Berliet
 

Fotot är taget utanför Station på Valhallavägen i Stockholm i samband med starten för Svenska Motorklubbens Sommartävling 1913. Bilen är en Berliet som skulle köras av Hjalmar Janek. Man hade inga större framgångar i tävlingen eftersom en dikeskörning i Västerås spolierade alla segerchanser. Lägg märke till kylarens utformning och maskoten, en elefant, på framskärmen. Bilen hade inregistrerats den 21 november 1912 och då tilldelats igenkänningsmärke A1877. Vid registreringstillfället ägdes bilen av Aktiebolaget Franska Bilagenturen i Stockholm. Leif Holmberg har hjälpt till med uppgifter. Bilden har publicerats i Autohistorica 3/84. (2014-01-12)

 

Bilden är tagen vid Göteborgsutställningen 1923 och visar Overlands och Berliets montrar. Eftersom det rådde en schism mellan utställningsledningen och Svenska Bilhandlarföreningen är det inte svenska utställare. Den täckta bilen till höger som är en Berliet ställdes ut av fransk firma. De tre Overlandbilarna, ett chassi, sedan en modell 91 Touring och längst in en Willys-Knight Touring, kom från Willys Overland Crossley Limited i Stockport, Storbritannien. Bilden har publicerats i Autohistorica 4/78.

 

                                     © 2014 Automobilhistoriska klubben Mässing- & Nickelgruppen webmaster@massingnickel.se