Nyligen upplagda


I den här kategorin finns de senast upplagda bilderna. Bilderna ligger kvar på den här sidan omkring 1 månad. Varje bild finns även upplagd under minst en annan kategori. På den här sidan redovisas även bilder som fått bildtexten ändrad den senaste tiden.

Det här fotot som ska vara taget i Örebro visar den bil som cykelfabrikör Carl Johan Molin i Strängnäs byggde i början av 1900-talet. Det exakta byggnadsåret är inte fastställt, men enligt tillgängliga uppgifter kan det vara senast 1908. Vid byggnationen användes en del komponenter från andra fordon, motor och bakaxel kommer från De Dion-Bouton. Bilen finns fortfarande bevarad tack vare att Torsten Johansson, Örebro, räddade den för många år sedan. Under 1960-talet gjordes en renovering så att bilen åtminstone blev hjälpligt körbar. Fotot kommer från Andreas Uddling som även har hjälpt till med information. (2019-11-16)

 

Vykort som visar en Cadillac modell 30 Touring 1912 vid Järpens Hotell. (2019-11-14)

 

Mannen står vid en Hudson Touring 1915 som erhöll igenkänningsmärke W117 den 1 mars 1916. Registrerad ägare var då fru Ellen Nisser i Korsnäs. (2019-11-13)

 

Det här fotot som visar en stor mängd personer vid fyra bilar och motorcykel är taget före 1916. Motorcykeln är oidentifierad, med bredvid den står en Cadillac modell 30 Touring 1912 som inregistrerades den 27 juni 1912 och då tilldelades igenkänningsmärke A1693. Registrerad ägare var då Aktiebolaget Fredrik Wagner, Stockholm. Fabrikatet på de övriga bilarna är Stoewer. Bilen bredvid Cadillacen inregistrerades den 23 juli 1912 och tilldelades då igenkänningsmärke A1752. Även denna bil hade Aktiebolaget Fredrik Wagner som registrerad ägare. Nästa bil inregistrerade den 26 januari 1914 och tilldelades då igenkänningsmärke M359. Åter var det AB Fredrik Wagner som var registrerad ägare, men den här gången med Malmö som ort. Bilen längst till höger inregistrerades den 21 mars 1914 och tilldelades då igenkänningsmärke A1284. Registrerad ägare var då Droskägare Carl Johan Carlsson, Stockholm. (2019-11-08)

 

Personerna har fotograferats vid en Ford modell T Touring från cirka 1925. (2019-11-05)

 

Det här fotot är taget i samband med en bilresa mellan Göteborg och Stockholm i juni 1923. Bilen är en Rolls-Royce 40/50 HP Silver Ghost Tourer, tillverkad före första Världskriget och importerad begagnad till Sverige efter detta krig. Den inregistrerades den 9 maj 1921 och tilldelades då igenkänningsmärke A7344. Registrerad ägare var då korrespondent Erik Brodin, Stockholm. (2019-10-20)

 

Det här fotot som antagligen är taget någonstans i Värmland visar en Velie Touring. Denna bil inregistrerades den 20 september 1920 och då med AB Öholm & Jansson i Örebro som registrerad ägare. Skyltens utförande indikerar att fotot togs 1924 eller senare. (2019-10-18)

 

Tre män vid en motorcykel, en Cleveland som inregistrerades den 15 november 1919 och då tilldelades igenkänningsmärke W726. Registrerad ägare var då fotograf Hj. Persson-Dely, Falun. (2019-10-16)

   

                                     © 2019 Automobilhistoriska klubben Mässing- & Nickelgruppen webmaster@massingnickel.se