De Dion-Bouton

 

Den här bilden var införd i tidskriften Idun 1899. I en notis tidningen beskrivs denna De Dion-Bouton med släpvagn för Stockholms första bil. Numera vet vi att detta fordon, det är tveksamt om man kan kalla det för bil, inte var först. Två år tidigare hade en trehjulig Léon Bollée, som brukar räknas som bil, synts på Stockholms gator.  (2014-03-07)Sex personer har fotograferats i en De Dion-Bouton från cirka 1908-1910. Bilen användes annars som taxi. (2013-01-04)

 

Denna De Dion-Bouton användes som taxi i Linköping. Bilen inregistrerades den 28 juni 1911 och tilldelades då igenkänningsmärke A1348. Registrerad ägare var då droskägare A. Juberg, Linköping. (2019-06-14)

 

Lastbilen med igenkänningsmärke A471 är en De Dion-Bouton. Troligen är det en personbil från cirka 1910 som byggts om till lastbil. (2015-12-31)

 

Fotot som kommer från Enköpings museum visar en De Dion-Bouton från cirka 1907. Bilmärket har identifierats av Ariejan Bos. (2014-03-02)

 

Droskor i Linköping cirka 1912. Platsen är Stora Torget vid Rådhuset. Fortfarande dominerade hästdroskorna, men bilarna började bli allt flera. Den helt öppna bilen till höger är en Minerva Phaeton med igenkänningsmärke A1560. Bilen hade inregistrerats den 13 april 1912 och var då registrerad på Minervaförsäljaren Automobilfirma Hans Osterman i Stockholm. Bilen bredvid är en De Dion-Bouton Landaulette med igenkänningsmärke A1348. När den inregistrerades den 28 juni 1911 var droskägare A. Juberg i Linköping bilens ägare. (2013-11-06)
                                     © 2019 Automobilhistoriska klubben Mässing- & Nickelgruppen webmaster@massingnickel.se