Brasier

 

Brasier från cirka 1907 som verkar ha en registreringsskylt som börjar på D. Bilen har identifierats av Anders Svenfelt.

 

 

En trevlig bild som visar tre taxibilar med sina chaufförer. Bilen i mitten är en Brasier med igenkänningsmärke D49. Bilen inregistrerades den 10 juli 1907 och registrerad ägare var då Bilaktiebolaget (Bil-Bol) i Stockholm. Brasier var ett av de fabrikat som Bil-Bol sålde med början 1907. De två andra bilarna är av det franska märket Vinot et Deguingand (ofta bara kallat Vinot), ett märke som var rätt populärt som taxibil i Sverige kring 1910. Den vänstra bilen inregistrerades den 16 september 1909 och tilldelades då igenkänningsmärke A631. Registrerad ägare var då droskägare Erik Gunnar Johnsson. Den högra bilen inregistrerades ett halvår senare, närmare bestämt den 18 februari 1910. Bilen som då fick igenkänningsmärke A673 hade droskägare Olof Nilsson som registrerad ägare. (2014-12-16)

 

Vinterbild med en 16 hästkrafters Brasier Landaulette som hade inregistrerats den 11 juni 1907. Bilen som då ägdes av Brasier-representanten Bilaktiebolaget i Stockholm tilldelades igenkänningsmärke A278. Lägg märke till att även då båda lyktglasen har samma märkning. Bilen fick sin första "riktiga" ägare efter 1907 års  bilutställning i Stockholm. Hos denne brukades bilen i sex år, sedan ersattes den av en Benz. Leif Holmberg har hjälpt till med information. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 1/74. (2014-01-10)

 

En Brasier 32 hk Limousine som omkring 1910 såldes av Bil-Bol. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 4/82

 

Det här fotot med två taxibilar är taget framför Östra Bazaren i Stockholm. Bilen till vänster är en Brasier som ser ut att ha igenkänningsmärke A648. Detta nummer tilldelas den 15 november en bil ägd av droskägare Edvin Thorén. Bilen till höger är en Delaunay-Belleville. (2016-07-01)

Taxibilar i Stockholm cirka 1912. Den första bilen är en Vabis Phaeton, troligen typ AP/G, som inregistrerades på droskägare A.Z.L. Sellberg den 11 september 1911 och då tilldelades igenkänningsmärke A1172. Bil nummer två är en Vinot & Deguingand med landaulette-karosseri. Den inregistrerades på Aktiebolaget Taxameter den 22 november 1910 och tilldelades då igenkänningsmärke A1113. De två följande bilarna är öppna Brasier och Minerva. Leif Holmberg har hjälpt till med information. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 1/72. (2014-01-05)

                                     © 2016 Automobilhistoriska klubben Mässing- & Nickelgruppen webmaster@massingnickel.se