Excelsior

Det här fotot med tre män och sina motorcyklar är taget några år in på 1920-talet. Motorcykeln till vänster är en Harley-Davidson som inregistrerades den 12 mars 1920 och tilldelades igenkänningsmärke M1030. Registrerad ägare var då kontorschef Nils Thure Johnson, Eslöv. Drygt ett år senare, den 23 juni 1921, blir plåtslagare Oskar Bertil Lerbst, Eslöv, ny ägare. Motorcykeln till höger är också en Harley-Davidson. Den inregistrerades den 5 september 1922 och tilldelades igenkänningsmärke M2264. Registrerad ägare var då maskinarbetaren Bror Julius Ragnar Berggren, Vällinge. Ett knappt år senare, den 9 augusti 1923, blir maskinmontör Axel Fritiof Holmström, Södra Åkarp, ny ägare. Motorcykeln i mitten är en Excelsior som inregistrerades den 24 mars 1921 och tilldelades igenkänningsmärke M1585. Registrerad ägare var då järnsvarvare Ernst Björklund, Malmö. (2022-08-03)


Verkstadsinteriör från omkring 1920 som visar arbete på motorcykel och bilar. Motorcykeln är en Excelsior med sidovagn som inregistrerades den 1 april 1920 och då tilldelades igenkänningsmärke X488. Ägare vid registreringstillfället var studerande Erik Hedman, Gävle. I bakgrunden står en Scripps-Booth som inregistrerades den 8 maj 1919 och då tilldelades igenkänningsmärke A3085. Vid registreringstillfället ägdes bilen av Allmänna Livförsäkrings AB i Stockholm. Fotot kommer från Esbjörn Ståhlberg. Leif Holmberg har hjälpt till med uppgifter. (2014-01-27)

 

Mannen sitter på en av två Excelsior motorcyklar som den 15 september 1920 inregistrerades på AB Nordiska Kompaniet i Stockholm. Motorcyklarna som erhöll igenkänningsmärkena A6537 och A6538 hade sidovagnar som var utformade som lastlådor. (2023-05-10)

 

                                     © 2023 Automobilhistoriska klubben Mässing- & Nickelgruppen webmaster@massingnickel.se