Active button  Startsida
Active button  Mässing- & Nickel
  Kontakt
  Nyheter
  Kalendern
  Evenemang
  Bilder/Film
  Tekniska tips
  Forum och länkar
  AHK
 
 
Om Mässing- & NickelgruppenVeteranhobbyns utveckling i vårt land


Gammelbilshobbyn i Sverige har utvecklats på ett fantastiskt sätt från den tid i början av 50-talet då de första veteranklubbarna startades i landet. Vid den här tidpunkten var automobiler från 10- och 20-talet ofta det som ansågs mest intressant till skillnad från bilarna från 30- och 40-talet vilka då ansågs som moderna fordon, inte alltid värda att tas om hand. Sedan dess har utvecklingen gått framåt och många nya klubbar har startats och många yngre fordon tagits upp av hobbyn. Genom vår organisation MHRF vet vi att vi i dag har 150 olika veteranfordonsklubbar med 100.000 medlemmar och 160.000 registrerade veteranfordon i landet. Ytterligare ca 65.000 fordon väntar på restaurering och många av alla dessa fordon var alltså inte ens tillverkade när våra första klubbar grundades! Riktigt gamla bilar har blivit ett allt mer sällsynt inslag på våra rallyn och hamnat i skymundan i takt med att hobbyn utvecklats och totala antalet fordon ökat. Evenemang för tidiga bilar har blivit allt ovanligare och förarna av de äldsta bilarna har ofta känt sig i vägen eller stressade för att hinna runt bland de yngre fordonen.


Mässing- & Nickelgruppen startas


Under 2006 träffades ett antal personer runt Mälardalen med intresse för tidiga fordon i Sverige för att diskutera hobbyns utveckling och vad som kunde göras för de som äger riktigt gamla bilar. Resultatet blev en sammanslutning med namnet ”Mässing & Nickelgruppen” där fokus är bilar fram till 1931. Gruppen vill stimulera intresset för de äldsta fordonen och ge möjlighet för flera av våra tidiga bilar och motorcyklar att rulla på vägarna igen. Dessa teknikhistoriska skatter skall inte längre stå i sina garage utan få möjlighet att sträcka ut sig ordentligt. Ett annat viktigt syfte är att dela erfarenheter och föra vidare kunskapen om de äldsta åkdonen till nästa generations fordonshistoriker.

Mässing- & Nickelgruppen är tänkt som ett nätverk för de som är intresserade av de äldsta bilarna och motorcyklarna och som en självständig del, specialsektion, av Automobilhistoriska Klubben (AHK). En grundtanke är att sammanföra entusiaster för de äldsta fordonen på ett enkelt och trevligt sätt och ge förutsättningar för träffar och evenemang anpassade till de tidigaste bilarnas och motorcyklarnas prestanda. Gruppen har ett register med ägare till tidiga bilar och motorcyklar där epost är den främsta kontaktformen.Prestanda från olika epoker


”Mässingsepoken” brukar anges fram till omkring 1915 och ”nickelepoken” till omkring 1930, då kromet gjorde sitt intåg. ”Mässing och nickel” skall här ses som symboler för fordon från olika tider och med olika prestanda, snarare än fordonens verkliga ytbehandling. Mässing- & Nickelgruppen täcker också med detta även de tre internationellt vedertagna klasserna för tidiga fordon; Antik tom 1904, Veteran 1905 - 1918 och Vintage 1919 - 1930.Medlemsskap

 

Mässing & Nickel är en sektion inom Automobilhistoriska klubben (AHK) men man måste inte vara medlem i AHK för att vara medlem i Mässing & Nickelgruppen.

Det finns två sätt att ansluta sig till Mässing & Nickelgruppen:

  • Gå med i AHK och där ansluta sig till Mässing & Nickelgruppen. Kostnad per år är för närvarande 450 kr för AHK och 90 kr för Mässing & Nickelgruppen. Avgifterna betalas till AHK enligt AHKs utskick. Vidare uppgifter finns på AHKs hemsida. Kontakta gärna även Mässing & Nickels medlemsansvarige om ni vill ansluta.
  • Enbart ansluta sig till Mässing & Nickelgruppen genom att kontakta medlemsansvarig. Detta är gratis men vi ser gärna att man betalar en frivillig avgift på 90 kr per år. Denna betalas till Mässing & Nickelgruppens plusgiro: 465316-8 (som hanteras av AHK).

Avgifterna som kommer in till Mässing & Nickelgruppen är till för att finansiera hemsidan och våra träffar.

Som medlem ska man ha ett dokumenterat intresse och/eller innehav av fordon tillverkade senast 1931. Kommunikation i gruppen sker i huvudsak via e-post, och det görs även ett par epostutskick per år till alla medlemmar. (För de som inte har egen e-postadress sker utskick via annan gruppmedlem.) Det finns även en Facebook-grupp där medlemmar kan delta i diskussioner kring fordon inom vårt intresseområde. För "full service" från moderklubben AHK, och därmed tillgång till det omfattande biblioteket, trycksakerna, Bulletinen och Autohistorica m.m. krävs medlemskap i AHK.

Mässing & Nickelgruppen för ett särskilt register över de aktuella fordonen och dess ägare, i syfte att göra kontakterna enkla. Detta register är endast tillgängligt inom gruppen och distribueras via epostutskicken.

Redan nu har omkring 200 entusiaster med ett par hundra tidiga bilar och motorcyklar anslutit sig till gruppen så om du alltså äger ett fordon tillverkat senast 1931 eller är intresserad av denna period, tveka inte att gå med i Mässing- & Nickelgruppen för att få tillfälle att skapa nya kontakter, få renoveringstips och träffa flera likasinnade!

 

Enkelt och trevligt vill vi ha det!

 

Om du vill komma med i Mässing & Nickelgruppen så är Du välkommen att kontakta någon av våra kontaktpersoner, se vidare under "Kontakt".
                                   © 2024 Automobilhistoriska klubben Mässing- & Nickelgruppen webmaster@massingnickel.se