Excelsior
 

Verkstadsinteriör från omkring 1920 som visar arbete på motorcykel och bilar. Motorcykeln är en Excelsior med sidovagn som inregistrerades den 1 april 1920 och då tilldelades igenkänningsmärke X488. Ägare vid registreringstillfället var studerande Erik Hedman, Gävle. I bakgrunden står en Scripps-Booth som inregistrerades den 8 maj 1919 och då tilldelades igenkänningsmärke A3085. Vid registreringstillfället ägdes bilen av Allmänna Livförsäkrings AB i Stockholm. Fotot kommer från Esbjörn Ståhlberg. Leif Holmberg har hjälpt till med uppgifter. (2014-01-27)

 

                                     © 2014 Automobilhistoriska klubben Mässing- & Nickelgruppen webmaster@massingnickel.se