen monterats i Sverige eller i något närliggande land. Leif Holmberg har hjälpt till med information.

 

Hans Osterman i Buick Master Six Touring från 1924 eller 1925 med registreringsnummer B8293 vid starten för KAK:s vintertävling 1925. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 2/73. Leif Holmberg har bidragit med uppgifter.

 

Bilden visar Hans Osterman när han närmar sig målet i KAK:s Vintertävling 1925. Bilen med registreringsnummer B8293 är en Buick Master Six Touring från 1924 eller 1925. Målet var 1925 beläget vid Grand Hotell på Blasieholmen i Stockholm. Osterman delade första priset med flera andra deltagare, men Vinterpokalen erövrade han för alltid. Han hade segrat även 1913 och 1914, med då körde han Minerva. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 1/84.

 

Framför det stora huset står en Buick Touring från cirka 1925. (2024-02-14)

 

Detta foto som troligen är taget i mitten av 1920-talet visar en Borås taxibilar. Chauffören har ställt sig bredvid sin Buick Touring från cirka 1925 med registreringsnummer P2752. Skylten har det utförande som började användas. Notera även ledigskylten på vidrutan och mannen till höger i bild. Fotot kommer från Staffan Benedictsson. (2013-11-02)

 

Det här fotot ska vara taget vid Teaterbron i Borås år 1927. Personerna spexar framför en Buick Touring från cirka 1925. Bilen användes som taxi och hade registreringsnummer P2752. Fotot kommer från Staffan Benedictsson. (2013-11-04)

 

Man har stannat till så att fotografen kan ta en bild på resesällskapet och bilen, en 7-sitsig Buick Master Six Touring från cirka 1925 med registreringsnummer P2752. Bilen användes normalt som taxi i Borås. Fotot kommer från Staffan Benedictsson. (2013-12-23)

 

Männen har fotograferats vid en Buick Touring från cirka 1925. (2022-07-07)

 

En i den närmaste fullsatt Buick 7-sits Touring från cirka 1925 är ute på långtur. Bilen användes som taxi i Borås. Fotot kommer från Staffan Benedictsson. (2013-12-09)

 

John Karlsson ägde denna Buick Standard Six modell 20 Coach 1925 med registreringsnummer B2104. Registreringsskyltens placering mitt emellan strålkastarna indikerar att bilen är USA-byggd. Bilden kommer från Johns son Pär-Ola Malm. Leif Holmberg har hjälpt till med faktauppgifter. (2012-12-24)

 

Personerna står vid en täckt Buick från mitten av 1920-talet som har registreringsnummer A1441. (2017-08-03)

 

Det ser ut som att det här fotot togs några år in på 1930-talet. Vid Ohlssons ångbageri i Norrköping står flera bilar och lastbilar parkerade. Längst till höger står en täckt Hudson från cirka 1930 och bredvid ses en Buick Touring från cirka 1927. Lastbilen bredvid dessa ser ut att vara en Tidaholm, men förmodligen tillverkad efter 1931. (2013-05-07)

 

Einar Lindberg hade startnummer 4 när han körde Buick Roadster 1928 i samma års upplaga av KAK:s Vintertävling. Bilden är tagen i samband med starten i Göteborg. Lägg märke till snökedjornas utförande och den utrustning som förvarades på fotsteget. Bilden har publicerats i Autohistorica 1/84.

 

Buick Master Six Touring 1928 med registreringsnummer P763 som användes som taxi i Borås. Vid fototillfället var bilen tämligen ny. Fotot kommer från Staffan Benedictsson. (2013-11-22)

 

Personerna sitter i en Buick Master Six Touring 1928 med registreringsnummer P763. Fotot ska vara taget i Borås 1928, men bilen användes annars som taxi i Borås. Fotot kommer från Staffan Benedictsson. (2013-12-10)

 

7-sitsig Buick Master Six Touring 1928 har fotograferats i Kalmars hamn. Bilen som normalt användes som taxi i Borås hade förmodligen registreringsnummer P763. Fotot kommer från Staffan Benedictsson. (2013-12-14)

 

7-sitsig Buick Master Six Touring 1928 som har fotograferats 1928, alltså när bilen var tämligen ny. Bilen som normalt användes som taxi i Borås hade förmodligen registreringsnummer P763. Fotot kommer från Staffan Benedictsson. (2013-12-15)

 

Personerna sitter i en Buick Master Six Touring 1928 med registreringsnummer P763. Fotot ska vara taget i Borås Oskarshamn, men bilen användes annars som taxi i Borås. Fotot kommer från Staffan Benedictsson. (2013-12-25)

 

Personerna står vid en Buick Master Six Touring 1928 med registreringsnummer P763. Fotot ska vara taget i Målilla, men bilen användes annars som taxi i Borås. Fotot kommer från Staffan Benedictsson. (2014-01-09)

 

Chaufförer och deras taxibilar i Borås 1931. Från höger ses en 4-dörrars Nash, troligen 1929 års Advanced Series 460, med registreringsnummer P6628, Reo Flying Cloud 4-dörrars Sedan 1929 med registreringsnummer P2090, Buick Master Six 1928 med registreringsnummer P763 och en Nash från cirka 1926-28. De tre bilarna längst till vänster är oidentifierade. Fotot kommer från Staffan Benedictsson. (2013-12-20)

 

Fotot som ska vara taget 1930 visar en man vid en Buick 4-dörrars sedan från 1929 som har registreringsnummer X5868. (2019-06-24)

 

Männen står vid en Buick Master Six 4-dörrars Sedan 1929. (2023-08-11) 

 

Fotot som ska vara taget 1930 visar två män vid en Buick 4-dörrars sedan från 1929 som har registreringsnummer X5868. (2019-06-26)

 

Personerna har fotograferats vid en Buick 4-dörrars sedan från 1929 som har registreringsnummer X5868. (2019-06-27)

 

Denna 4-dörrars täckta Buick från 1929 med registreringsnummer A1802 användes som taxi. (2016-01-01)

 

En splitterny 2-dörras täckt Buick från 1929 med registreringsnummer A8652. Hans Osterman hade levererat bilen till mannen på fotot, Martin Rogberg. Bilen kom att användas till två långresor i Europa. Bilden har publicerats i Autohistorica 2/88. (2013-12-05)

 

Det här fotot ska vara taget vintern 1929. Bilen med registreringsnummer M1978 som är en täckt Buick är också av 1929 års modell. Mannen är låssmeden Erik Nygren från Lund och det är hans son, Lars-Erik Nygren, som har bidragit med fotot. (2015-09-08)

 

Bilden är tagen på Solliden på Öland och visar Prinsessan Ingrid stående vid sin Buick 1930 med registreringsnummer A11. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 5-6/84.

 

Fotografen har fångat en spännande situation under KAK:s Vinter Grand prix 1931. När det andra varvet ska börja får Clemens V. Bergström en stoppsladd med sin Chrysler, startnummer 18. Erik Bake som kör en Buick med registreringsnummer A19164 tvingas också till ett stopp. Finländaren Johan Ramsay med Chrysler, startnummer 17, passar på att smita förbi. Ramsay och Bergström hörde till de sju förare som lyckades ta sig mål, de hamnade på andra respektive tredje plats i tävlingen. (2013-10-29)

 

1931 års Buick som förlängdes och moderniserades av Svenska Karosseriverkstäderna, SKV, i Katrineholm. Moderniseringen bestod främst av stänkskärmar med modernare linjer. Bilen användes sedan av Freys Hyrverk där den kallades för "konvalescentvagnen. Bilden har publicerats i Autohistorica 2/88. (2013-12-05)

 

En rad med taxibilar i Stockholm i början av 1930-talet. Först i raden är en en Chrysler 1930 med registreringsnummer A2822. Bil nummer två är en Hupmobile 1930 med registreringsnummer A18216. De två följande bilarna är Buick från 1931. Bilden har publicerats i Autohistorica 4/85. (2012-12-30)

   

                                     © 2024 Automobilhistoriska klubben Mässing- & Nickelgruppen webmaster@massingnickel.se