Humber

Vykort som visar en bil framför ett hus i Vrigstad. Bilen som har igenkänningsmärke M88 är en Humber från cirka 1912. Första gången som M88 tilldelades ett fordon var 29 juli 1908, men det kan inte vara denna Humber eftersom den inte var tillverkad då. Antagligen erhöll Humbern M88 vid registeromläggningen 1916. Den 29 februari detta år hamnade M88 på en 6-sitsig 10/28 hästkrafters bil, ägd av konsul Hugo Lindgren i Malmö. (2016-01-10)


 

                                     © 2016 Automobilhistoriska klubben Mässing- & Nickelgruppen webmaster@massingnickel.se