Taxibilar
 

Den första bilen i det svenska kungahuset var denna 5 hästkrafters Daimler från 1899. Kronprins Gustaf gjorde 1899 en resa i Tyskland och besökte då bland annat Daimlerfabriken i Cannstadt. Därefter lät han ingenjör Pontus Qvarnström importera bilen på bilden. Med bilen följde en tysk instruktör, men provkörningarna blev inte till belåtenhet för kronprisen. Bilen var för svag och hade problem med att ta sig upp för backar. Efter efter en kort tid såldes bilen vidare till AB Taxameter i Stockholm och blev Sveriges första taxibil. Men någon succé som taxi blev det inte och det förmodas att bilen fick sluta sina dagar som ombyggd till lastbil. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 2/75.

 

Dansk Automobil- & Cyclefabrik levererade denna 10 hästkrafters bil till Droskaktiebolaget i Stockholm hösten 1904. Efter provkörningar skulle den stationeras vid Jakobs Torg. I dåtidens tidningar kallades bilen för Stockholms första automobildroska. Men det var inte riktigt rätt, för ett par år tidigare hade kronprins Gustafs första bil, en Daimler, använts som taxi i Stockholm. (2023-04-14) 

 

Dansk Automobil- & Cyclefabrik levererade denna 10 hästkrafters bil till Droskaktiebolaget i Stockholm hösten 1904. Efter provkörningar skulle den stationeras vid Jakobs Torg. I dåtidens tidningar kallades bilen för Stockholms första automobildroska. Men det var inte riktigt rätt, för ett par år tidigare hade kronprins Gustafs första bil, en Daimler, använts som taxi i Stockholm. (2023-05-17) 

 

Dansk Automobil- & Cyclefabrik levererade denna 10 hästkrafters bil till Droskaktiebolaget i Stockholm hösten 1904. Efter provkörningar skulle den stationeras vid Jakobs Torg. I dåtidens tidningar kallades bilen för Stockholms första automobildroska. Men det var inte riktigt rätt, för ett par år tidigare hade kronprins Gustafs första bil, en Daimler, använts som taxi i Stockholm. (2023-07-13) 

 

 

Fotot visar droskstationen vid Stora Torget i Linköping omkring 1910. Vid denna tid dominerade fortfarande hästdroskorna. Bilen som är en De Dion-Bouton Tonneau från cirka 1903 ska vara den första taxibilen i Linköping. Den inregistrerades den 4 juli 1910 och tilldelades då igenkänningsmärke E132. Vid registreringstillfället ägdes bilen av ingenjör Albin Juberg i Linköping. (2021-08-31)

 

Cadillac modell A Tonneau från 1903 eller 1904 som taxi i Stockholm.

 

Det här fotot är taget på Djurgården i Stockholm och visar en av de 1-cylindriga Cadillac som användes som taxibilar  i staden. Den här bilen är en modell B, troligen från 1905, som har fått ett svenskbyggt karosseri som påminner om karosstypen Surrey som Cadillac-fabriken själva erbjöd. Lägg märke till att den här bilen har fått ett förvaringsutrymme i fronten, alldeles ovanför kylaren. (2024-02-07)

 

Denna Cadillac modell C 1905 med svenskbyggt karosseri användes som taxi i Stockholm med drosknummer 324. (2020-03-12)

 

Vykort från cirka 1905 som visar häst- och automobildroskor vid Centralstationen i Stockholm. Bilarna ser ut av vara 1-cylindriga Cadillacs. (2015-05-19)

 

Vykort från cirka 1910 som visar parkerade taxibilar vid Centralstationen i Stockholm. (2024-06-09)

 

Mannen sitter i en Cadillac modell F 1905 med svenskbyggd Touringkaross. Denna bil användes troligen som taxi i Stockholm. (2019-12-13)

 

Cadillac modell F Touring från 1905 med registreringsnummer A34. Vid ratten åkare P.A. Holst som drev ett åkeri vid slottet i Västerås. Den här bilen renoverades i skarven mellan 50- och 60-talen av Harald Jonsson, men finns sedan länge hops familjen Rundberg i Hässleholm.

 

Den här bilden på före detta A34 är tagen strax efter det att renoveringen slutförts i början av 60-talet.

 

Cadillac modell M Touring från 1907 med registrerings-nummer U2 som användes som taxi i Västerås, ägd av hyrkusk Aron Johansson. Fotot är taget vid stadsparken i Västerås med personer som vill bli fotografera sig i bilen. Bilen ägs idag och har renoverats av Nickel- och Mässinggruppsmedlemmen Stig Fransson i Kungsör.
Det här fotot på U2, Cadillac modell M Touring 1907, är taget vid samma tillfälle, fast från en annan vinkel och med andra personer i bilen. 

Aron Johanssons andra bil, också den en Cadillac Modell M Touring 1907, inregistrerades den 6 september 1907 och fick nummer U6.


Här har Cadillac U6 fått lyktor och vindruta. Vid ratten sitter Alfred Medin.

Mannen sitter i en Cadillac modell M som inregistrerades den 30 december 1907 och tilldelades igenkänningsmärke U8. Registrerad ägare var då åkare Carl Gustaf Norström i Västerås. Bilen som användes som taxi har ett typiskt svenskbyggt karosseri som ett flertal Cadillac-chassier försågs med vid denna tid. (2023-08-18) 


Ett kolorerat vykort som gjorts svartvitt. Tiden är före 1910 och framför järnvägsstationen i Västerås står några av stadens första taxibilar. Ett par är Cadillacs 1-cylindriga modell, flera av dessa kom till Västerås 1907. (2014-02-28)Även denna bild visar troligen Cadillacen med registreringsnummer U6, fast här utan vindruta. Men det kan också vara U8, en annan Cadillac som ägdes av Carl Gustaf Nordström. I bakgrunden skymtar också Cadillacen med registreringsnummer U2.

Cadillac från cirka 1906-07 som taxi i Stockholm. Bilen har ett landaulette-karosseri av den typ som byggdes av både Adolf Freychuss Vagnfabrik och Gustaf Nordbergs Vagnfabriks AB. (2013-01-04)

Cadillac taxi från cirka 1907-08 med den typ av kaross, "droskkupe", som byggdes av Adolf Freychuss Vagnfabrik och Gustaf Nordbergs Vagnfabriks AB. Enligt bildtext i en bok ska detta vara en droskbil i Västerås 1908. Som ägare anges Aron Johansson och förare J.E. Jansson. Denne Aron Johansson lär ha ägt tre Cadillac-bilar, de 1-cylindriga U2 och U6 samt den 4-cylindriga U10. Det här bilden visar en annan bil, men tyvärr går det inte att se någon registreringsskylt.

 

Det här ska vara Örebros första taxi och som tillhörde Västra Åkeriet. Det är en Cadillac, förmodligen modell M, från 1906-1907 som fått en täckt kaross byggd i Sverige. Vid denna tid byggde både Adolf Freychuss Vagnfabrik och Gustaf Nordbergs Vagnfabriks AB karosser med det här utseendet till Cadillac chassier. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 3/72.

 

Denna E- eller F-registrerade Cadillac användes som taxi. Det rör sig troligen om en modell M från 1906-1907 som har försetts med svenskbyggt Touring-karosseri. (2019-11-18)

 

11 stycken Cadillac taxibilar på rad framför Biologist Museum på Djurgården i Stockholm. Bilarna som är av olika årsmodeller, cirka 1904-1907, har förmodligen i samtliga fall svenskbyggda karosser.

 

Den här bilden visar förmodligen samma Cadillac taxibilar som på föregående bild. Här syns bilarna fotograferade i ett vintrigt Bellmansro på Djurgården.

 

4 stycken Cadillac från cirka 1906-1907 som fått svenskbyggda täckta karosser. Antagligen är det Adolf Freychuss Vagnfabrik eller Gustaf Nordbergs Vagnfabriks AB som stått för karosseribyggnationerna. Dessa bilar som är fotograferade i ett vintrigt Stockholm användes som taxibilar.

 

Denna Cadillac, troligen en modell M, med svensktillverkat Landaulette-karosseri användes som taxi. Bilen inregistrerades den 2 september 1907 och tilldelades igenkänningsmärke A346. Ägare var då droskägare Johan Emil Zachrisson, Stockholm. (2022-12-09)

 

Bilden visar en Cadillac, troligen en modell M från cirka 1906-1907, med svensktillverkat Landaulette-karosseri. Sådana karosserier byggdes av både Adolf Freychuss Vagnfabrik och Gustaf Nordbergs Vagnfabriks AB. Dessa bilar användes ofta som taxibilar. (2019-11-19)

 

En sliten bild som visar en Cadillac, troligen en modell M, med svensktillverkat Landaulette-karosseri. Sådana karosserier byggdes av både Adolf Freychuss Vagnfabrik och Gustaf Nordbergs Vagnfabriks AB. Dessa bilar användes ofta som taxibilar och just den här bilen tycks ha rullat i Gävle. Bilen inregistrerades  den 12 februari 1907 och tilldelades då igenkänningsmärke A133. Vid registreringstillfället var bilen skriven på Cadillac-försäljaren Fredrik Wagner, Stockholm. Fotot kommer från Esbjörn Ståhlberg. (2014-02-16)

 

Bilden visar en Cadillac, troligen en modell M, med svensktillverkat Landaulette-karosseri. Sådana karosserier byggdes av både Adolf Freychuss Vagnfabrik och Gustaf Nordbergs Vagnfabriks AB. Denna bil ägdes av åkeriägare A.Z.L. Sellberg. Bilen inregistrerades  den 4 september 1907 och tilldelades då igenkänningsmärke A336. (2016-02-24)

 

Rosenbaums Hyrverks & Taxameter AB i i Stockholm använde denna Cadillac, troligen en modell M, med svensktbyggt karosseri. Bilen inregistrerades den 16 mars 1907 och tilldelades igenkänningsmär A315. (2023-01-24)  

 

Männen sitter i en Cadillac Victoria Touring som inregistrerades den 12 november 1908 och tilldelades igenkänningsmärke A355. Registrerad ägare var då Grosshandlare Fredrik Wagner i Stockholm. Det var Wagner som sålde Cadillac i Sverige. Fotot ska vara taget i Kalmar där bilen användes som taxi. (2021-10-26)

 

Denna Stoewer inregistrerades den 18 september 1908 och tilldelades igenkänningsmärke P18. Registreras ägare var då direktör Georg Koegler, Seglora. Det finns uppgifter som säger att detta var den första automobildroskan i Borås 1910. (2022-02-10) 

 

Åkeriägare Paul Törnström föddes i Storvik 1890 och sitter här i sin första droskbil, en Star Tourer från cirka 1906-08. Fotot ska vara taget 1909. (2012-12-29) 

 

En Fiat från cirka 1908 som används som taxi. Bilen är förmodligen A-registrerad. Bilmärket har identifierats av Anders Svenfelt. 

 

Mannen sitter i en Vabis Landaulette som användes som taxi i Stockholm. (2021-11-29)

 

Mannen sitter i en Darracq Landaulette som användes som taxi. Bilen inregistrerades den 3 november 1910 och tilldelades igenkänningsmärke O129. Registrerad ägare var då Grosshandlare Anders Skog i Göteborg. (2023-01-17)  

 

Foto från cirka 1910 som visar personal och fordonspark vid droskägare A.Z.L. Sellbergs verksamhet på Odengatan 45 i Stockholm. De två bilarna är 2-cylindriga Vabis med landaulettekarosserier. De inregistrerades den 16 april och 13 juli 1909 och tilldelades igenkänningsmärkena A374 och A375. (2022-09-19)

 

Droskägare A.Z.L. Sellberg på Odengatan 45 i Stockholm köpte 1909 två stycken snarlika 2-cylindriga Vabis med landaulettekarosserier. De fick igenkänningsmärkena A374 och A375. Bilen på bilden är A375 som inregistrerades den 13 juli 1909. Passagerarna ska enligt Gert Ekströms bok "Alla våra taxibilar" (bilen anges där felaktigt vara en Clement Bayard) vara skådespelaren Constance Byström och skådespelaren Ivar Kåge. Fotot har skickats in av Torbjörn Jonasson som samtidigt meddelar att chaufförens namn var August Wilhelm Fransson. (2021-03-26)

 

Minerva Phaeton som användes som taxi. När bilen inregistrerades den 31 mars 1909 tilldelades den igenkänningsmärke A368. Ägare var då droskägarna E.M. Vestergren och H.M. Vestergren. Bilen verkar ha fått behålla A368 vid registeromläggningen 1916. (2016-07-13)

 

Bilden är oskarp, men man kan se att taxibilen har igenkänningsmärke A640. Bilen är en Cadillac modell 30 Touring som inregistrerades den 27 oktober 1909. Ägare var då  droskägare Gustaf Vallin, Stockholm, och gissningsvis är det han som håller i ratten. (2013-07-16)

 

Vykort från cirka 1910 som visar bland annat Riksdagshuset i Stockholm. De parkerade bilarna användes förmodligen som taxi. (2022-03-14) 

 

Det här fotot med två taxibilar är taget framför Östra Bazaren i Stockholm. Bilen till vänster är en Brasier som ser ut att ha igenkänningsmärke A648. Detta nummer tilldelas den 15 november en bil ägd av droskägare Edvin Thorén. Bilen till höger är en Delaunay-Belleville. (2016-07-01)

 

Männen sitter i en Clement-Bayard som användes som taxi. Billen inregistrerades den 22 maj 1909 och tilldelades igenkänningsmärke M102. Den ägdes då av löjtnant G.C. Faxi Malmö, som deltog men bilen i KAK:s Vintertävling 1910. (2024-05-26)

 

Den här bilen, en Delaunay-Belleville, från cirka 1911 användes som taxi i Stockholm. Chauffören heter Johan Edward Magnuson och det är hans barnbarn, Lars Magnuson, som har sänt in fotot. (2021-01-17)

 

Denna Vivinus Phaeton användes som taxi och inregistrerades den 26 maj 1911. Bilen som då tilldelades igenkänningsmärke A1161 ägdes av droskägare Arvid Gerhard Valdemar Johansson, Reymersholm. (2023-08-21) 

 

Bror Johan Olof Fransson körde taxi Stockholm med denna Brasier från cirka 1909. Fotot kommer från Torbjörn Jonasson och det lilla barnet i baksätet är Torbjörns mamma, född 1913. Bror Johan Olof Fransson var Torbjörns morbror.  (2020-12-25)

 

Denna A-registrerade Vivinus Phaeton från cirka 1911 användes som taxi. (2020-10-07)

 

Renault taxibil från cirka 1909 på ett vykort föreställande Österlånggatan i Borås.

 

 

Minerva Landaulette från cirka 1910. Användes förmodligen som taxi.

 

Minerva från cirka 1910 som användes som taxi i Stockholm. (2015-03-31)

 


Sex personer har fotograferats i en De Dion-Bouton från cirka 1908-1910. Bilen användes annars som taxi. (2013-01-04)

 

Chauffören sitter i en Cadillac modell 30 Limousine som användes som taxi. Bilen inregistrerades den 21 maj 1909 och tilldelades då igenkänningsmärke A385. Vid registreringstillfället ägdes bilen av droskägare Th. Bäckman i Stockholm. Den 7 oktober 1915 omregistrerades bilen till lastbil med igenkänningsmärket N44. Då ägdes Cadillacen av Aug. Hanssons Gjuteri & Mekaniska Verkstad i Halmstad. (2021-09-14)

 

En trevlig bild som visar tre taxibilar med sina chaufförer. Bilen i mitten är en Clement med igenkänningsmärke D49. Bilen inregistrerades den 10 juli 1907 och registrerad ägare var då Bilaktiebolaget (Bil-Bol) i Stockholm. Clement var ett av de fabrikat som Bil-Bol sålde med början 1907. De två andra bilarna är av det franska märket Vinot et Deguingand (ofta bara kallat Vinot), ett märke som var rätt populärt som taxibil i Sverige kring 1910. Den vänstra bilen inregistrerades den 16 september 1909 och tilldelades då igenkänningsmärke A631. Registrerad ägare var då droskägare Erik Gunnar Johnsson. Den högra bilen inregistrerades ett halvår senare, närmare bestämt den 18 februari 1910. Bilen som då fick igenkänningsmärke A673 hade droskägare Olof Nilsson som registrerad ägare. (2022-08-04)

 

Vabis landaulette från cirka 1910 som användes som  taxi. Antagligen rör det sig om en modell AP/G med 12-14 hästkrafters motor. (2015-12-26)

 

 

Vabis, troligen typ AP/G, från 1909-1910 som taxi. Karossen är troligen byggd några år senare.

 

Vinot & & Deguingand som användes som taxi. Bilen inregistrerades den 2 februari 1911 och tilldelades då igenkänningsmärke A1143. Vid registreringstillfället ägdes bilen av droskägare Karl Felix Brandsten och det är kanske han som håller i ratten? Notera det imponerade signalhornet. (2014-02-08)

 

Chaufförerna Hans Svantesson och Per Johansson står vid några av Borås första taxibilar. Bilen med igenkänningsmärke P36 är en Scania som inregistrerades den 18 november 1910 och då med Axel Velin från Borås som ägare. A854, en Renault, ägdes av droskägaren P.L. Lundin i Borås när den inregistrerades den 21 juni 1910. Båda bilarna ser ut att ha Landaulette-karosserier. Fotot kommer från Staffan Benedictsson. (2013-10-19)

 

Chaufförerna Karl och Janne Rydin står vid två av Borås tidiga taxibilar. Bilen till höger är en Vabis med igenkänningsmärke P40. Den inregistrerades den 20 mars 1911 som ägare uppgavs då P.L. Lundin. Bilen till vänster som lär ha igenkänningsmärke P208 kan vara en Scania-Vabis och då troligen en typ 2S. Båda bilarna har Landaulette-karosserier. Fotot kommer från Staffan Benedictsson. (2013-10-22)

 

Fiat Landaulette som taxi, troligen en typ 2, från cirka 1909 med registreringsnummer A1307. Bilen inregistrerades den 11 maj 1911 och ägare var då Bröderna Malmqvist i Malmö, så fotot är troligen taget i Malmö. Per Petersson i Linköping har hjälpt till med identifieringen. Leif Holmberg har hjälpt till med uppgifter. (2013-06-23)

 

Vivinus från cirka 1910 som taxi i Stock-holm.

 

Fotot med de fyra bilarna framför något hotell i Stockholm är sannolikt taget under första delen av 1910-talet. Det är också sannolikt att det rör sig om taxibilar. Bilen längst till vänster är oidentifierad, men de övriga är Vivinus. (2017-01-05)

 

Två fullastade taxibilar. Bil nummer två är en Vivinus som inregistrerades den 26 maj 1910 och då tilldelades igenkänningsmärke A818. Vid registreringstillfället ägdes bilen av Gjestvangs Handels & Fabriksaktiebolag i Stockholm. Den ljusare bilen är inte identifierad, men den är i alla fall tillverkad något år senare. Leif Holmberg har hjälpt till med information. Bilden var bakre omslagsbild på Autohistorica 2/73. (2014-01-05)

 

Vykort från 1910-talet som visar två taxibilar på Gustav Adolfs torg i Malmö. Bilen närmast kamera ser ut att vara en Minerva.  (2021-04-13)

 

Vykort som visar Västra Hamngatan i Göteborg. De två bilarna är några av de Delahaye med Landaulette-karosserier som ägdes av Göteborgs Hyrverksaktiebolag. Den ena bilen inregistrerades den 16 juni 1909 och tilldelades igenkänningsmärke O68 och den andra inregistrerades den 13 mars  1910 med O96 som igenkänningsmärke. (2023-03-15) 

 

Chaufförerna har ställt upp sig för fotografering vid några av de första taxibilarna i Göteborg. Dessa är av fabrikatet Delahaye. (2024-06-07)

 

Fotot visar fyra parkerade taxibilar i Göteborg. De tre främsta bilarna går att identifiera som Delahaye. (2019-02-28)

 

Vykort från cirka 1910 som visar parkerade taxibilar vid Engelbrecktsgatan och Vasakyrkan i Göteborg. De främsta bilarna går att identifiera som Delahaye. (2024-06-10)

 

Den 10 juni 1910 inregistrerades denna Cadillac modell 30 Touring 1910 och fick U16. P.A. Holst i Västerås stod som ägare till bilen som skulle komma att användas som taxi. Denna bild är enligt en tidningsartikel tagen 1918, men antagligen är bilden tagen tidigare. Bilen uppges vid detta tillfälle tillhöra Medins och Wretmans åkeri i Västerås. Platsen ska vara Bondegatan i samma stad. Förare uppges vara en herr Elvén.

 

Denna Cadillac modell 30 Touring 1910 inregistrerades den 11 juni 1910 och tilldelades igenkänningsmärke U17. Registrerad ägare var då Drosk Bil Aktiebolaget i Sala. Förare är Emil Lindberg, Sala. (2023-10-04) 

 

Fotot som visar chaufför och fyra passagerare i en Vivinus Phaeton togs troligen 1911. Bilen som användes som taxi hade inregistrerats den 26 maj 1910 och då tilldelats igenkänningsmärke A819. Vid registreringstillfället ägdes bilen av Gjestvangs Handels & Fabriksaktiebolag i Stockholm. (2017-07-11)

 

Den 9 december 1910 inregistrerades denna taxameterförsedda bil, en Vinot & Deguingand Phaeton, och tilldelades igenkänningsmärke A1131. Vid registreringstillfället ägdes bilen av droskägare Adolf Magnusson i Stockholm och gissningsvis är det han som sitter vid förarplatsen. (2016-03-03)

 

Chauffören sitter in Delahaye Landaulette som användes som taxi i Göteborg. Bilen inregistrerades den 6 mars 1911 och tilldelades då igenkänningsmärke O153. Registrerad ägare var då Göteborgs Hyrverksaktiebolag. (2019-02-26).

 

Scania-Vabis typ BP Landaulette som inregistrerades den 20 juni 1911 och tilldelades igenkänningsmärke T57. Registrerad ägare var då åkaren G. Andersson i Örebro. När fotot togs hade nog taxibilen varit i bruk ett tag. (2013-08-16).

 

Chauffören sitter i sin Minerva taxi från cirka 1912. (2013-11-18)

 

Delaunay-Belleville Limousine från cirka 1912 som användes som taxi i Stockholm. (2018-07-04)

 

Bilden visar en 6- eller 7-sitsig Minerva som användes som taxi i Stockholm. Bilen inregistrerades den 28 oktober 1911 och tilldelades då igenkänningsmärke A1180. Registrerad ägare var då droskägare P.K.Svärd och gissningsvis är det han som sitter på förarplatsen. (2016-02-24)

 

Ett slitet foto som visar en Minerva Landaulette från cirka 1914 som användes som taxi. (2024-01-28)

 

Droskor i Linköping cirka 1912. Platsen är Stora Torget vid Rådhuset. Fortfarande dominerade hästdroskorna, men bilarna började bli allt flera. Den helt öppna bilen till höger är en Minerva Phaeton med igenkänningsmärke A1560. Bilen hade inregistrerats den 13 april 1912 och var då registrerad på Minervaförsäljaren Automobilfirma Hans Osterman i Stockholm. Bilen bredvid är en De Dion-Bouton Landaulette med igenkänningsmärke A1348. När den inregistrerades den 28 juni 1911 var droskägare A. Juberg i Linköping bilens ägare. (2013-11-06)

 

Chauffören sitter i en Adler Doppelphaeton från cirka 1912 som användes som taxi. (2019-06-28)

 

Chauffören sitter i en Adler Landaulette från cirka 1912 som användes som taxi. (2023-12-20)

 

Cadillac modell 30 Touring 1912 som användes som taxi, förmodligen i Stockholm. (2018-07-05)

 

Personerna har fotograferats vid och i en Rochet-Schneider från cirka 1912 som användes som taxi. (2017-02-23)

 

Taxibilar i Stockholm cirka 1912. Den första bilen är en Vabis Phaeton, troligen typ AP/G, som inregistrerades på droskägare A.Z.L. Sellberg den 11 september 1911 och då tilldelades igenkänningsmärke A1172. Bil nummer två är en Vinot & Deguingand med landaulette-karosseri. Den inregistrerades på Aktiebolaget Taxameter den 22 november 1910 och tilldelades då igenkänningsmärke A1113. De två följande bilarna är öppna Brasier och Minerva. Leif Holmberg har hjälpt till med information. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 1/72. (2014-01-05)

 

Det här fotot som är taget 1913 visar bärgning av en taxi vid hamn i Göteborg. Bilen är en Delahaye Landaulette som inregistrerades den 12 mars 1910 och då tilldelades igenkänningsmärke O96. Registrerad ägare var då ägdes av Göteborgs Hyrverksaktiebolag. (2021-05-26)

 

Två Vinot & Deguingand med Phaeton-karosserier som användes som droskbilar hos Bilaktiebolaget i Stockholm. Bilen till vänster inregistrerades den 1 februari 1911 och tilldelades då igenkänningsmärke A1141. Bilen till höger hade inregistrerades tidigare, den 26 augusti 1910, och då tilldelats igenkänningsmärke A993. Leif Holmberg har hjälpt till med information. (2014-01-05)

 

Oidentifierad mars 2014 D. Taxi från cirka 1910 där passagerarna verkar vara inretuscherade. (2015-03-16)

 

Buick från cirka 1911 med Landaulette-karosseri som taxi i Stockholm. Bilens registreringsnummer ser ut att var A1192. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 2/73.

 

Bil- och hästdroskor. Bilen som ser tämligen ny ut är en Cadillac modell 30 Limousine från 1911. Den inregistrerades den 20 juni samma år och tilldelades då igenkänningsmärke A1343. Vid registreringstillfället ägdes bilen av droskägare Carl Svedin i Eskilstuna. Kanske är det han som står vid bilen? Leif Holmberg har hjälpt till med information. (2014-01-12)

 


Vinot & & Deguingand från cirka 1912 som taxi. Chaufförens förnamn är August, efternamnet är okänt.

 

Det här är en E.M.F. modell 30 Touring 1912 som ska ha varit Slites första taxi. Bilen ägdes av Frans Nordin. Fotot som kommer från Slitebilder/Claes Tegnelius ska vara taget cirka 1918-19. (2013-03-08)

Droskchauffören sitter i en Overland Touring från cirka 1912 med registreringsnummer A1565.

 

Scania-Vabis Phaeton från cirka 1912 med herr Elvén i Västerås. Bilen som antagligen är en typ 2S och har registreringsnummer U87 användes som taxi.

 

Fotot är taget vid Oakhill på Djurgården i Stockholm omkring 1920. Bilen är en Minerva från cirka 1912 som användes som taxi, vid fototillfället har man tagit emot sju passagerare. Notera att den högra framskärmen är tillstukad. Bilden har publicerats i Autohistorica 2/87. (2013-03-20)

 

Denna Brasier användes som taxi Stockholm. Bilen inregistrerades den 27 december 1913 och tilldelades då igenkänningsmärke A1274. Registrerad ägare var då Droskägare Oskar Edvard Ekman, Stockholm. (2021-01-15)

 

Denna Cadillac modell 30 Torpedo 1912 användes som taxi i Stockholm. Bilen inregistrerades den 28 maj 1912 och tilldelades då igenkänningsmärke A1216. Registrerad ägare var då Droskägare C.J. Carlsson, Stockholm. (2019-06-20)

 

Sex passagerare har tagit plats i en taxi, en Minerva från cirka 1912. Bilmärket har identifierats av Anders Svenfelt.

 

Fotot som troligen är taget 1925 visar tre män i en då cirka 10 år gammal Minerva. Registreringsskylten har den utformning som började användas 1924. Lägg märke till taxametern vid sidan om förarplatsen, Minerva var ett populärt märke för taxibilar i Sverige. Notera även att vänster bakhjul har blivit skiftat. (2015-12-29)

 

Fotot som är taget omkring 1913 visar chaufförer och bilar vid Göteborgs Hyrverksaktiebolag. Det är inte lätt att identifiera alla bilarna, men det syns att man använde märkena Renault och Delahaye. (2016-02-26)

 

Bilden visar en 6- eller 7-sitsig Minerva från cirka 1914 som användes som taxi i Stockholm. (2021-11-10)

 

Bilen är en Minerva från cirka 1914 som användes som taxi. Vid fototillfället har chauffören tagit emot sex personer och en hund som passagerare. (2023-03-20) 

 

Flera Phänomobiler användes som taxi i Stockholm, däribland dessa som inregistrerades den 23 juli 1913. Trots att de inregistrerades samma dag fick de nummer långt ifrån varandra. A1250 och A2327. Vid registreringstillfället uppgavs droskägare Johannes Källander som ägare, det var också denne Källander som sålde Phänomobiler i Sverige. Fotot är är taget på Djurgården. Leif Holmberg har hjälpt till med uppgifter. Bilden har publicerats i Autohistorica 1/86. (2013-12-31)

 

Denna 4-cylindriga 12/28 hästkrafters Delaunay-Belleville registrerades den 5 oktober 1913 och fick nummer U40. Som registrerad ägare stod åkerifirman Medin & Wretman i Västerås.  Bilens kaross är sannolikt byggt hos grosshandlare Leonard Ödmark i Örnsköldsvik som var svensk agent för märket Delaunay-Belleville.

 

Ytterligare en bild som visar Delaunay-Belleville med registreringsnummer U40. Notera att detaljer som däck och signalhorn skiljer sig åt. Den här bilden med taxichaufför Alfred Medin, Västerås vid ratten ska enligt uppgift vara tagen vid Folkets Park i Västerås 1924. Årtalsuppgiften är antagligen felaktig, flera saker tyder på ett betydligt tidigare år.

 

Det här fotot är troligen taget i Stockholm 1915 och visar en grupp människor i en Minerva Phaeton som användes som taxi. (2022-02-06) 

 

Adler Doppelphaeton från cirka 1913 som taxi, förmodligen i Stockholm.

 

Loreley Doppelphaeton från cirka 1913 som taxi i Vänersborg.

 

Delaunay-Belleville från cirka 1914 som taxi, möjligen i Stockholm. Notera att bilen är 6- eller 7-sistig.

 

Denna 18 hästkrafters Minerva från cirka 1914 användes som Taxi i Stockholm. Vid registeromläggningen 1916 erhöll bilen igenkänningsmärke A823. Registrerad ägare var då, den  29 februari, Droskägare Bror Johan Olof Fransson, Stockholm. Fotot kommer från Torbjörn Jonasson. (2021-01-03)

 


En större Renault från cirka 1914 som taxi i Göteborg. Bilden är tagen i slutet av 1910-talet, möjligen senare. Föraren heter Karl Valdemar Andersson, vilken tog körkort 1916. Det är hans dotter, Elsa Andersson, lånat ut bilden till Andreas Uddling, Strängnäs.

 

Enligt en notering i ett album ska detta foto visa bilarna hos Borås Åkeribolag 1916, året då en omläggning av fordonsregistreringarna gjordes och då de flesta bilarna fick nya igenkänningsmärken. Bilen längt till vänster är en täckt Scania-Vabis, troligen en typ 2S. Den inregistrerades den 25 juni 1913 och fick då igenkänningsmärke P100, registrerad ägare var då Firman Borås Hyrverk, P.L. Lundén. Den öppna bilen bredvid är en Scania med igenkänningsmärke P36. När den inregistrerades den 18 november 1910 var Axel Velin i Borås bilens ägare.  Det finns en annat foto som visar P36, men då har bilen ett täckt karosseri. Förutom det nu öppna karosseriet har bilen fått en slutande motorhuv. Bilen i mitten är en Vabis med igenkänningsmärke P40. Den inregistrerades den 20 mars 1911 som ägare uppgavs då P.L. Lundin. Näst längt bort står en öppen Renault med igenkänningsmärke A854. P.L. Lundin ägde även denna bil när den  inregistrerades den 21 juni 1910. Ett annat foto visar att även denna bil ursprungligen hade ett täckt karosseri. Längst bort står ytterligare en täckt Vabis. Den har igenkänningsmärke P125 och när den inregistrerades den 22 oktober 1913 stod en grosshandlare Otto Ericson som ägare. Fotot kommer från Staffan Benedictsson. (2021-07-05)

 

Det här är en Presto 9/25 hästkrafter från cirka 1914. Bilens igenklänningsmärke U2104 erhölls den 6 maj 1921. Registrerad ägare var då Melins Bil- och Motor AB i Sala. Fotot ska vara taget i Västerås 1924, och vid bilen som användes som taxi står chauffören "Tolvpelle". Leif Holmberg har hjälpt till med uppgifter. (2013-12-29)

 

Sala Bilstation använde denna Crossley som taxi. Bilen inregistrerades den 17 september 1919 och tilldelades igenkänningsmärke U414. Registrerad ägare var då Emil Lindberg, Sala. (2023-10-02) 

 

De flaggprydda bilarna med registreringsnummer BD117 och BD92 är Vivinus cirka 1911 och Delage, troligen från 1912. Delage-chassiet kom till Stockholm och registrerades där den 3 juli 1915 på Import AB Ödmark & Co på Grevturegatan 247. Länsstyrelsen i Stockholm tilldelade chassiet registreringsnummer A3475. Ödmark var Svensk agent för bl.a. Delage och Gregoiré med huvudkontor i Örnsköldsvik. Så småningom skulle det nakna chassiet transporteras till Örnsköldsvik och förses med en 3 dörrars öppen kaross av galvaniserad plåt tillverkad av Ödmarks Karossmakeri. Vid registeromläggningen 1916 tilldelas Delagen registreringsnummer BD92. Det sker den 29 februari 1916 och då ägs bilen av på maskinisten Alfons Wiberg i Boden, som arbetade åt Försvaret. Delagen skulle bli en av de första taxibilarna i staden. Den såldes senare billigt, som tack för hjälp med deklarationerna, till en löjtnant Lindgren som bodde vid Brogatan alldeles intill nuvarande OK/Q8. Delagen med sin 4-cylindriga motor på 16 hästkrafter rullade på Bodens gator i många år tills den i slutet av 1920-talet skamfilad och hopplöst omodern mötte sitt öde på en åker utanför staden. Där fann Claes Rocklin resterna, ram och kaross, av bilen i början på 1970-talet. Även Vivinusen ägdes vid registeromläggningen av Alfons Wiberg. BD117 tilldelades bilen den 10 maj 1916. Claes Rocklin äger en navkapsel från denna Vivinus. Leif Holmberg har hjälpt till med uppgifter. Bilden kommer från Claes Rocklin. (2013-06-22)

 

Ford Modell T Touring från cirka 1911 som fått en något modifierad kaross. Bilen var den första taxin i Vimmerby.

 

Priamus Odin Doppelphaeton 1912 som inregistrerades den 29 februari 1916 och tilldelades igenkänningsmärke Y8. Registrerad ägare var då hotellägare Jonas Bylund i Härnösand, där bilen användes som automobildroska. Bilen såldes sedan till Mora där den fick igenkänningsmärke W55. Bilen har renoverats och ägs idag av Mässing- & Nickelmedlemmen Stig Fransson i Kungsör. Leif Holmberg har hjälpt till med uppgifter. (2014-01-01)

 

Männen har blivit fotograferade i en Dürkopp Doppelphaeton som användes som taxi i Stockholm. Bilen inregistrerades den 8 april 1912 och tilldelades då igenkänningsmärke A1207. Vid registreringstillfället ägdes bilen av av droskägare C.A. Gustafsson och kanske är det han som håller i ratten. (2014-01-16)

 

Adler Doppelphaeton från cirka 1914 som taxi, möjligen i Kalmar.

 

Taxibilen som har fotograferats vid Fersenska Terrassen i Stockholm är Minerva från cirka 1914. Taxametern är en Halda modell 1. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 1/72.

 

Taxiutrustad Minerva från cirka 1914 med Limousine-karosseri byggt av AB Adolf Freyschuss Vagnfabrik in Stockholm. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 1/72.

 

Taxiutrustad Cadillac Touring från 1914. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 1/72.

 

Oidentifierad februari 2014 A. Mannen sitter i en bil som användes som taxi. Fotot kommer från Esbjörn Ståhlberg. (2014-02-09)

 

John F Karlsson i sin Benz Limousine från cirka 1914. John drev tillsammans med Bror Kvist "omnibus- och drosktrafik" i Öregrund och Östhammar-Harg från år 1921. Fotot är nog taget ungefär vid den tiden. Information har lämnats av Johns son Pär-Ola Malm. (2012-11-01)

 

Chaufförerna står vid sina taxibilar. Platsen är Centralstationen i Gävle och tidpunkten är nog andra delen av 1910-talet. Bilen närmast kameran är en Minerva Phaeton. Fotot kommer från Esbjörn Ståhlberg. (2014-02-17)

 

Fyra taxibilar uppställda på Strandvägen vid Djurgårdsbron i Stockholm. De tre närmaste bilarna är av fabrikat Scania-Vabis. De är av typerna I eller II och bör vara tillverkade cirka 1914. Bilen längst till höger har registreringsnummer A3629. Bilen längst till vänster ser ut att vara en Vinot & Deguingand från cirka 1910.

 

Bilden visar fem taxibilar vid Bilstationen vid Stortorget i Helsingborg. I det här fallet råder det ingen tvekan när det gäller de olika fabrikaten, det står ju angivet att det är Scania-Vabis, Hudson, Overland, Adler och Apollo. Scania-Vabisen är en typ I Phaeton som tilldelades igenkänningsmärke M408 den 5 maj 1916. Registrerad ägare var då kapten Per Henrik Hedenblad, Helsingborg. Några veckor tidigare, den 17 april 1916, tilldelades igenkänningsmärke M301 en Hudson modell 40 Touring som ägdes av handlande Nils Anton Herman Möller, Helsingborg. Bilen i mitten, Overland, är troligen tillverkad 1914. (2015-12-12)

 

Oidentifierad februari 2014 D. Tre taxibilar vid järnvägstationen i Örebro. Fototillfället bör vara omkring 1920. (2014-02-16)

 

Hudson Super Six från cirka 1917 som förmodligen användes som taxi.


Fotot som är taget omkring 1920 visar fem taxibilar vid Berzeliigatan i Göteborg. (2016-03-05)


Vykort som visar ett antal bilar, de flesta är nog taxibilar, vid Hotellplatsen i Göteborg. Bilarnas design gör att man kan datera fototillfället till omkring 1920. (2016-12-14)


Männen sitter i en Fiat, troligen en tipo 2B, som inregistrerades den 24 september 1920 och tilldelades då igenkänningsmärke B1360. Registrerad ägare var då Sundbybergs Bilexpress AB som använde bilen som taxi. (2021-09-30)Vykort som visar ett antal bilar, de flesta är nog taxibilar, vid Hotellplatsen i Göteborg. Bilarnas design gör att man kan datera fototillfället till omkring 1920. (2017-05-07)
Fotot som ska vara taget vid Gustav Adolfs Torg i Göteborg visar en Ford modell T Touring från cirka 1920 som användes som taxi. (2015-10-27)Fotot som är taget vid Teaterbron i Borås 1921 visar droskägare G. Larsson i sin Ford modell T Touring. Byggnaden bredvid är taxistationen. Fotot kommer från Staffan Benedictsson. (2013-10-28)


Fotot ska vara taget 1921 och visar en av taxibilarna som rullade i Borås. Igenkänningsmärke P1150 sitter på en Ford modell T Centerdoor Sedan. Fotot kommer från Staffan Benedictsson. (2013-11-23)


Ford modell T Centerdoor Sedan med registreringsnummer P1150 som användes som taxi i Borås, men just här är det fråga om en sjuktransport. Fotot kommer från Staffan Benedictsson. (2013-12-30)Tre av taxibilarna i Borås i början av 1920-talet står parkerade vid taxistationen vid Teaterbron. Det är tre T-Fordar från cirka 1920, två öppna Tourings och en täckt Centerdoor Sedan som har igenkänningsmärke P1150. Fotot kommer från Staffan Benedictsson. (2013-11-06)


Här pågår tvättning av en av Borås taxibilar, en Ford modell T Touring från cirka 1920 med igenkänningsmärke P1424. Till vänster skymtar en liknande Ford som även denna troligen användes som taxi. Skylten i bakgrunden talade om att där fanns möbelaffär och tapetserarverksamhet. Fotot kommer från Staffan Benedictsson. (2013-11-08)


Fotot som troligen är taget en vinterdag år 1921 visar fyra T-Fordar som användes som taxibilar i Borås. Bilarna står uppställda vid taxistationen vid Teaterbron. Tre av T-Fordarna är av den öppna Touring-typen, men mitt i bild ses även en täckt Centerdoor Sedan. Fotot kommer från Staffan Benedictsson. (2013-11-17)


Fotot som ska vara taget 1921 visar tre T-Fordar som användes som taxibilar i Borås. Det är två Tourings med uppfällda suffletter samt en täckt Centerdoor Sedan. Fotot kommer från Staffan Benedictsson. (2013-12-11)Foto från 1922 som visar två T-Fordar som användes som taxi i Borås. Männen står mellan en Centerdoor Sedan och en Touring. Fotot kommer från Staffan Benedictsson. (2013-11-18)


Fotot som ska vara taget i Seglora 1922 visar en Ford modell T Centerdoor Sedan som användes som taxi Borås. Fotot kommer från Staffan Benedictsson. (2013-11-24)


Mannen står framför några av de T-Fordar som användes som taxibilar i Borås i början av 1920-talet. Närmast en Centerdoor Sedan och bakom en Touring med uppfälld sufflett. Fotot kommer från Staffan Benedictsson. (2013-11-26)Personerna sitter i en Ford modell T Touring från omkring 1920 som användes som taxi i Nyhamnsläge. (2020-03-06)


N.A.G. C4 10/30 PS Tourenwagen som inregistrerades den 5 augusti 1924 och då tilldelades igenkänningsmärke L2084, men bilen kan vara några år äldre. Vid registreringstillfället ägdes bilen av chaufför Adolf Rosenqvist i Kristianstad. Leif Holmberg har hjälp till med uppgifter. (2014-08-21).I Borås rullade flera T-Fordar, både öppna och täckta, som droskbilar. Bilden visar tvätt av en Touring från cirka 1920. Skyltens utformning med igenkänningsmärket P952 indikerar att fotot togs senast 1924. P953 satt för övrigt på en likadan Ford i Borås. Fotot kommer från Staffan Benedictsson. (2013-11-02)


Fotot som visar två män stående vid en Ford modell T Touring med registreringsnummer P953 ska vara taget 1921. Bilen användes normalt som taxi i Borås. Fotot kommer från Staffan Benedictsson. (2013-12-24)
Registreringsnummer B1801 tillhör en Commonwealth Touring från cirka 1920 som användes som taxi i Järna utanför Södertälje.

Taxichauffören står vid sin bil, en Ford modell T Centerdoor Sedan med registreringsnummer P1542. Foto ska vara taget i Borås 1922. Fotot kommer från Staffan Benedictsson. (2013-11-05)


Denna täckta Fiat 505 som användes taxi inregistrerades den 7 december 1921 och tilldelades igenkänningsmärke W1573. Registrerad ägare var då Droskägare Karl Hellman, Falun. (2023-01-30)  


Denna täckta Fiat 505 som användes taxi inregistrerades den 7 december 1921 och tilldelades igenkänningsmärke W1573. Registrerad ägare var då Droskägare Karl Hellman, Falun. (2020-12-14) Framför Gunnar Langborgs firma Amerikansk Gummiimport står en täckt Scania-Vabis från cirka 1920. Det kan vara chassityp II eller IIa och bilen användes troligen som taxi. Gunnar Langborg var den första i Sverige som saluföre däck för motorfordon, redan 1901 började han och brodern Per att sälja Goodrich-fabrikens produkter. 1914 fick Gunnar generalagenturen för Good Year, se se skyltarna på husets fasad. Gunnar Langborg var en av stiftarna till Svenska Motorklubben, senare KAK. Under åren 1904-06 deltog han i klubbens första tävlingar. (2013-01-26)


Scania-Vabis taxi från cirka 1920 med registreringsnummer som kört fast under vårvintern 1925. Det hände någonstans på Lidingö och bilen är antagligen en typ II eller IIa. Bilden var omslagsbild på Autohistorica 2/81

 

Två chaufförer med sina taxibilar, Chevrolet Superior från cirka 1924. Bilarna har igenkänningsmärke E77 och E332. (2015-04-05)

 

Chaufförer och taxibilar på foto från mitten av 1920-talet. De två bilarna närmast kameran är Chevrolet Superior från cirka 1924. (2015-04-06)

 

Fotot som är taget under första delen av 1920-talet visar ett antal parkerade taxibilar vid järnvägsstation i Göteborg (2015-05-28)

 

Denna sexcylindriga Buick användes som taxi i Stockholm. Bilen inregistrerades den 16 mars 1923 och tilldelades igenkänningsmärke A9955. Registrerad ägare var då droskägare L.V. Larsson, Stockholm. (2021-10-21)

 

Det här fotot som troligen är taget vid Järntorget i Göteborg kommer från Hans Tholén som även hjälpt till med information. Mannen är Hans mormors bror Knut Valdemar Larsson (1890-1929) som körde taxi för Göteborgs Hyrverks AB. Bilen är en Studebaker Light Six Touring som inregistrerades den 5 maj och tilldelades igenkänningsmärke O3154. Det var en av tre Studebakers som inregistrerades på Göteborgs Hyrverks AB denna dag. (2022-03-10) 

 

Det här fotot som troligen är taget vid Järntorget i Göteborg kommer från Hans Tholén som även hjälpt till med information. Mannen är Hans mormors bror Knut Valdemar Larsson (1890-1929) som körde taxi för Göteborgs Hyrverks AB. Bilen är en Studebaker Light Six Touring som inregistrerades den 5 maj och tilldelades igenkänningsmärke O3154. Det var en av tre Studebakers som inregistrerades på Göteborgs Hyrverks AB denna dag. (2022-03-16) 

 

Fotot visar fyra lediga taxibilar i Borås i mitten av 1920-talet. Bilarna är tillverkade i början till mitten av 1920-talet.  Bilen med registreringsnummer P1332 är en Nash och detta märke har även bilen med den lackerade kylaren. De två övriga bilarna är Buick från cirka 1924-25. Fotot kommer från Staffan Benedictsson. (2013-11-01)

 

Taxichaufförerna i Borås har ställt upp sig för fotografering framför sina bilar någon gång under 1920-talet.  Personen sittande till höger heter John Magnusson. Det är inte lätt att identifiera bilarna, men av dessa är i alla fall en Buick. Under 1920-talet tycks Buick och Ford ha varit populära som taxi i Borås. Fotot kommer från Staffan Benedictsson. (2013-10-27)

 

På det slitna fotot som troligen togs i mitten av 1920-talet syns tre av Borås taxibilar, tillverkade cirka 1923-25. Bilen till vänster är en Buick Touring med registreringsnummer P2752. Bilen till höger är också en Buick Touring, men registreringsnumret går inte helt att tyda. Det börjar emellertid på P31 och slutar på 3. I mitten står en Chandler Touring med registreringsnummer P3149. Fotot kommer från Staffan Benedictsson. (2013-11-10)

 

Man har stannat till så att fotografen kan ta en bild på resesällskapet och bilen, en 7-sitsig Buick Master Six Touring från cirka 1925 med registreringsnummer P2752. Bilen användes normalt som taxi i Borås. Fotot kommer från Staffan Benedictsson. (2013-12-23)

 

En 7-sitig Chandler Touring från cirka 1922-24 som användes som taxi i Borås. Fotot kommer från Staffan Benedictsson. (2013-11-13)

 

Bilen är 7-sitig Chandler Touring från cirka 1922-24 som användes som taxi i Borås. Den stående mannan är John Magnusson och det var han som var bilens ägare. Personen i mitten är hans hustru Hildur. De övriga personerna tillhör troligen Johns släkt. Fotot kommer från Staffan Benedictsson. (2013-11-15)

 

Det här är 7-sitig Chandler Touring från cirka 1922-24 som användes som taxi i Borås. Om mannen vid ratten finns följande notering: "Holster torgbasaren, Alias Stockholm". Fotot kommer från Staffan Benedictsson. (2013-11-16)

 

En imponerande samling bilar vid Stockholms Centralstation, troligen i slutet av 1910-talet. Merparten av bilarna förmodas vara taxibilar, men de är svåra att identifiera. Lastbilen närmast lastkajen är i alla fall en Ford modell TT. Bilden kommer från Andreas Uddling.

 

Det här är ett vykort som visar full aktivitet framför Centralstationen i Stockholm. Den här bilden måste vara taget senare än den närmast föregående bilden. Av bilarnas design att döma är bör det vara någon gång i början av 1920-talet. De flesta bilarna förmodas även här vara taxibilar.

 

Bilden är ett vykort som visar en mängd bilar framför Bergslagernas Järnvägsstation i Göteborg. Flertalet av bilarna är med stor sannolikhet taxibilar och tidpunkten bör vara 1910-talet. (2013-01-06)

 


Bilden är ett vykort som visar en mängd bilar framför Bergslagernas Station i Göteborg. Flertalet av av bilarna är med stor säkerhet och taxibilar och tidpunkten bör vara cirka 1920.

Vykort från cirka 1920 som visar Järntorget i Göteborg. De sju parkerade bilarna i förgrunden ser ut att vara taxibilar. Fyra av bilarna är av märket Renault.

 

Vykort som visar Centralposthuset och Drottningtorget i Göteborg någon gång under 1920-talet. På gatorna samsas bilar, spårvagnar och gående. Det är inte lätt att identifiera bilarna, men i förgrunden står i alla fall några taxibilar, bland annat två Renault. (2014-01-26)

 

Vykort som visar fyra parkerade bilar vid Konserthuset i Stockholm. De parkerade bilarna är troligtvis taxibilar. 2015-11-23)

 

Vykort som visar Konserthuset i Stockholm, fotot är troligen taget under 1920-talets första del. De fem parkerade bilarna är troligtvis taxibilar. (2013-05-22)

 

Vykort som visar Konserthuset i Stockholm någon gång under 1920-talet. De parkerade bilarna är troligtvis taxibilar. (2013-06-11)

 

Vykort som visar Konserthuset i Stockholm någon gång under 1920-talet. Åtminstone några av de parkerade bilarna är taxibilar. (2020-04-15)

 

Fotot är taget vid Kvibergs Bilstation. Båda bilarna är Overland modell 4, alternativt modell 91, från cirka 1922-23. Bilen med registreringsnummer O2616 inregistrerades den 30 september 1922 och som ägare stod då köpman Alrik Hedlund, Göteborg. Den andra bilen som har registreringsnummer O3811 inregistrerades drygt ett år senare, den 31 oktober 1923. Bilen ägdes då av A.V. Fredriksson, Göteborg. Leif Holmberg har hjälpt till med uppgifter. (2013-03-07)


Dodge 1924 som taxi i Stockholm, byggnaden i bakgrunden är Dramaten. Bilen har en så kallad vintertopp. Bilden har publicerats i Autohistorica 4/85. (2012-12-29)

 

Tre tämligen nya T-Fordar har fotograferats i Sundbyberg våren 1924. Alla bilarna har täckta karosser, antagligen 2-dörrars Tudor Sedan, men det är lite svårt att se antalet dörrar. Två av bilarna har registreringsskyltar med tydliga B-nummer, B1215 och B1253, och gissningsvis har bilen till vänster även den ett B-nummer. Bilarna användes med stor sannolikhet som taxibilar och det är nog bilarnas chaufförer som låtit sig fotograferats. I Stockholm gick det ett antal täckta T-Fordar som taxibilar under namnet "Lille-Bil", kanske ingick även dessa B-registrerade Fordar i den rörelsen?  De här T-Fordarna har förnicklad kylarmaskering och lyktsargar vilket var typiskt för Fordarna som såldes på den skandinaviska marknaden och som kom in via den danska sammansättningsfabriken i Köpenhamn. Till extrautrustning hörde även bilarnas stötfångare. Notera att bilen i mitten är försedd med kylarskydd. Information har lämnas av en medlem i Mässing & Nickel.


Två taxibilar möts i hamn- och järnvägsmiljö i Stockholm. Bilen som kommer mot fotografen har registreringsnummer A6218 och är en Willys-Knight från mitten av 1920-talet. Den andra bilen har registreringsnummer A8874. Bilden var omslagsbild på Autohistorica 4/75.


Två A-registrerade bilar möts i slutet av 1920-talet. Den ljusa bilen är en Whippet modell 96 från cirka 1928. A820 sitter på en Willys-Knight från första delen av 1920-talet. Åtminstone den senare är utrustad som taxibil. Bilden var omslagsbild på Autohistorica 3/75.

Detta foto som troligen är taget i mitten av 1920-talet visar en Borås taxibilar. Chauffören har ställt sig bredvid sin Buick Touring från cirka 1925 med registreringsnummer P2752. Skylten har det utförande som började användas. Notera även ledigskylten på vidrutan och mannen till höger i bild. Fotot kommer från Staffan Benedictsson. (2013-11-02)


Det här fotot ska vara taget vid Teaterbron i Borås år 1927. Personerna spexar framför en Buick Touring från cirka 1925. Bilen användes som taxi och hade registreringsnummer P2752. Fotot kommer från Staffan Benedictsson. (2013-11-04)


En i den närmaste fullsatt Buick 7-sits Touring från cirka 1925 är ute på långtur. Bilen användes som taxi i Borås. Fotot kommer från Staffan Benedictsson. (2013-12-09)Chauffören står vid en Dodge De Luxe 4-dörrars Sedan 1927 med registreringsnummer T4159 som användes som taxi i Örebro. (2021-01-04)Buick Master Six Touring 1928 med registreringsnummer P763 som användes som taxi i Borås. Vid fototillfället var bilen tämligen ny. Fotot kommer från Staffan Benedictsson. (2013-11-22)


Personerna sitter i en Buick Master Six Touring 1928 med registreringsnummer P763. Fotot ska vara taget i Borås 1928, men bilen användes annars som taxi i Borås. Fotot kommer från Staffan Benedictsson. (2013-12-10)


7-sitsig Buick Master Six Touring 1928 har fotograferats i Kalmars hamn. Bilen som normalt användes som taxi i Borås hade förmodligen registreringsnummer P763. Fotot kommer från Staffan Benedictsson. (2013-12-14)


7-sitsig Buick Master Six Touring 1928 som har fotograferats 1928, alltså när bilen var tämligen ny. Bilen som normalt användes som taxi i Borås hade förmodligen registreringsnummer P763. Fotot kommer från Staffan Benedictsson. (2013-12-15)


Personerna sitter i en Buick Master Six Touring 1928 med registreringsnummer P763. Fotot ska vara taget i Borås Oskarshamn, men bilen användes annars som taxi i Borås. Fotot kommer från Staffan Benedictsson. (2013-12-25)


Personerna står vid en Buick Master Six Touring 1928 med registreringsnummer P763. Fotot ska vara taget i Målilla, men bilen användes annars som taxi i Borås. Fotot kommer från Staffan Benedictsson. (2014-01-09)


Denna Oakland 4-Dörrars Sedan från cirka 1926 med registreringsnummer C310 användes som taxi. (2015-01-01)


Vykort från omkring 1930 som visar parkerade taxibilar vid Järntorget i Göteborg. Under en följd år var Renault ett populärt märke att använda som taxi Göteborg och på fotot kan notera hela fem exemplar. (2016-12-24)


Bild som visar Skeppsbron i Göteborg en dag i mitten av 1920-talet. Renault var populär som taxibil i Göteborg och det framgår också tydligt av denna bild. (2013-02-08)

 

Det här fotot är taget vid en järnvägsstation i Göteborg. Bussen är en Saurer med registreringsnummer O2925. Bilen med registreringsnummer O5950 är en Renault som användes som taxi. (2020-05-14)

 

Männen står vid en 4-dörrars täckt Chevrolet National AB 1928. Den AC-registrerade bilen användes som taxi. (2023-07-12)

 

Essex 4-dörrars sedan från 1929 som användes som taxi någonstans i Södermanland. Man kan väl förmoda att det är bilens chaufför som sitter på fotsteget. (2015-05-07)

 

Denna 4-dörrars täckta Buick från 1929 med registreringsnummer A1802 användes som taxi. (2016-01-01)

 

Durant modell 4-40 från 1929 med registreringsnummer F897. Här är det tydligen droskchauffören  som står längst bak och han ska nog snart ska skjutsa de två uppklädda herrarna.

 

 

 

En Hupmobile Century Series A 4-Dörrars Sedan 1929 som användes som taxi i Stockholm. Bilden har publicerats i Autohistorica 1/81.

 

John Magnusson står vid sin Nash 4-dörrars Sedan från 1930 med registreringsnummer P7986. Bilen användes som taxi i Borås och fotot ska vara taget i Kinnarummaskogen just 1930. Fotot kommer från Staffan Benedictsson. (2013-11-19)

 

Fotot är taget vid en bilverkstad i Stora Tuna 1931 och bilen är John Magnussons Nash 4-dörrars Sedan från 1930 med registreringsnummer P7986. Bilen användes som taxi i Borås. Fotot kommer från Staffan Benedictsson. (2013-11-20)

 

John Magnusson sitter vid sin Nash 4-dörrars Sedan från 1930 med registreringsnummer P7986. Bilen användes som taxi i Borås. Fotot kommer från Staffan Benedictsson. (2013-11-25)

 

Männen står vid en Nash 4-dörrars Sedan från 1930 med registreringsnummer P7986. Bilen användes som taxi i Borås. Fotot ska vara taget vid flottbron över Svädsjön. Fotot kommer från Staffan Benedictsson. (2014-01-02)

 

Fotot ska vara taget inför en resa till Stockholm 1930. Bilen är en Nash 4-dörrars Sedan från 1930 med registreringsnummer P7986. Bilen användes som taxi i Borås. Fotot kommer från Staffan Benedictsson. (2014-01-06)

 

Chaufförer och deras taxibilar i Borås 1931. Från höger ses en 4-dörrars Nash, troligen 1929 års Advanced Series 460, med registreringsnummer P6628, Reo Flying Cloud 4-dörrars Sedan 1929 med registreringsnummer P2090, Buick Master Six 1928 med registreringsnummer P763 och en Nash från cirka 1926-28. De tre bilarna längst till vänster är oidentifierade. Fotot kommer från Staffan Benedictsson. (2013-12-20)

 

Vykort från cirka 1930 som visar parkerade bilar vid Norra Hamngatan i Göteborg. Åtminstone bilarna närmast kameran användes som taxi. (2022-02-22) 

 

Fordförsäljaren Bröderna Modin i Uppsala byggde denna sjusitsiga kaross till en Ford modell A 1930. Man har använt standardetaljer från Ford i så stor utsträckning som det varit möjligt, alla dörrarna kommer till exempel från Fords täckta 2-dörrars bil. De lackerade strålkastarna och den lackerade kylarmanteln tyder på att man har utgått från ett lätt lastbilschassi. Bilen som här ses med interimskyltar skulle användas som taxi. Fotograferingen har ägt rum utanför baksidan av Stockholms Rådhus. Bilden har publicerats i Autohistorica 3/84.

 

En rad med taxibilar i Stockholm i början av 1930-talet. Först i raden är en en Chrysler 1930 med registreringsnummer A2822. Bil nummer två är en Hupmobile 1930 med registreringsnummer A18216. De två följande bilarna är Buick från 1931. Bilden har publicerats i Autohistorica 4/85. (2012-12-30)

 

                                     © 2024 Automobilhistoriska klubben Mässing- & Nickelgruppen webmaster@massingnickel.se