Harley-Davidson

 

Personerna färdas på en Harley-Davidson med sidovagn som har igenkänningsmärke E373. Motorcykeln fick detta nummer den 15 juni 1917 och ägare var då disponent Erik Berger i Norrköping. Ett halvår senare, den 21 december 1917, blev en annan disponent motorcykelns ägare, nämligen Efr. Molander i Linköping. (2015-01-16)

 

Mannen sitter på en Harley-Davidson från cirka 1920 som har igenkänningsmärke E581. (2015-04-26)

 

Barn vid styret och dockor i sidovagnen. Motorcykeln med igenkänningsmärke Y195 är en Harley-Davidson från cirka 1920. (2015-10-08)

 

En av två Harley-Davidson med paketlådor som inregistrerades den 15 november 1919, de tilldelades då  igenkänningsmärkena A3721 och A3722. Som ägare stod Kungliga Postverket, Postdirektionen i Stockholms distrikt. Skåpsläpet hade amerikanskt ursprung. Leif Holmberg har hjälpt till med uppgifter. Bilden har publicerats i Autohistorica 2/86. (2013-07-03)

 

Kungliga Postverket använde dessa motorcyklar, Harley-Davidson med lastlådor, i Stockholm. Skyltarnas utformning, med bland annat igenkänningsmärkena A10727 och A5804, indikerar att fotot är taget senast 1924. (2018-06-15)En finklädd man sitter på en Harley-Davidson med sidovagn från cirka 1920. Registreringsnumret är B9702.

 

Mannen sitter på en Harley-Davidson från omkring 1920. (2017-02-10)


Kvinnorna sitter på en Harley-Davidson från cirka 1920. (2017-08-02)Erik Nordvall från Sala eller Krylbo sitter på en Harley-Davidson Sport från cirka 1920.

 

Mannen sitter på en Harley-Davidson Sport från cirka 1920 som har igenkänningsmärke A2019. (2017-07-12)

 

Mannen sitter på en Harley-Davidson Sport från cirka 1930. (2015-09-02)

 

Mannen sitter på en Harley-Davidson Sport från cirka 1920 med registreringsnummer A10431. (2013-06-07)Den 14 juli 1922 inregistrerades denna motorcykel, en Harley-Davidson Sport, och tilldelades igenkänningsmärke N350. Vid registreringstillfället ägdes motorcykeln av byggmästare Johan Fredrik Bengtsson i Falkenberg. (2016-06-25)

 

Det här fotot ska vara taget omkring 1922 och visar Linus Andersson på sin Harley-Davidson med registreringsnummer X776. I sidovagnen sitter dottern Margit. Motorcykeln inregistrerades den 27 december 1920 och då stod Karl L. Andersson från Sandviken som ägare. Leif Holmberg har hjälpt till med uppgifter (2013-02-25)


Harley-Davidson med sidovagn som har registreringsnummer D237. Fotot ska vara taget i Hällbybrunn 1924.

 

Mannen kör en Harley-Davidson med sidovagn. Skyltens utformning, med igenkänningsmärke A197, indikerar att fotot togs 1924 eller senare. (2016-04-10)

 

Tre vuxna och ett barn har fotograferats vid men motorcykeln med registreringsnummer W1511. Motorcykeln som har sidovagn ska vara en Harley-Davidson från cirka 1920. Notera hur man har gjort fast reservdäcket. (2013-05-18)

 

Två motorcyklar på en väg. Motorcykeln med registreringsnummer W1511 ska vara en Harley-Davidson från cirka 1920. (2013-05-18)

 

Männen sitter på och i en Harley-Davidson med sidovagn från cirka 1920 som ser ut att ha igenkänningsmärke E1102. (2019-06-05)

 

Motorcykeln med registreringsnummer W1511 har här fotograferats vintertid. Motorcykeln som har sidovagn ska vara en Harley-Davidson från cirka 1920. (2013-05-20)

 

Motorcykeln med registreringsnummer W1511 har här fotograferats en vårdag. Motorcykeln som har sidovagn ska vara en Harley-Davidson från cirka 1920. (2013-05-21)

 

Harley-Davidson från cirka 1925 med lådformad sidovagn och registreringsnummer X471. Vid styret sitter Erik Johan Larsson och i lådan Sven Wallander. (2012-12-31)


Fotot är taget i samband med starten för en SMCK-tävling, året är troligen 1926. Motorcykeln med interimsskylt är en Harley-Davidson från 1925 och det är en fru S. Andersson som håller i styret. Bilden var omslagsbild på Autohistorica 1/80.

 

Tävlingsförarna Erik Westerberg och Gunnar Kalén i samband med tävling i Tulingebacken den 23 september 1928. Motorcykeln med sidovagn är en en Harley-Davidson. Fotot togs av David E. Lundin i Stockholm. (2012-12-08)

 

Erik Westerberg och Gunnar Kalén kör uppför Tullingebacken i samband med en tävling den 23 september 1928. Motorcykeln med sidovagn är en en Harley-Davidson. Fotot togs av David E. Lundin i Stockholm. (2012-12-09)

Harley-Davison från åren kring 1930 med registreringsnummer B3592.

Motorcykelåkning vintertid 1927 med Harley-Davidson med registreringsnummer T235. Motorcykeln inregistrerades den 1 april 1925 och ägare var då fabrikör Ernst W.E. Sjömark, Örebro. Leif Holmberg har hjälpt till med uppgifter. (2013-07-03)


Harley-Davidson som inregistrerades den 1 april 1925 och då tilldelades igenkänningsmärke T235. Motorcykeln ägdes då av fabrikör Ernst W.E. Sjömark, Örebro. (2013-08-04)                                     © 2019 Automobilhistoriska klubben Mässing- & Nickelgruppen webmaster@massingnickel.se