Rochet-Schneider
 

Personerna har fotograferats vid och i en Rochet-Schneider från cirka 1912 som användes som taxi. (2017-02-23)

   

                                     © 2017 Automobilhistoriska klubben Mässing- & Nickelgruppen webmaster@massingnickel.se