Minerva
 

En ung man på en 1-cylindrig Minerva från cirka 1908.

Foto som är taget i samband med en utställning, troligen är det den tredje internationella bilutställningen i Stockholm som ägde rum på Kaptensudden. AB Amerikansk Cycle Import visade upp märket Minerva och på fotot ses ett chassi och en limousine. Montern bredvid tillhör aktiebolaget Auto.

 

I KAK:s Älfkarleöfärd i maj 1909 deltog två Minervabilar. Bilden visar den största av dessa, en 28/40 hästkrafters modell. Den kördes av ägaren grosshandlare Erik Kronberg från Gävle. Bilen hade inregistrerats den 17 augusti 1908 och då tilldelats igenkänningsmärke X11. Leif Holmberg har hjälpt till med uppgifter. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 1/71. (2013-07-12)

Fotot kan vara taget i samband med en bilutflykt. Bilen är en Minerva Phaeton, troligen den om ägdes av grosshandlare Erik Kronberg från Gävle. Det var en 28/40 hästkrafters modell som inregistrerats den 17 augusti 1908 och då tilldelades igenkänningsmärke X11. Fotot kommer från Esbjörn Ståhlberg. Leif Holmberg har hjälpt till med uppgifter. (2014-01-20)

Om det här fotot finns det några noteringar: "Matton Affärden från Lundbergs. Fru Dagmar Lundberg Skutskär". Med Matton menas troligen  konsul Emil A. Matton i Gävle. Personerna sitter i en Minerva Phaeton. Fotot kommer från Esbjörn Ståhlberg. (2014-02-16)

Minerva Phaeton som användes som taxi. När bilen inregistrerades den 31 mars 1909 tilldelades den igenkänningsmärke A368. Ägare var då droskägarna E.M. Vestergren och H.M. Vestergren. Bilen verkar ha fått behålla A368 vid registeromläggningen 1916. (2016-07-13)

 

Minerva Landaulette från cirka 1910. Användes förmodligen som taxi.

 

Minerva från cirka 1910 som användes som taxi i Stockholm. (2015-03-31)

 

Bilden visar en 6- eller 7-sitsig Minerva som användes som taxi i Stockholm. Bilen inregistrerades den 28 oktober 1911 och tilldelades då igenkänningsmärke A1180. Registrerad ägare var då droskägare P.K.Svärd och gissningsvis är det han som sitter på förarplatsen. (2016-02-24)

 

Minerva från 1911 med Phaeton-karosseri byggt av Nylunds Hofvagnfabrik i Stockholm. Vid ratten sitter Carl Schurman som kom att köra i bilen i KAK:s Vintertävling 1912. Bilden har publicerats i Autohistorica 1/88. (2013-09-12).

 

Bilden visar en 6- eller 7-sitsig Minerva från cirka 1914 som användes som taxi i Stockholm. (2021-11-10)

 

Vintern 1912 levererades denna Minerva Phaeton till Gustaf LM Ericsson. Karosseriet var byggts av Nordbergs i Stockholm. Gustaf hade själv ritat karosseriet och han lät även kylaren få en annan utformning. Bilden är tagen Hagaparken. Bilden har publicerats i Autohistorica 4/86. (2013-01-09)

Ytterligare en bild som visar den Minerva med Phaeton-karosseri från Nordsberg som Gustaf LM Ericsson tog emot vintern 1912. Fotot är taget i Hagaparken och det är Gustaf som sitter vid ratten. Bilden har publicerats i Autohistorica 4/86. (2013-01-09)

 

Hans Osterman startar med en Minerva i KAK:s vintertävling 1912. Att bilen är en slidmotorförsedd Minerva framgår tydligt av märkningen på motorhuven och karossidorna. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 4/80.

 

Ytterligare ett foto som visar Hans Osterman i den Minerva som har deltog med i KAK:s Vintertävling 1912. Osterman körde prickfritt och fick Konungens hederspris. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 1/84.

 

Denna Minerva inregistrerades den 25 juli 1911 och tilldelades då igenkänningsmärke A1391. Registrerad ägare var direktör Hans Osterman och fotot visar när han deltar med bilen i KAK:s Vintertävling 1912. (2020-03-27)

 

Chauffören sitter i sin Minerva taxi från cirka 1912. (2013-11-18)

 

Droskor i Linköping cirka 1912. Platsen är Stora Torget vid Rådhuset. Fortfarande dominerade hästdroskorna, men bilarna började bli allt flera. Den helt öppna bilen till höger är en Minerva Phaeton med igenkänningsmärke A1560. Bilen hade inregistrerats den 13 april 1912 och var då registrerad på Minervaförsäljaren Automobilfirma Hans Osterman i Stockholm. Bilen bredvid är en De Dion-Bouton Landaulette med igenkänningsmärke A1348. När den inregistrerades den 28 juni 1911 var droskägare A. Juberg i Linköping bilens ägare. (2013-11-06)

 

Taxibilar i Stockholm cirka 1912. Den första bilen är en Vabis Phaeton, troligen typ AP/G, som inregistrerades på droskägare A.Z.L. Sellberg den 11 september 1911 och då tilldelades igenkänningsmärke A1172. Bil nummer två är en Vinot & Deguingand med landaulette-karosseri. Den inregistrerades på Aktiebolaget Taxameter den 22 november 1910 och tilldelades då igenkänningsmärke A1113. De två följande bilarna är öppna Brasier och Minerva. Leif Holmberg har hjälpt till med information. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 1/72. (2014-01-05)

 

Mannen sitter i en Minerva från cirka 1912. (2015-03-15)

 

Vintrig färd med Minerva från cirka 1912.

 

Fotot är taget i samband med KAK:s Vintertävling. Bilen är en Minerva som ägdes av bankir Nils Asp, Stockholm. Bilen hade tilldelats igenkänningsmärke A1460 den 7 november 1911. Leif Holmberg har hjälpt till med uppgifter. (2013-07-12)

 

Det här fotot är taget i samband med KAK:s vintertävling 1912 och visar en Minerva som inregistrerades den 7 november 1911 och tilldelades igenkänningsmärke A1460. Registrerad ägare var då bankir Nils Asp, Stockholm. (2022-09-03)

 

Det är fotot är taget i samband med Kungliga Automobilklubben Vintertävling 1913 och visar en av tävlingens tre Minerva-bilar, den som kördes av Hans Osterman. (2020-12-29)

 

Vykort från 1910-talet som visar två taxibilar på Gustav Adolfs torg i Malmö. Bilen närmast kamera ser ut att vara en Minerva.  (2021-04-13)

 

Fotot är taget vid Oakhill på Djurgården i Stockholm omkring 1920. Bilen är en Minerva från cirka 1912 som användes som taxi, vid fototillfället har man tagit emot sju passagerare. Notera att den högra framskärmen är tillstukad. Bilden har publicerats i Autohistorica 2/87. (2013-03-20)

 

Sex passagerare har tagit plats i en taxi, en Minerva från cirka 1912. Bilmärket har identifierats av Anders Svenfelt.

 

Chauffören sitter i en Minerva Phaeton från cirka 1913. Fotot kommer från Esbjörn Ståhlberg. (2014-02-09)

 

Chauffören sitter i en Minerva Phaeton från cirka 1913. Fotot kommer från Esbjörn Ståhlberg. (2014-02-09)

 

Det är fotot är taget i samband med Kungliga Automobilklubben Vintertävling 1913 och visar bil med startnummer 34, en Minerva som hade inregistrerats den 24 februari samma år och då tilldelats igenkänningsmärke A1980. Registrerad ägare var då Automobilfirma Hans Osterman och det var även Hans som körde i bilen i tävlingen. (2021-05-25)

 

Flaggprydd Minerva med registreringsnummer A1410 vid starten för Svenska Motorklubbens Sommartävling 1913. Platsen är utanför Station på Valhallavägen i Stockholm. Den slidmotorförsedda bilen skulle framföras av E Söderström. Men i tävlingen gick det inte så bra, det blev nämligen en dikeskörning i Arboga. Vid detta tävlingstillfälle var bilen några år gammal, den hade inregistrerats den 11 augusti 1911. Vid registreringstillfället var det Minervaförsäljaren Hans Osterman i Stockholm som var ägare. Leif Holmberg har hjälpt till med uppgifter. Bilden har publicerats i Autohistorica 3/84. (2013-07-12)

 

Fotot är taget vid starten för Svenska Motorklubbens Sommartävling 1913. Platsen är utanför Station på Valhallavägen i Stockholm. Den slidmotorförsedda bilen skulle framföras av civilingenjören Åke W Eklund. Efter målgång stod det klart att han som en av tre deltagare genomfört tävlingen utan prickbelastning. Men man utsågs till vinnare av Sommarpokalen eftersom man genomfört den 200 mil långa tävlingen med bara en punktering på Dunlopdäcken. (2020-04-01)

 

En del spritdrivna bilar deltog i KAK:s Vintertävlingar. Här är det Gunnar Enderlein med en Minerva som startar från Stockholms Stadion i 1914 års tävling. Notera den extra tanken, de spritdrivna bilarna drog betydligt mer bränsle än de bensindrivna. Bilden har publicerats i Autohistorica 2/82.

Bilden visar invägning av en Minerva 18/30 Hk inför KAK:s Vintertävling 1914. Bilen som framfördes av Hans Osterman blev sedan tävlingens vinnare. Bilen har varit publicerad i Autohistorica 2/82.

 

J.E. Ohlsson körde denna Minerva 18 HP med startnummer 40 i KAK:s Vintertävling 1914. Tyvärr tvingades man bryta tävlingen på grund av att fläkten skakade loss och förstörde kylaren. Denne Ohlsson blev senare känd som "Bil-Olle" och han tävlande framgångsrikt under hela 1920-talet. (2023-03-09) 

 

Det här fotot är taget i samband med KAK:s Vintertävling 1914 och visar den Minerva 18 HP som kördes av J.E.Ohlsson, som senare blev känd under smeknamnet "Bil-Olle". Ekipaget tvingades bryta tävlingen på grund av en skadad kylare. Denna Minerva var en de bilar som kördes på sprit, eftersom de drog avsevärt mer bränsle än de bensindriva krävdes en extra bränsletank. (2020-11-09)

 

Taxibilen som har fotograferats vid Fersenska Terrassen i Stockholm är Minerva från cirka 1914. Taxametern är en Halda modell 1. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 1/72.

 

Hans Osterman körde denna Minerva 18/30 Hk när han segrade i KAK:s Vintertävling 1914. (2020-03-13)

 

Barnen har fotograferats vid en Minerva Limousine från cirka 1914. (2018-11-29)

 

Taxiutrustad Minerva från cirka 1914 med Limousine-karosseri byggt av AB Adolf Freyschuss Vagnfabrik in Stockholm. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 1/72.

 

Fotot som är taget vid Stjernsunds Slott visar en Minerva Limousine från cirka 1914. (2016-10-18)

 

Paus under resa med en 36 hästkrafters Minerva Phaeton från cirka 1914. Bilen har igenkänningsmärke X201, vilket utfärdades den 25 juni 1917. Då ägdes bilen av skogschef Manne Fordgren, Ljusdal. Leif Holmberg har hjälpt till med uppgifter. (2013-07-12)

 

Paus under resa med en 36 hästkrafters Minerva Phaeton från cirka 1914. Bilen har igenkänningsmärke X201, vilket utfärdades den 25 juni 1917. Då ägdes bilen av skogschef Manne Fordgren, Ljusdal. Leif Holmberg har hjälpt till med uppgifter. (2013-07-12)

 

Paus under resa med en 36 hästkrafters Minerva Phaeton från cirka 1914. Bilen har igenkänningsmärke X201, vilket utfärdades den 25 juni 1917. Då ägdes bilen av skogschef Manne Fordgren, Ljusdal. Leif Holmberg har hjälpt till med uppgifter. (2013-07-12)

 

Bilden är tagen i samband vid invägningen inför KAK:s Vintertävling 1914. Man använde vågen vid Stockholms renhållningsverk. Bilen med registreringsnummer O337 är en Minerva 25/50 hk som i tävlingen skulle köras av fabrikör Carl Eck från Partille. Bilen hade inregistrerats en kort tid före tävlingen, den 3 februari 1914. Leif Holmberg har hjälpt till med uppgifter. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 4/86. (2013-07-13)

 

Fabrikör Carl Eck från Partille i en Minerva 25/50 hk med registreringsnummer O337 vid starten i 1914 års vintertävling. Bilen hade inregistrerats en kort tid före tävlingen, den 3 februari 1914. Ekipaget bröt senare tävlingen i Göteborg på grund av problem med kopplingen. Leif Holmberg har hjälpt till med uppgifter. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 3/73. (2013-07-13)

 

Det är fotot är taget i samband med starten för Kungliga Automobilklubben Vintertävling 1914 och visar den Minerva 25/50 hk som kördes av fabrikör Carl Eck från Partille. Bilen hade inregistrerats den 3 februari 1914 och då tilldelats igenkänningsmärke O337. (2021-02-17)

 

Det här fotot är taget i samband med Kungliga Automobilklubben Vintertävling 1914 och visar ekipage nummer 15, en Minerva 25/50 hk som kördes av fabrikör Carl Eck från Partille. Bilen hade inregistrerats den 3 februari 1914 och då tilldelats igenkänningsmärke O337. (2023-03-02) 

 

Mannen står vid en Minerva 30/36 hästkrafters Phaeton för 6 personer som ägdes av konsul Emil A. Matton i Gävle. Bilen inregistrerades den 8 juli 1914 och tilldelades då igenkänningsmärke A3049. Vid registeromläggningen 1916 erhöll bilen igenkänningsmärke X50, det skedde den 1 mars detta år. Leif Holmberg har hjälpt till med uppgifter. (2014-01-29)

 

Gustaf V skaffade sig denna Minerva år 1914. Han lät Nordbergs i Stockholm bygga det täckta karosseriet. Man lät även kylaren få en spetsig form. Bilen fick även kupad vindruta, gjord i ett stycke. Fotot är taget på Skeppsholmen i Stockholm alldeles före leveransen. Bilden har publicerats i Autohistorica 4/86. (2012-01-09)

Ytterligare en bild som visar den Minerva med karosseri från Nordbergs som Gustaf V skaffade 1914. Fotot är taget på Skeppsholmen i Stockholm alldeles före leveransen. Notera att reservhjulet/däcket inte har kommit på plats. I början av 1920-talet flyttades karosseriet över till ett annat Minerva-chassi. Bilden har publicerats i Autohistorica 4/86. (2012-01-09)

 

Den här bilden är tagen den 1 april 1915 i Stockholm och visar åkeriägare Knut Hermansson med fyra söner Minerva från 1914. Registreringsskylten tycks vara placerad på den ena strålkastaren. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 1/72.

 

Bilen är en Minerva från cirka 1914 som användes som taxi. Vid fototillfället har chauffören tagit emot sex personer och en hund som passagerare. (2023-03-20) 

 

Fotot ska vara taget i Göteborg omkring 1915. Den chaufförskörda bilen är en Minerva från cirka 114. (2013-02-18)

 

Chaufförskörd Minerva Phaeton från cirka 1913. (2014-01-18)

 

Mannen sitter i en Minerva Phaeton som ägdes av AB Mölnbacka-Trysil i Forshaga. Vid registeromläggningen 1916, närmare bestämt den 17 februari, erhöll bilen igenkänningsmärke S5. (2024-03-07)

 

Chaufförerna står vid sina taxibilar. Platsen är Centralstationen i Gävle och tidpunkten är nog andra delen av 1910-talet. Bilen närmast kameran är en Minerva Phaeton. Fotot kommer från Esbjörn Ståhlberg. (2014-02-17)

 

Det här fotot är troligen taget i Stockholm 1915 och visar en grupp människor i en Minerva Phaeton som användes som taxi. (2022-02-06) 

 

Fotot som troligen är taget 1925 visar tre män i en då cirka 10 år gammal Minerva. Registreringsskylten har den utformning som började användas 1924. Lägg märke till taxametern vid sidan om förarplatsen, Minerva var ett populärt märke för taxibilar i Sverige. Notera även att vänster bakhjul har blivit skiftat. (2015-12-29)

 

En Minerva från cirka 1914 som deltager i Barnens Dag firande i Norrköping 1921. Bilens kaross är sannolikt byggd av  Gustaf Nordbergs Vagnfabrik i Stockholm. Flera detaljer som till exempel rutorna och lyktorna på framskärmarna förekom flera av Nordbergs karosser från den här tiden.

 

Denna 18 hästkrafters Minerva från cirka 1914 användes som Taxi i Stockholm. Vid registeromläggningen 1916 erhöll bilen igenkänningsmärke A823. Registrerad ägare var då, den  29 februari, Droskägare Bror Johan Olof Fransson, Stockholm. Fotot kommer från Torbjörn Jonasson. (2021-01-03)

 

Ett slitet foto som visar en Minerva Landaulette från cirka 1914 som användes som taxi. (2024-01-28)

 

Denna 60 hästkrafters Minerva inregistrerades den 6 maj 1921 och tilldelades då igenkänningsmärke X1013. Registrerad ägare var då Överingenjör Harry von Eckermann vid Ljusne-Woxna bruk. Bilens karosseri med utrustning för långfärder var tillverkat av Gustaf Nordbergs Vagnfabriks AB i Stockholm.  (2021-02-10)

 

En 60 hästkrafters Minerva med karosseri från Nordbergs karosserifabrik som 1922 levererades till grosshandlare Axel Jacobsen. Bilen såldes av Per Näs som då arbetade hos AB Hans Osterman. Chassiet som kostade 28000 kronor såldes med dubbla karosser för 32000 kronor. Sedan tillkom en specialkoffert för 800 kronor och totalsumman blev 60800 kronor. Fotot är taget utanför Villagatan 13 i Stockholm. Bilden har publicerats i Autohistorica 2/81.

 

Karosseribolaget C.W. Jakobsson & C:o i Stockholm försåg denna Minerva 20 HP med ett Limousine-karosseri år 1923. Karossens övre del kunde demonteras så att bilen förvandlades till en öppen Phaeton. Hos Minervaförsäljaren Hans Osterman kostade en sådan här bil 18000 kronor. Bilden har publicerats i Autohistorica 2/88. (2013-12-05)

 

1923 Levererades denna Minerva 20 HP typ RR till Hovstallet. Bilen som fick registreringsnummer A30 hade karosseri byggt hos Karosseribolaget C.W. Jakobssons & C:o i Stockholm. En sådan här 6-sitsig Phaeton kostade 16000 kronor hos Minervaförsäljaren Hans Osterman. Enbart ett chassi gick på 12000 kronor. Bilden har publicerats i Autohistorica 2/88. (2013-12-05)

 

1923 Levererades denna Minerva typ RR till Hovstallet. Bilen som fick registrerings-nummer A30 hade karosseri byggt hos Jacobssons i Stockholm. Bilden har publicerats i Autohistorica 4/86. (2012-01-09)

Till vintersäsongen 1923 fick Hans Osterman denna 2-liters racerbil från Minerva-fabriken. Som synes var karosseriet extremt strömlinjeformat. Med denna bil lyckades Osterman sätta ett klassrekord med 132 km/h. Det skedde vid en tävling på Edvikens is norr om Stockholm. Bilden har publicerats i Autohistorica 4/86. (2012-01-09)

Denna 6-cylindriga Minerva typ WW 20 HP med Phaeton-karosseri fotograferades i början av 1924. Platsen är allén utanför Nordiska Museet i Stockholm. Bilden har publicerats i Autohistorica 4/86. (2012-01-09)

 

Fotot är taget vid Bellevueparken i Stockholm och visar en 6-cylindrig Minerva typ AC 30 HP med phaeton-karosseri byggt av Nordbergs Vagnfabriks AB i Stockholm. Bilden har publicerats i Autohistorica 4/86. (2012-01-09)

 

Bilden visar en utlandsregistrerad Minerva typ AF från 1927 i samband med ett besök i Malmö. Fotot togs omkring 1930. Bilden har publicerats i Autohistorica 4/86. (2012-01-09)

 

Bilden visar en Minerva typ AL 40 HP med 8-cylindrig motor på 100 hk. Det var den största Minerva-modellen någonsin och detta exemplar med limousine-karosseri köptes direktör C.A Vicander och fick registreringsnummer A355 den 19 augusti 1931. Vicander hade förmodligen köpt bilen av Gjestvagns i Stockholm och den 19 maj 1935 sålde han tillbaka bilen till denna firma. Vicander som senare blev ordförande i KAK hade tidigare ägt en annan Minerva, en 6-cylindrig typ AK från 1928. Bilden har publicerats i Autohistorica 4/86. (2012-01-09)

 

                                     © 2024 Automobilhistoriska klubben Mässing- & Nickelgruppen webmaster@massingnickel.se