Delaunay-Belleville


Delaunay-Belleville Landulette från cirka 1907 vid någons slags festlighet.


Sex personer och hund har låtit sig fotograferas i en Delaunay-Belleville från cirka 1908.

Ytterligare en bild på ovanstående Delaunay-Belleville från cirka 1908. Bilderna är tagna vid samma tillfälle, men man ser ganska tydligt att personerna har rört på sig.

 

På utflykt med Delaunay-Belleville. Bilen inregistrerades den 2 juni 1911 och tilldelades igenkänningsmärke Y36, men det ser ut som att bilen kan vara något år äldre. Bilens ägare vid registreringstillfället var Örnsköldsviks Bil Aktiebolag och det var i just Örnsköldsvik som importören för Delaunay-Belleville, grosshandlaren Leon Ödmark, höll till. Notera att bilen helt saknar belysningsutrustning. Leif Holmberg har hjälpt till med uppgifter. (2013-06-19)

 

Fotot är taget på en gata i Stockholm någon gång efter första världskrigets slut. Bilen en 6-cylindrig Delaunay-Belleville från 1912 som ursprungligen ägs av tsar Nicolaus II av Ryssland. Senare såldes bilen till den finländske ingenjören Flössel. Denne lät skeppa bilen till Stockholm för att sedan kunna sälja den till någon nyrik person. Flössel lät inregistrera bilen den 12 november 1919 och registreringsnumret blev A3706. Bilen visade sig vara svårsåld, men efter cirka 14 månader köptes den av Försäkrings AB Tellus. Tydligen motsvarande den inte förväntningarna, för redan den 10 mars 1921 såldes vidare till kaféföreståndaren Per Johansson-Reberg i Stadsgården. Bilden har publicerats i Autohistorica 2/87. (2013-03-14)

 

Kaféföreståndaren Per Johansson-Reberg i Stadsgården tänkte använda Delaunay-Bellevillen, A3706, i busstrafik. Den 18 april 1921 blev fordonet godkänt för personbefordran mellan Midsommarkransen och och Segeltorp, 11 passagerare fick åka med. Efter ett par månader, den 11 augusti 1921, såldes bilen igen. Ny ägare blev en fabrikör Åkerlöf och det var troligen denne som lät fordonet få busskarosseriet som bilden visar. Den blev nu godkänd för 16 passagerare. 1922 såldes bussen till till trafikföreningen Huvudsta-Stockholm, vilket också framgår av märkningen på karossidan. I samband med ägarbytet blev det nytt registretringsnummer, B2254. Den 10 juli 1925 avfördes bilen för att sedan skrotas. Bilden har publicerats i Autohistorica 2/87. (2013-03-14)

 

Det här fotot med två taxibilar är taget framför Östra Bazaren i Stockholm. Bilen till vänster är en Brasier som ser ut att ha igenkänningsmärke A648. Detta nummer tilldelas den 15 november en bil ägd av droskägare Edvin Thorén. Bilen till höger är en Delaunay-Belleville. (2016-07-01)

 

Den här bilen, en Delaunay-Belleville, från cirka 1911 användes som taxi i Stockholm. Chauffören heter Johan Edward Magnuson och det är hans barnbarn, Lars Magnuson, som har sänt in fotot. (2021-01-17)

 

Delaunay-Belleville Limousine från cirka 1912 som användes som taxi i Stockholm. (2018-07-04)

 

Personerna sitter i en Delaunay-Belleville från cirka 1912 med igenkänningsmärke AC84. Bilen erhöll detta igenkänningsmärke i samband med registeromläggningen 1916, närmare bestämt den 10 maj. Registrerad ägare var då Åkeriägare G.A. Johansson, Umeå. Bilens kaross är sannolikt byggt hos grosshandlare Leonard Ödmark i Örnsköldsvik som var svensk agent för märket Delaunay-Belleville. Bilden kommer från Lars Mossberg. (2019-05-27)

 

4-cylindrig 12/28 hästkrafters Delaunay-Belleville Phaeton och Ford modell T Touring som har fått registreringsnummer efter varandra, U77 och U78. Dessa nummer utdelades den 5 april 1916 och ägare till båda bilarna var chaufför Anders Lind i Västanfors, nära Fagersta. Forden hade tidigare troligen registreringsnummer U30, för den 20 februari 1913 inregistrerades en Ford, med tillverkningsnummer 114512, på just Anders Lind, Västanfors. Den 7 juni 1912 registrerades en annan bil på Anders Lind, den hade registreringsnummer A1649 och det kan möjligen var Delaunay-Bellevillens tidigare nummer. Notera utformningen på Fordens fram- och bakskärmar, möjligen kan detta detta vara en Ford som tillverkats i Storbritannien. Leif Holmberg har hjälpt till med uppgifter. (2013-06-20)

 

Personerna färdas i en 4-cylindrig 12/28 hästkrafters Delaunay-Belleville Phaeton som tilldelades igenkänningsmärke U77 i samband med registeromläggningen 1916, närmare bestämt den 5 april. Registrerad ägare var då chaufför Anders Lind i Västanfors. 2024-03-15)

 

Denna 4-cylindriga 12/28 hästkrafters Delaunay-Belleville Phaeton registrerades den 5 eller 6 oktober 1913 och fick nummer U40. Som registrerad ägare stod åkerifirman Medin & Wretman i Västerås. Bilens kaross är sannolikt byggt hos grosshandlare Leonard Ödmark i Örnsköldsvik som var svensk agent för märket Delaunay-Belleville. Leif Holmberg har hjälpt till med uppgifter. (2013-06-20)

  

Ytterligare en bild som visar Delaunay-Belleville med registreringsnummer U40, inregistrerad den 5 eller 6 oktober 1913 och ägd av  åkerifirman Medin & Wretman i Västerås. Notera att detaljer som däck och signalhorn skiljer sig åt. Den här bilden med taxichaufför Alfred Medin, Västerås vid ratten ska enligt uppgift vara tagen vid Folkets Park i Västerås 1924. Årtalsuppgiften är antagligen felaktig, flera saker tyder på ett betydligt tidigare år. Leif Holmberg har hjälpt till med uppgifter. (2013-06-20)

 

Delaunay-Belleville från cirka 1914 som taxi, möjligen i Stockholm. Notera att bilen är 6- eller 7-sistig.

 

Chauffören och konduktören står framför sin buss för 16 personer, en Delaunay-Belleville med registreringsnummer B2254. Enligt märkningen på karossidan trafikerades sträckan Huvudsta-Stockholm. Det var också Trafikföreningen Huvudsta-Stockholm som stod som ägare när bussen inregistrerades den 4 april 1922. Notera att passagerarna fick stiga ombord bakifrån. Leif Holmberg har hjälpt till med uppgifter. (2013-03-07)

 

                                     © 2024 Automobilhistoriska klubben Mässing- & Nickelgruppen webmaster@massingnickel.se