Active button  Startsida
Active button  Mässing- & Nickel
  Kontakt
  Nyheter
  Kalendern
  Evenemang
  Bilder/Film
  Tekniska tips
  Forum och länkar
  AHK
 
Nyheter oktober 2021
 

 


Garageträff hos Rohdins Classic Cars i Trollhättan


För ett par veckor sedan anordnades den årliga garageträffen hos Rohdins Classic Cars i Trollhättan. Som vanligt uppslöt en mängd Rolls-Royce och Bentley, främst av nyare modeller. En annan intressant bil som visades är en tidig Renault som Rohdins nyligen fått in till försäljning. Det rör sig om en Renault Typ V-1 Serie B 20/30 HP från 1908 som nu ska byta ägare. Modellen V-1 tillverkades 1906 - 1909 och hade en fyrcylindrig motor på 4,4 liter samt fyrväxlad växellåda. Renault tillverkade många olika modeller vid denna tid, och detta var en av de starkaste. Hastigheten uppges till uppåt 75 km/tim, men med detta lätta tvåsitsiga karosseri sägs den kunna komma upp i närmre 100 km/tim.

Just den här bilen ska enligt uppgift ha sålts som chassi till England och fått sin kaross där. Sedan ska den ha använts i Manchestertrakten tills en emigrant tog med den till USA. På 80-talet kom den tillbaka till Storbritannien för att sedan tas till Sverige av nuvarande ägare 1990, där den sedan funnits i Göteborgstrakten sedan dess.

Bilen är till salu för 650.000 SEK och mer information kan läsas i annonsen på Rohdins hemsida via denna länk.

(2021-10-28)


Bertil Björkman tilldelad Bertil Lindblads Stiftelses Pris 2021


Bertil Lindblads Stiftelse i Köping (BLS) utdelar årligen ett pris (stipendium och diplom) till person/organisation som gjort ett motorhistoriskt förtjänstfullt arbete i Sverige. Stiftelsens Pris 2021 tilldelas Mässing&Nickelmedlemmen Bertil Björkman!

Motiveringen lyder: För mångårigt arbete med A-Ford i Sverige – dokumentation, renovering och entusiasm – för en av världens mest kända bilmodeller.

GRATTIS Bertil!

Text: Göran Flank
(2021-10-18)


T-Ford 1925 på Eskilstuna konstmuseum


Det är inte bara lyxbilar i miljonklassen som hanteras som konstverk och blir inbjudna att ställas ut på konstmuseer. Även en T-Ford kan utgöra ett fint konstverk! Detta visar Eskilstuna konstmuseum då de i sin nuvarande utställning har en T-Ford 1925 som ett av de utställda föremålen. Bilen står mitt framför entrén när man kommer in i utställningshallen, så den är det allra första man möts av.

Bilen är byggd av Urban Engström från Sparreholm, och även om den inte är riktigt färdig så får den nu en paus i byggprocessen och får istället agera skulptur på konstmuseet. Den är byggd med inspiration av de vagnar som typiskt användes i den amerikanska västern, och konstverket har fått namnet The Great Pioneers Trail Wagon. Den är utrustad med, som ägaren uttrycker det, "hemmagjort kapell och annat man behöver för att resa västerut eller mot bättre tider!"

T-Forden ingår i en utställning kallad 15 år med Carl-Axel Valéns stiftelse med föremål från ett flertal tidigare stipendiater, däribland Urban. Utställningen öppnade den 18:e september och pågår fram till 22:e februari 2022.

(2021-10-17)


Bilregister från 1908 och 1912 hos Kungliga biblioteket


Kungliga biblioteket har många gamla skrifter i sitt arkiv. Många av de riktigt gamla vill de inte låna ut, men de digitaliserar gärna materialet och gör det tillgängligt på det sättet i stället. På det viset har ett par bilregister nyligen digitaliserats och gjorts fritt tillgängliga.

Det rör sig dels om ett register över fordon i Stockholms län utgivet 1908. I detta register kan man hitta alla A-registrerade fordon upp till nummer A525, det vill säga alla fordon som hade registrerats fram till mitten av juni 1908. Skriften kan hittas på KB:s hemsida här.

Dels rör det sig om ett register från 1912 som utgavs i samband med Kungliga Automobil Klubbens årsbok 1912. I detta register finns fordon från alla län medtagna. Dock saknas tyvärr motorcyklar från ett par län, och dessutom är länen ordnade i bokstavsordning på länsnamnet och inte på länsbokstaven! Denna skrift kan hittas här.

På samma tema finns ytterligare ett register från 1912, utgivet av Gjestvangs. Detta innefattar bara fordon i Stockholms län, men det är tryckt några månader senare än det andra registret, så här finns ytterligare 200 A-nummer medtagna. Det roligaste är dock att de också har noterat fabrikat på de bilar som salufördes av Gjestvangs vid denna tid, alltså Ford, Vivinus, Benz och RCH! (Det ska dock noteras att det inte är 100-procentigt, det finns exempelvis Ford-bilar som inte är noterade i denna skrift.) Skriften kan hittas här på KB:s hemsida.

Sedan tidigare finns även två register från 1905 och 1907 hos Kungliga biblioteket, läs mer om dessa på nyhetssidan från mars 2020.

(2021-10-15; Uppdaterad 2021-10-17) 

                                      © 2021 Automobilhistoriska klubben Mässing- & Nickelgruppen webmaster@massingnickel.se