z
 


Vivinus

 

Vivinus från cirka 1910 som taxi i Stock-holm.

 

Fotot med de fyra bilarna framför något hotell i Stockholm är sannolikt taget under första delen av 1910-talet. Det är också sannolikt att det rör sig om taxibilar. Bilen längst till vänster är oidentifierad, men de övriga är Vivinus. (2017-01-05)

 

Denna Vivinus från cirka 1910 har ett så kallat charabang-karosseri. (2020-11-13)

 

Bilden visar två Vivinus från omkring 1910 som användes av Motortekniska Byråns Chaufförskola, som hade adress Kungsgatan 41, Stockholm. (2016-02-01)

 

Två fullastade taxibilar. Bil nummer två är en Vivinus som inregistrerades den 26 maj 1910 och då tilldelades igenkänningsmärke A818. Vid registreringstillfället ägdes bilen av Gjestvangs Handels & Fabriksaktiebolag i Stockholm. Den ljusare bilen är inte identifierad, men den är i alla fall tillverkad något år senare. Leif Holmberg har hjälpt till med information. Bilden var bakre omslagsbild på Autohistorica 2/73. (2014-01-05)

 

Mannen sitter i en Vivinus från cirka 1910- (2023-11-27) 

 

Fotot som visar chaufför och fyra passagerare i en Vivinus Phaeton togs troligen 1911. Bilen som användes som taxi hade inregistrerats den 26 maj 1910 och då tilldelats igenkänningsmärke A819. Vid registreringstillfället ägdes bilen av Gjestvangs Handels & Fabriksaktiebolag i Stockholm. (2017-07-11)

 

Detta är en Vivinus Phaeton som inregistrerades den 15 augusti 1911 och då tilldelades igenkänningsmärke A1411. Vid registreringstillfället ägdes bilen av Gjestvangs Handels & Fabriksaktiebolag i Stockholm, med den såldes sedan till en Axel Berg. Notera att man på kortet har man stavat fabrikatet felaktigt med "W".  Lägg märke till vindrutans uppstagning och skydden för sätena. Leif Holmberg har hjälpt till med information. (2014-01-05)

 

Vivinus Phaeton som inregistrerades den 7 oktober 1910 och tilldelades då igenkänningsmärke A1014. Vid registreringstillfället ägdes bilen av Gjestvangs Handels & Fabriksaktiebolag i Stockholm. Notera att bilen saknar belysningsutrustning. Leif Holmberg har hjälpt till med information. (2014-01-05)

 

Denna Vivinus Phaeton användes som taxi och inregistrerades den 26 maj 1911. Bilen som då tilldelades igenkänningsmärke A1161 ägdes av droskägare Arvid Gerhard Valdemar Johansson, Reymersholm. (2023-08-21) 

 

Denna A-registrerade Vivinus Phaeton från cirka 1911 användes som taxi. (2020-10-07)

 

Det här fotot kan vara taget i Göteborgstrakten. Detta eftersom den första bilen, en Ford modell T Touring, ägdes av Ingenjör K.V.G. Thedenius i Göteborg, när den inregistrerades den 31 juli 1911 och tilldelades igenkänningsmärke A1396. Den andra bilen är en Vivinus. (2021-09-03)


De flaggprydda bilarna med registreringsnummer BD117 och BD92 är Vivinus cirka 1911 och Delage, troligen från 1912. Delage-chassiet kom till Stockholm och registrerades där den 3 juli 1915 på Import AB Ödmark & Co på Grevturegatan 247. Länsstyrelsen i Stockholm tilldelade chassiet registreringsnummer A3475. Ödmark var Svensk agent för bl.a. Delage och Gregoiré med huvudkontor i Örnsköldsvik. Så småningom skulle det nakna chassiet transporteras till Örnsköldsvik och förses med en 3 dörrars öppen kaross av galvaniserad plåt tillverkad av Ödmarks Karossmakeri. Vid registeromläggningen 1916 tilldelas Delagen registreringsnummer BD92. Det sker den 29 februari 1916 och då ägs bilen av på maskinisten Alfons Wiberg i Boden, som arbetade åt Försvaret. Delagen skulle bli en av de första taxibilarna i staden. Den såldes senare billigt, som tack för hjälp med deklarationerna, till en löjtnant Lindgren som bodde vid Brogatan alldeles intill nuvarande OK/Q8. Delagen med sin 4-cylindriga motor på 16 hästkrafter rullade på Bodens gator i många år tills den i slutet av 1920-talet skamfilad och hopplöst omodern mötte sitt öde på en åker utanför staden. Där fann Claes Rocklin resterna, ram och kaross, av bilen i början på 1970-talet. Även Vivinusen ägdes vid registeromläggningen av Alfons Wiberg. BD117 tilldelades bilen den 10 maj 1916. Claes Rocklin äger en navkapsel från denna Vivinus. Leif Holmberg har hjälpt till med uppgifter. Bilden kommer från Claes Rocklin. (2013-06-22)

 

Ytterligare en bild med ovanstående Delage BD92, inregistrerad den 29 februari 1916 och Vivinus BD117, inregistrerad den 10 maj 1916. Båda bilarna ägdes då av maskinisten Alfons Wiberg i Boden. Bilen i mitten är en Hupmobile modell 32 från 1913. Karossen på den är antagligen svenskbygd, den skiljer sig avsevärt från Hupmobiles fabrikskarosser från den tiden. Fotot är taget någon på gång på 1920-talet utanför Oscar den andres Soldathem i Boden. Soldathemmet som finns än i dag, har servering och var en oas för bland annat de värnpliktiga på regementena. Leif Holmberg har hjälpt till med uppgifter. Bilden kommer från Claes Rocklin. (2013-06-22)

 

Den här bilden var omslagsbild i Autohistorica 1/69.  Bilden som är tagen i början av 1910-talet visar ingenjör Carl Skånberg i en Vivinus. I vanliga fall användes bilen i bilskoleverksamhet, men har här strippats för tävlingsändamål.

 

Fotot visar en del av Gjestvangs Handels & Fabriksaktiebolag utställning cirka 1913. Bilen i mitten är en Vivinus som inregistrerades den 19 juli 1912 och då tilldelades igenkänningsmärke A1747. De övriga bilarna är Benz. Leif Holmberg har hjälpt till med information. Bilden har publicerats i Autohistorica 4/78. (2014-01-05)

 

                                     © 2023 Automobilhistoriska klubben Mässing- & Nickelgruppen webmaster@massingnickel.se