Harley-Davidson

 

Personerna färdas på en Harley-Davidson med sidovagn som har igenkänningsmärke E373. Motorcykeln fick detta nummer den 15 juni 1917 och ägare var då disponent Erik Berger i Norrköping. Ett halvår senare, den 21 december 1917, blev en annan disponent motorcykelns ägare, nämligen Efr. Molander i Linköping. (2015-01-16)

 

Denna Harley-Davidson med sidovagn inregistrerades den 24 november 1919 och tilldelades då igenkänningsmärke K188. Registrerad ägare var då handlande Olof Åkesson, Jämsjöslätt. (2021-05-06)

 

Mannen sitter på en Harley-Davidson från cirka 1920 som har igenkänningsmärke E581. (2015-04-26)

 

Männen och kvinnan har fotograferats vid en Harley-Davidson från cirka 1920. (2024-03-27)

 

Personerna har fotograferats vid en Harley-Davidson med igenkänningsmärke X750. Motorcykeln inregistrerades den 22 november 1920 och ägdes då av jordbruksarbetare Nils Jonsson, Frisbo, Strömsbacka. (2022-01-24)

 

Mannen sitter på en Harley-Davidson som inregistrerades den 29 januari 1920 och tilldelades igenkänningsmärke A5073. Registrerad ägare var då AB Köpmannabanken, Stockholm. Drygt två år senare, den 13 april 1922, blir chaufför Ernst Andersson ny ägare. (2022-08-29)

 

Det här fotot med tre män och sina motorcyklar är taget några år in på 1920-talet. Motorcykeln till vänster är en Harley-Davidson som inregistrerades den 12 mars 1920 och tilldelades igenkänningsmärke M1030. Registrerad ägare var då kontorschef Nils Thure Johnson, Eslöv. Drygt ett år senare, den 23 juni 1921, blir plåtslagare Oskar Bertil Lerbst, Eslöv, ny ägare. Motorcykeln till höger är också en Harley-Davidson. Den inregistrerades den 5 september 1922 och tilldelades igenkänningsmärke M2264. Registrerad ägare var då maskinarbetaren Bror Julius Ragnar Berggren, Vällinge. Ett knappt år senare, den 9 augusti 1923, blir maskinmontör Axel Fritiof Holmström, Södra Åkarp, ny ägare. Motorcykeln i mitten är en Excelsior som inregistrerades den 24 mars 1921 och tilldelades igenkänningsmärke M1585. Registrerad ägare var då järnsvarvare Ernst Björklund, Malmö. (2022-08-03)

 

Denna Harley-Davidson med sidovagn inregistrerades den 29 december 1920 och tilldelades då igenkänningsmärke A5715. Registrerad ägare var då civilingenjör C. Billberg i Stockholm. (2020-10-09)

 

Barn vid styret och dockor i sidovagnen. Motorcykeln med igenkänningsmärke Y195 är en Harley-Davidson från cirka 1920. (2015-10-08)

 

En av två Harley-Davidson med paketlådor som inregistrerades den 15 november 1919, de tilldelades då  igenkänningsmärkena A3721 och A3722. Som ägare stod Kungliga Postverket, Postdirektionen i Stockholms distrikt. Skåpsläpet hade amerikanskt ursprung. Leif Holmberg har hjälpt till med uppgifter. Bilden har publicerats i Autohistorica 2/86. (2013-07-03)

 

Kungliga Postverket använde dessa motorcyklar, Harley-Davidson med lastlådor, i Stockholm. Skyltarnas utformning, med bland annat igenkänningsmärkena A10727 och A5804, indikerar att fotot är taget senast 1924. (2018-06-15)En finklädd man sitter på en Harley-Davidson med sidovagn från cirka 1920. Registreringsnumret är B9702.

 

Mannen sitter på en Harley-Davidson från omkring 1920. (2017-02-10)


Kvinnorna sitter på en Harley-Davidson från cirka 1920. (2017-08-02)

 

Män och kvinnor vid två T-Fordar och en Harley-Davidson. Bilarna ser ut vara tillverkade 1924 och 1925, den i mitten har igenkänningsmärke L2808. Motorcykeln som har igenkänningsmärke L457 ägdes om kring 1930 av snickare NH Holmström, Källna. Mats Carlsson har hjälpt till med information. (2022-03-03)

 

Denna Harley-Davidson Sport inregistrerades den 10 maj 1920 och tilldelades då igenkänningsmärke U1111. Registrerad ägare var då mannen på bilden, maskinist Carl Löfgren, Skultuna. (2021-06-10)Erik Nordvall från Sala eller Krylbo sitter på en Harley-Davidson Sport från cirka 1920.

 

Mannen sitter på en Harley-Davidson Sport från cirka 1920 som har igenkänningsmärke A2019. (2017-07-12)

 

Mannen sitter på en Harley-Davidson Sport från cirka 1920. (2015-09-02)

 

Mannen sitter på en Harley-Davidson Sport från cirka 1920 med registreringsnummer A10431. (2013-06-07)


Männen färdas med en Harley-Davidson med sidovagn som inregistrerades den 3 juni 1921 och tilldelades igenkänningsmärke O723. Registrerad ägare var då veterinär Sixten Dahlstedt, Gravenäs. (2024-05-10)


Den 14 juli 1922 inregistrerades denna motorcykel, en Harley-Davidson Sport, och tilldelades igenkänningsmärke N350. Vid registreringstillfället ägdes motorcykeln av byggmästare Johan Fredrik Bengtsson i Falkenberg. (2016-06-25)

 

Mannen och hunden sitter på en Harley-Davidson med sidovagn som inregistrerades den 14 november 1922 och tilldelades igenkänningsmärke G304. Registrerad ägare var då trävaruhandlare Gunnar Fredin, Åsheda. (2024-05-08)

 

Det här fotot ska vara taget omkring 1922 och visar Linus Andersson på sin Harley-Davidson med registreringsnummer X776. I sidovagnen sitter dottern Margit. Motorcykeln inregistrerades den 27 december 1920 och då stod Karl L. Andersson från Sandviken som ägare. Leif Holmberg har hjälpt till med uppgifter (2013-02-25)


Harley-Davidson med sidovagn som har registreringsnummer D237. Fotot ska vara taget i Hällbybrunn 1924.

 

Mannen kör en Harley-Davidson med sidovagn. Skyltens utformning, med igenkänningsmärke A197, indikerar att fotot togs 1924 eller senare. (2016-04-10)

 

Tre vuxna och ett barn har fotograferats vid men motorcykeln med registreringsnummer W1511. Motorcykeln som har sidovagn ska vara en Harley-Davidson från cirka 1920. Notera hur man har gjort fast reservdäcket. (2013-05-18)

 

Två motorcyklar på en väg. Motorcykeln med registreringsnummer W1511 ska vara en Harley-Davidson från cirka 1920. (2013-05-18)

 

Männen sitter på och i en Harley-Davidson med sidovagn från cirka 1920 som ser ut att ha igenkänningsmärke E1102. (2019-06-05)

 

Mannen framför en Harley-Davidson som inregistrerades den 2 oktober 1920 och tilldelades igenkänningsmärke T1092. Ägare var då lantbrukare Gottfrid Andersson, Norra Klysna, Ervalla. Den 2 april 1924 får motorcykeln en ny ägare, packmästare E.G. Alkvist i Örebro. (2023-11-21) 

 

Motorcykeln med registreringsnummer W1511 har här fotograferats vintertid. Motorcykeln som har sidovagn ska vara en Harley-Davidson från cirka 1920. (2013-05-20)

 

Motorcykeln med registreringsnummer W1511 har här fotograferats en vårdag. Motorcykeln som har sidovagn ska vara en Harley-Davidson från cirka 1920. (2013-05-21)

 

Harley-Davidson från cirka 1925 med lådformad sidovagn och registreringsnummer X471. Vid styret sitter Erik Johan Larsson och i lådan Sven Wallander. (2012-12-31)

Barnet och hunden sitter på en Harley-Davidson med sidovagn som erhöll igenkänningsmärke U884 den 21 juni 1924. Registrerad ägare var då montör Knut Vilh. Hellström, Kungsör. (2024-04-12)Fotot är taget i samband med starten för en SMCK-tävling, året är troligen 1926. Motorcykeln med interimsskylt är en Harley-Davidson från 1925 och det är en fru S. Andersson som håller i styret. Bilden var omslagsbild på Autohistorica 1/80.

 

Tävlingsförarna Erik Westerberg och Gunnar Kalén i samband med tävling i Tulingebacken den 23 september 1928. Motorcykeln med sidovagn är en en Harley-Davidson. Fotot togs av David E. Lundin i Stockholm. (2012-12-08)

 

Erik Westerberg och Gunnar Kalén kör uppför Tullingebacken i samband med en tävling den 23 september 1928. Motorcykeln med sidovagn är en en Harley-Davidson. Fotot togs av David E. Lundin i Stockholm. (2012-12-09)

Harley-Davidson från åren kring 1930 med registreringsnummer B3592.

Mannen sitter på en Harley-Davidson från åren kring 1930 med registreringsnummer X1826. (2020-08-15)


Motorcykelåkning vintertid 1927 med Harley-Davidson med registreringsnummer T235. Motorcykeln inregistrerades den 1 april 1925 och ägare var då fabrikör Ernst W.E. Sjömark, Örebro. Leif Holmberg har hjälpt till med uppgifter. (2013-07-03)


Harley-Davidson som inregistrerades den 1 april 1925 och då tilldelades igenkänningsmärke T235. Motorcykeln ägdes då av fabrikör Ernst W.E. Sjömark, Örebro. (2013-08-04)                                     © 2024 Automobilhistoriska klubben Mässing- & Nickelgruppen webmaster@massingnickel.se