Scania-Vabis

Denna buss levererades av Scania-Vabis och inregistrerades den 21 november 1911 och tilldelades igenkänningsmärke A1465. Registrerad ägare var då Nordmarkens Automobiltrafiks Aktiebolag i Årjäng. Vid registeromläggning 1916, närmare bestämt den 22 mars, erhöll fordonet igenkänningsmärke S57. Registrerad ägare var då automobilförare Hjalmar Kroksén, Karlanda. (2024-01-10)


Denna buss levererades av Scania-Vabis och inregistrerades den 21 november 1911 och tilldelades igenkänningsmärke A1465. Registrerad ägare var då Nordmarkens Automobiltrafiks Aktiebolag i Årjäng. Vid registeromläggning 1916, närmare bestämt den 22 mars, erhöll fordonet igenkänningsmärke S57. Registrerad ägare var då automobilförare Hjalmar Kroksén, Karlanda. (2024-02-18)Kort som visar den så kallade "Nordmarksbussen", den första bussen som Scania-Vabis levererade till kund. Bussen beställdes våren 1911 av Nordmarkens Automobiltrafik Aktiebolag i Värmland, men kunde inte levereras förrän under hösten samma år. Vid byggnationen användes ett kedjedrivet Scania lastbilschassi från Malmö, medan motor och kaross kom från Vabis i Södertälje. Som buss brukades fordonet bara några få år, chassiet med motor användes senare för att dra timmer i skogen. I början av 1920-talet kördes chassiet ut på isen på sjön Stora Gla, och när våren kom försvann resterna ner i djupet.

 

Denna Scania-Vabis typ BP Phaeton från cirka 1911 hade en H-motor på 18 hästkrafter. (2024-04-16)

 

Denna Scania-Vabis Phaeton med F4A-motor såldes i juni 1911 till bokhållare Ivar Liljebäck i Haparanda. Bilen inregistrerades den 8 februari 1912 och tilldelades igenkänningsmärke BD14. (2024-04-04)

 

Chaufförerna Karl och Janne Rydin står vid två av Borås tidiga taxibilar. Bilen till höger är en Vabis med igenkänningsmärke P40. Den inregistrerades den 20 mars 1911 som ägare uppgavs då P.L. Lundin. Bilen till vänster som lär ha igenkänningsmärke P208 kan vara en Scania-Vabis och då troligen en typ 2S. Båda bilarna har Landaulette-karosserier. Fotot kommer från Staffan Benedictsson. (2013-10-22)

 

Scania-Vabis typ BP Landaulette som inregistrerades den 20 juni 1911 och tilldelades igenkänningsmärke T57. Registrerad ägare var då åkaren G. Andersson i Örebro. När fotot togs hade nog taxibilen varit i bruk ett tag. (2013-08-16).

 

Det här fotot som visar två män och en fullt lastad Scania-Vabis lastbil från cirka 1912 är tagen vid Stadsgårdskajen i Stockholm. (2024-06-29)

 

Scania-Vabis lastbil som ser ut att hålla god fart på den stenbelagda gatan. Passagerarna är anhängare av IK Göta i samband med Dagbladsstafetten. Lastbilen som är avsedd för 2000 kg last bör vara av typen CLb eller CLc från cirka 1912. Vid registeromläggningen 1916 fick lastbilen igenkänningsmärket A413. Vid detta tillfälle ägdes den av AB Vicanders Korkfabriker i Stockholm. Leif Holmberg har hjälpt till med information. (2014-01-11)

 

Scania-Vabis, troligen typ CLb eller CLc, lastbil från cirka 1912 avsedd för 2000 kg last. Vid registeromläggningen 1916, närmare bestämt den 24 februari, erhöll lastbilen igenkänningsmärke A587. Registrerad ägare var då AB Svenska Tobaksmonopolet i Stockholm. (2019-02-21)

 

Lastbilen som ser ut att ha registreringsnummer A1726 är en Scania-Vabis från cirka 1912. Nummer A1726 tilldelades ett fordon första gången den 9 september 1912 och registrerad ägare var då Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget (ASEA). Men det är inte säkerställt att bilden visar samma fordon, för här ser lastbilen ut att användas av ett hissföretag. (2013-10-01)

 

Fotot togs  i Stockholm 1915 och visar en Postverkets Scania-Vabis lastbilar. Lastbilen som har ett rejält lass med post från Åhlén & Holm verkar vara tillverkat något år innan fototillfället. Bilden har publicerats i Autohistorica 2/86. (2013-01-03)

 

Denna Scania-Vabis 3S Phaeton tillverkades 1912. (2024-03-23)

 

Chauffören sitter i en Scania-Vabis 2S Landulette som inregistrerades den 12 juli 1912 och då tilldelades igenkänningsmärke L6. Registrerad ägare var då landshövding Louis De Geer, Kristianstad. Bilen fick behålla samma igenkänningsmärke efter 1916 års registeromläggning. (2019-02-27)

 

Scania-Vabis Phaeton från cirka 1912 med herr Elvén i Västerås. Bilen som antagligen är en typ 2S och har registreringsnummer U87 användes som taxi.

 

Det här fotot som visar tre parkerade bilar ska vara taget i Östersund. Bilen till vänster är en Hupmobile modell 32 Touring som inregistrerades den 11 september 1912 och tilldelades då igenkänningsmärke A1829. Registrerad ägare var då Knut Knutsson, Hallviken. I mitten står en E.M.F. modell 30 Touring som inregistrerades den 18 maj 1912 och tilldelades då igenkänningsmärke X124. Registrerad ägare var då Åkare P. Persson, Östersund. Bilen till höger är en Scania-Vabis Phaeton, troligen rör det sig om en typ 2S. (2021-09-24)

 

Minst åtta personer sitter i denna Scania-Vabis 2S Phaeton från cirka 1912 . (2020-12-03)

 

Mannen sitter i en Scania-Vabis 2S landaulette som inregistrerades den 21 april 1913 och tilldelades då igenkänningsmärke O277. Registrerad ägare var då Georg Lundberg i Göteborg. (2016-03-22)

 

Stockholm och Sverige fick den första polisbilen 1913. Det var denna piket för 10 personer från  Scania-Vabis, en typ 3S med 30-36 hästkrafters motor. Vid registeromläggningen 1916 fick bilen igenkänningsmärke A2013. Det skedde den 3 mars och som ägare angavs Överståthållareämbetet för polisärenden, Stockholm. Leif Holmberg har hjälpt till med uppgifter. (2014-01-12)

 

Scania-Vabis typ 3S med 30-36 hästkrafters motor från cirka 1913 som utryckningsbil med registreringsnummer A2266. Lägg märke till hunden vid fotsteget. Bilden kommer från Andreas Uddling.

 

Männen sitter i en Scania-Vabis lastbil som inregistrerades den 26 maj 1913 och tilldelades igenkänningsmärke A2155. Registrerad ägare var då Västermalms isupplag, Stockholm. (2023-08-29) 

 

Fotot visar en förmodligen alldeles ny Scania-Vabis 3S Limousine från cirka 1912. (2020-03-18)

 

Mannen sitter i en Scania-Vabis 3S Phaeton från cirka 1912. (2022-09-30)

 

1913 togs Carl Rothoff i Landskrona denna Scania-Vabis buss i trafik. Bussen var avsedd att trafikera sträckan Torget-Strandvägen-Borstahusen. Bussen var antagligen byggd på ett äldre Scania-chassi, typ IL med L-motor, från 1908-1910. Det här var Rothoff andra bussen, den första var en Vabis. Lägg märke till skylten "Scania profvagn" på kylaren.

 

Ytterligare en bild som visar Carl Rothoffs andra buss, en Scania-Vabis. Carl är här chaufför medan Per Lejon är konduktör.

 

Det här fotot togs av Haparandas förnämsta fotograf Mia Green när Postverket provade att använda en lastbil för att transportera paket, som kommit med hjulångaren HAPARANDA. Kyrkan i bakgrunden är Finska Nedertorneå kyrka. Lastbilen som är en Scania-Vabis inregistrerades den 9 juni 1913 och tilldelades igenkänningsmärke M298. Registrerad ägare var då Carl Rothoff i Borstahusen. Fordonet var då försett med ett busskarosseri, men som snart ersattes av ett lastbilsflak. Fotot kommer från Sören Andersson som även har hjälpt till med information.. (2024-05-22)

 

Den 20 september 1913 levererade Scania-Vabis 13 stycken bilar till Postverket i Stockholm. Fotot visar en av dessa, en modell 2S paketbil med registreringsnummer A2502. Postverket var mycket nöjd med dessa bilar och 1923 var fortfarande samtliga i bruk. Bilden har publicerats i Autohistorica 2/86. (2013-01-01)

 

Foto från cirka 1915 som visar två av Kungliga Postverkets lastbilar av fabrikat Scania-Vabis. Här står lastbilarna med post som ska lastas över till en ångbåt för vidare transort till Finland. Bilden har publicerats i Autohistorica 2/86. (2013-01-01)

 

Brandbilar blev under 1910-talet en viktig produkt för Scania-Vabis och bilden visar den företagets första specialtillverkade stegbil. Den levererades till Norrköpings stads brandstation och inregistrerades den 4 december 1912 och tilldelades igenkänningsmärke E176. (2023-12-27)

 

Det här fotot visar omlastning av postsäckar från lastbilar till järnvägsvagn, eller tvärtom. Lastbilen med igenkänningsmärke A2513, en Scania-Vabis, registrerades på Kungliga Generalpoststyrelsen i Stockholm den 1 oktober 1913. (2021-03-04)

 

Enligt en notering i ett album ska detta foto visa bilarna hos Borås Åkeribolag 1916, året då en omläggning av fordonsregistreringarna gjordes och då de flesta bilarna fick nya igenkänningsmärken. Bilen längt till vänster är en täckt Scania-Vabis, troligen en typ 2S. Den inregistrerades den 25 juni 1913 och fick då igenkänningsmärke P100, registrerad ägare var då Firman Borås Hyrverk, P.L. Lundén. Den öppna bilen bredvid är en Scania med igenkänningsmärke P36. När den inregistrerades den 18 november 1910 var Axel Velin i Borås bilens ägare.  Det finns en annat foto som visar P36, men då har bilen ett täckt karosseri. Förutom det nu öppna karosseriet har bilen fått en slutande motorhuv. Bilen i mitten är en Vabis med igenkänningsmärke P40. Den inregistrerades den 20 mars 1911 som ägare uppgavs då P.L. Lundin. Näst längt bort står en öppen Renault med igenkänningsmärke A854. P.L. Lundin ägde även denna bil när den  inregistrerades den 21 juni 1910. Ett annat foto visar att även denna bil ursprungligen hade ett täckt karosseri. Längst bort står ytterligare en täckt Vabis. Den har igenkänningsmärke P125 och när den inregistrerades den 22 oktober 1913 stod en grosshandlare Otto Ericson som ägare. Fotot kommer från Staffan Benedictsson. (2021-07-05)

 

Mannen sitter i en Scania-Vabis typ I Phaeton från cirka 1914 som har igenkänningsmärke R214. (2023-08-16) 

 

Mannen sitter i en Scania-Vabis typ II Phaeton från crika 1914. (2023-02-15) 

 

Mannen sitter i en Scania-Vabis Phaeton som inregistrerades den 29 september 1914 och då tilldelades igenkänningsmärke T264. Registrerad ägare var då grevinnan Marianne Kalling, Ringkarleby. Bilens storlek och vissa detaljer tyder på att detta är en typ II med 30 hästkrafters motor. (2016-02-10)

 

Fyra taxibilar uppställda på Strandvägen vid Djurgårdsbron i Stockholm. De tre närmaste bilarna är av fabrikat Scania-Vabis. De är av typerna I eller II och bör vara tillverkade cirka 1914. Bilen längst till höger har registreringsnummer A3629. Bilen längst till vänster ser ut att vara en Vinot & Deguingand från cirka 1910.

 

Fotot visar en Scania-Vabis, sannolikt en typ I Phaeton från cirka 1914. (2018-10-02)

 

Mannen sitter på en Royal-Enfield från cirka 1914. Bilen i bakgrunden är en Scania-Vabis Phaeton från ungefär samma tid. (2023-01-25)  

 

Fotot som visar en Scania-Vabis typ II Phaeton 1915 är antagligen taget i samband med leverans från fabriken i Södertälje. (2018-06-23)

 

Mannen sitter i en Scania-Vabis typ II Phaeton från cirka 1915.. (2023-12-30)

 

Fotot visar en Scania-Vabis, sannolikt en typ II Phaeton från cirka 1915. (2018-07-14)

 

Denna Scania-Vabis typ I Phaeton ska vara tillverkad 1915. (2024-04-02)

 

Fotot är taget i Göteborg på valborgsmässoaftonen 1915 och visar Chalmeristernas kortege. Lastbilen med registreringsnummer O410 är en Scania-Vabis, möjligen typ DLa, som vid fotograferingstillfället var tämligen ny.

 

Fotot som ska vara taget omkring 1920 visar en fullastad Scania-Vabis med släpvagn. Lastbilen har det utseende med rundad kylare som introducerades 1914. Den här lastbilen ska ha tillhört Mårten Perssons Valskvarn och en bra gissning är att man har rent mjöl i säckarna. (2014-04-15)

 

Männen sitter i en 30 hästkrafters Scania-Vabis lastbil för 2000 kg last som inregistrerades den 23 september 1920 och tilldelades igenkänningsmärke A6588. Registrerad ägare var då AB Transportkompaniet i Stockjolm. Notera att motorhuven är märkt med företagets namn. (2023-12-09)

 

Denna Scania-Vabis från 1910-talet rullade i Göteborg där en användes vid reparationer av spårvägarnas luftledningsnät. (2015-05-16)

 

Aktiebolaget Nordiska Kompaniet i Stockholm använde flera Scania-Vabis paketbilar. Fotot visar en typ I, troligen en av tre identiska bilar som NK tog i bruk 1918. (2016-07-03)

 

Aktiebolaget Nordiska Kompaniet i Stockholm använde flera Scania-Vabis paketbilar. Fotot visar en typ I, troligen en av tre identiska bilar som NK tog i bruk 1918. (2018-07-02)

 

Under 1910-talet började Scania-Vabis leverera lastbilar till det svenska försvaret. De första åren bestod leveranserna huvudsakligen av modellerna CLc och DLa. Här tycks de pågå arbete med några av dessa lastbilar. (2021-08-20)

 

Det här fotot är taget i samband med transport av den ångturbin från De Laval i Stockholm. Lastbilen är en Scania-Vabis från cirka 1915. (2020-08-08)

 

Scania-Vabis stegbil från cirka 1915. Förmodligen rör det sig det särskilda brandbils-chassiet, DLa/sp, som tillverkades i 43 exemplar mellan 1912-23. (2013-01-24)

 

Fotot som troligtvis är taget i Skåne visar flera brandbilar med besättningar. Stegbilarna är Scania-Vabis och troligtvis av typ DLa/sp från cirka 1915. Manskapsbilen är en Benz Phaeton från cirka 1920. (2017-07-21)

 

Fotot som troligtvis är taget i Skåne visar två Scania-Vabis brandbilar med besättningar. Stegbilarna är troligtvis av typ DLa/sp från cirka 1915. (2017-07-22)

 

Fotot som troligtvis är taget i Skåne visar brandmän stående vid två Scania-Vabis brandbilar. Stegbilarna är troligtvis av typ DLa/sp från cirka 1915. (2017-07-29)

 

Foto från 1920 som visar chaufför med Scania-Vabis personbilar. Bilen längt till höger är en typ II med Landaulette-karosseri som inregistrerades den 28 april 1916 och tilldelades igenkänningsmärke A2191. Registrerad ägare var då AB Scania-Vabis i Stockholm. Bilen närmast bredvid är en typ III Phaeton. De två övriga bilarna är typ II, med Phaeton- och Landaulette-karosserier. (2024-02-12)

 

Den 25 februari 1916 inregistrerade källarmästare A. Karlsson i Falun en 10-sitsig 30/35 hästkrafters bil som fick igenkänningsmärke W69. Fotot visar sannolikt denna bil, en Scania-Vabis typ II med charabang-karosseri. (2015-09-25)

 

Det ser ut som att bilen, en Scania-Vabis typ I Phaeton, ska vevas igång. Bilen registrerades den 28 september 1916 och tilldelades då igenkänningsmärke M529. Vid registreringstillfället var bilen skriven på Kronprinsens Husarregemente, genom översten Bror Cederström, Malmö. Leif Holmberg har hjälp till med uppgifter. (2017-02-05)

 

Mannen sitter i en Scania-Vabis typ II Phaeton från cirka 1915. (2024-05-25)

 

Denna Scania-Vabis typ III Phaeton ska vara tillverkad 1917. (2024-04-06)

 

Fotot som är taget i Göteborg visar ett orkestersällskap som låter sig transporteras av en Scania-Vabis. Fordonet som har igenkänningsmärke O487 är troligtvis en brandbil och då en så kallad manskapsvagn. (2015-06-03)

 

Uppställning för fotografering vid stegbilen, en Scania-Vabis från cirka 1915 med igenkänningsmärke O493. (2019-08-02)

 

Dessa tre lastbilar ägdes fotograferingstillfället av Föreningen Gamla Dragarelaget u.p.a. i Helsingborg. Lastbilen närmast kameran är en Scania från cirka 1910 som erhöll igenkänningsmärke M368 den 28 april 1916. Bilen längst bort är också en Scania som erhöll det nya igenkänningsmärket M367 samma dag. Lastbilen i mitten är en Scania-Vabis som inregistrerades den 20 januari 1917 och tilldelades igenkänningsmärke M567. (2022-11-02)

 

Männen sitter i Scania-Vabis paketbil från cirka 1915 som troligen tillhörde Nordiska Kompaniet. Chassitypen kan vara typ II. (2015-05-10)

 

Lövad och fullsatt Scania-Vabis, antagligen en typ I, från cirka 1915 och med registreringsnummer W628.

 

Fotot som troligen är taget i Göteborg omkring 1920 visar en Scania-Vabis lastbil, troligen en av de större typerna som tillverkades under 1910-talet. (2015-05-27)

 

Denna Scania-Vabis lastbil från cirka 1920 ägdes av Dahl Manufaktur AB. (2018-11-26)

 

Bilden som visar en av försvarets Scania-Vabis lastbilar kan vara taget i Halmstad. Förmodligen rör det sig om 2-tons modellen CLc och det är känt att en sådan levererades till Halmstad 1916. (2013-11-12)

 

Scania-Vabis typ II manskapsbil som inregistrerades den 4 november 1916 och då tilldelades igenkänningsmärke O341. Som ägare angavs Eldsläckningsverket i Göteborg. Fotot är taget vid brandstationen på Tredje Långgatan. Fordonet var i tjänst 1916-40. (2015-04-01)

 

Brandsoldaterna har fotograferats tillsammans med en Scania-Vabis typ II manskapsbil från cirka 1915. (2022-09-26)

 

Denna brandbil, en 45 hästkrafters Scania-Vabis för 12 personer, inregistrerades den 5 januari 1917 och tilldelades då igenkänningsmärke O363. Registrerad ägare var då Eldsläckningsverket i Göteborg. (2020-06-23)

 

Bilden visar en av försvarets Scania-Vabis lastbilar. Förmodligen rör det sig om 2-tons modellen CLc och tillverkningsåret är cirka 1916.

Två Scania-Vabis brandbilar från cirka 1915 i ett vintrigt Stockholm. Enligt uppgift ska foto vara taget på Pilgatan 1917.

 

Bilden visar fem taxibilar vid Bilstationen vid Stortorget i Helsingborg. I det här fallet råder det ingen tvekan när det gäller de olika fabrikaten, det står ju angivet att det är Scania-Vabis, Hudson, Overland, Adler och Apollo. Scania-Vabisen är en typ I Phaeton som tilldelades igenkänningsmärke M408 den 5 maj 1916. Registrerad ägare var då kapten Per Henrik Hedenblad, Helsingborg. Några veckor tidigare, den 17 april 1916, tilldelades igenkänningsmärke M301 en Hudson modell 40 Touring som ägdes av handlande Nils Anton Herman Möller, Helsingborg. Bilen i mitten, Overland, är troligen tillverkad 1914. 2015-12-12)

 

Scania-Vabis tillverkade detta sjuktransportfordon för de svenska trängtrupperna. Dragbilen var en modifierad typ II personbil. Fordonet provades 1916-1917, men ledde inte till några fler beställningar av denna typ. (2023-02-20) 

 

Fotot ska enligt uppgift vara taget i Tängen, Enviken i början av 1920-talet. Bilen är Scanai-Vabis typ I Phaeton från cirka 1917.

 

Ett vykort som visar Kungliga Västmanlands Trängkårs marketenturi och skosmedja omkring 1920. Detta trängförband fanns mellan 1902 och 1927 och var förlagt till Salbohed i närheten av Sala. Lastbilen är en Scania-Vabis, förmodligen en av de CLc-bilar som levererades till Kungliga Armeförvaltningen (KAF) i början av 1918.

 

Bilden visar familjen Östberg i en Scania-Vabis nedanför Oakhill på Södra Djurgården i Stockholm, en februaridag 1920. I Vid ratten sitter Adolf och bredvid Olga. I baksätet sitter sönerna Gert och Olof. Bilen som är en typ I var förmodligen relativt ny då fotot togs. Bilden var omslagsbild på Autohistorica 4/82.

 

Scania-Vabis Landaulette från cirka 1920 som fotograferats i Restad, Vänersborg. Karossen verkar vara monterad på den minsta chassitypen, kallad typ I.

 

Bild som enligt texten visar Hässelby Busstation, men tvåvåningshuset är skyltat med både "KAFÉ och "KONDITORI". Bussen som trafikerade sträckan Stockholm-Hässelby är en Scania-Vabis från 1920-talets senare del. Bilen längst till vänster är en Willys-Knight Touring från mitten av 1920-talet. Bredvid och delvis skymd står en Scania-Vabis tankbil från cirka 1920. Längt till höger står ytterligare en tankbil. (2016-12-22)

 

Framför Gunnar Langborgs firma Amerikansk Gummiimport står en täckt Scania-Vabis från cirka 1920. Det kan vara chassityp II eller IIa och bilen användes troligen som taxi. Gunnar Langborg var den första i Sverige som saluföre däck för motorfordon, redan 1901 började han och brodern Per att sälja Goodrich-fabrikens produkter. 1914 fick Gunnar generalagenturen för Good Year, se se skyltarna på husets fasad. Gunnar Langborg var en av stiftarna till Svenska Motorklubben, senare KAK. Under åren 1904-06 deltog han i klubbens första tävlingar. (2013-01-26)

 

Scania-Vabis Phaeton från cirka 1917 med registreringsnummer M4. Enligt uppgift är fotot taget i Landskrona. Storleken indikerar att det är en typ III, den största personbilsmodellen hos Scania-Vabis.

 

Denna Scania-Vabis typ III Limousine ska vara tillverkad 1919. Orsaken till att bilen saknar däck är att det vid denna tid rådde däckbrist. (2024-04-11)

 

Fotot visar interiör på Scania-Vabis typ III Limousine från 1919. (2024-04-13)

 

Scania-Vabis brandbilar från cirka 1915 vid Kungsholmens brandstation i Stockholm.

 

Scania-Vabis brandbilar fotograferade i Stockholm cirka 1915.

 

Bilden lär vara tagen i Kalmar 1915 i samband med ett brandchefsmöte. Lastbilen är Scania-Vabis av större typ från cirka 1915, gissningsvis typ FLa (5-6 ton) eller GLa (6 ton).

 

 

Männen står vi en av de sex tillverkade Scania-Vabis T-3 artilleritraktor 1917-1920. T-3 var både fyrhjulsdriven och fyrhjulstyrd. En prototyp tillverkades för armen och troligen köptes de resterande fem exemplaren av AB Alltransport. (2020-07-06)

Fotot som ska vara taget 1922 visar en av de Scania-Vabis lastbilar som levererades till armén 1916-18. Lastbilen som  troligen är av CLc-typen har av någon anledning inte den vanliga hästskoformade kylaren, både kylaren och motorhuven verkar kantigare. (2013-05-21)

 

Scania-Vabis tillverkade 1917 en 4-hjulstyrd och 4-hjulsdriven artilleritraktor som hade modellbeteckningen T-3. I chassiet placerades den största Scania-Vabis motorn som var typ IV (1741) och utvecklade 70 hästkrafter. Traktorn vägde omkring 7 ton och dragkraften uppgavs till 4,2 ton. Förutom denna prototyp som levererades till armén tillverkades ytterligare fem exemplar och de köptes troligen av AB Alltransport.  Arméns traktor avfördes omkring 1925. Fotot ska vara taget då Åke Claesson från Toarpsäng i Målsryd gjorde sin militärtjänstgöring, troligen vid A6 i Jönköping.

Bilden som antagligen är tagen 1918 visar ett antal ingenjörssoldater som låtit sig fotograferas i en Scania-Vabis lastbil. Det är någon av de mindre lastbilstyperna, troligen CLc.

Polisen hade denna Scania-Vabis från cirka 1918. (2012-11-17)
Scania-Vabis Lastbil av stor modell från 1915-20. Antagligen kan det vara en typ GLa, eventuellt någon av de mindre typerna FLa eller ELa.
Scania-Vabis Lastbil av liten modell från 1915-20. Antagligen är det någon av typerna CLb eller CLc. Lastbilens registreringsnummer ser ut att vara A6957.

 

Vykort som visar Grand Hotell i Borås. Brandbilen mitt i bild är en Scania-Vabis. I Borås finns det en renoverad fyrhjulsdriven Scania-Vabis T-1 från 1920 och det är troligt att det är den bilen som  har hamnat på vykortet. (2014-03-14)

 

Brandsoldaterna från Södertälje Stads Brandkår sitter i en av fem tillverkade Scania-Vabis typ T-1, en fyrhjulsdriven brandbil. Detta exemplar inregistrerades den 1 november 1919 och tilldelades igenkänningsmärke B736. Brandbilen användes till 1944 då den skänktes till Tekniska museet i Stockholm. I mitten av 1960-talet renoverades brandbilen av Scania-Vabis och den har sedan dess ofta kunnat beskådas på Scanias museum i Södertälje. (2022-10-18)

 

Fotot som troligen är taget i Borås visar en av fem tillverkade Scania-Vabis typ T-1, en fyrhjulsdriven brandbil från 1919-20. Fotot kommer från Staffan Benedictsson. (2014-01-01)

 

Vykort som visar fordon framför Brandstationen i Borås omkring 1930. Förutom bilen längt till höger är alla fordon Scania-Vabis av olika typer, bland annat två fyrhjulsdriva T-1. (2021-02-22)

 

Ett 30-tal personer har tagit sig upp på en Scania-Vabis lastbil från cirka 1920. Typen kan vara eventuellt var DLa.

 

Hans Osterman hade tidigare kört Minerva i KAK:s Vintertävlingar, men i 1920 års tävling körde han denna Scania-Vabis typ III Phaeton. Fotot är taget strax efter starten. I tävlingen hamnade ekipaget på 4:e plats och för den prestationen fick man mottaga Konungens hederspris. (2020-03-19)

 

Det här fotot är taget i samband med en tävling, det kan vara KAK:S Vintertävling 1920. Bilen är Scania-Vabis Phaeton och troligen är det en typ III. (2020-04-27)

 

Fotot är troligen taget i Stockholm i början av 1920-talet. Om det är en utryckning eller en uppvisningskörning är svårt att avgöra. Bilen i täten är Scania-Vabis piketvagn från cirka 1915. Det rör sig antagligen av chassityp II. Efter följer ytterligare en Scania-Vabis, en motorspruta från cirka 1914. Det tredje brandfordonet ser ut att vara en Magirus med maskinstege.

 

Fotot som är taget vid Nordhemsgatan i Göteborg cirka 1915 visar fordonsparken vid huvudbrandstationen. Det ser ut som att man förlitade sig på fabrikatet Scania-Vabis. (2015-11-08)

 

Fotot som är taget vid Nordhemsgatan i Göteborg cirka 1920 visar fordonsparken vid huvudbrandstationen. Det ser ut som att man enbart använde fabrikatet Scania-Vabis, men av olika typer. (2015-06-10)

 

Denna Scania-Vabis lastbil levererades till Nordiska Kompaniet 1919. (2024-04-20)

 

Mannen sitter i en Scania-Vabis lastbil för 2-tons last som inregistrerades den 9 augusti 1921 och tilldelades igenkänningsmärke P1020. Registrerad ägare var då Vänerborgs hospital och asyl. (2022-11-17)

 

Männen har fotograferats vid en Scania-Vabis lastbil från cirka 1920. (2016-12-16)

 

Julkort utgivet av Sundbybergs Hembygdsförening, troligen 1988. Fotot som ska vara taget 1922 visar en Scania-Vabis Landaulette på landsvägen. (2013-12-24)

 

Vykort som visar del av Vårgårda i början av 1920-talet. Till höger i bild står en Ford modell TT lastbil med fullt lass. Det ser ut som att registreringsnumret är P2432. Lastbilen som kommer körande mot fotografen är en Scania-Vabis. (2013-06-10)

 

Det här fotot som enligt uppgift ska vara taget i Ljusdalstrakten visar ett antal personer i en Scania-Vabis Phaeton från cirka 1920. (2019-09-27)

 

Scania-Vabis taxi från cirka 1920 med registreringsnummer som kört fast under vårvintern 1925. Det hände någonstans på Lidingö och bilen är antagligen en typ II eller IIa. Bilden var omslagsbild på Autohistorica 2/81

 

Det här fotot togs när denna bil, en Scania-Vabis typ III limousine från cirka 1920, var fabriksny. (2022-10-06)

 

Bild som visar trafiksituationen på Tegelbacken i Stockholm, förmodligen i mitten av 1920-talet. Bland alla spårvagnar syns i mitten en Scania-Vabis lastbil från cirka 1920. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 3/73.

 

Höganäs brandkår fotograferad framför gamla kärlfabriken 1924. Ambulansen är en Scania-Vabis typ III från cirka 1919, en liknande bil finns på Scanias museum i Södertälje, Brandbilen ser ut att var en Magirus.

 

Scania-Vabis Phaeton från början av 1920-talet som verkar ha fotograferats vid ett regemente. Troligen är chassitypen IIa. Notera att både kylaren och vindrutan är V-formade.

 

Scania-Vabis från början av 1920-talet som användes av militären. Notera den speciella karossen som troligen är monterat på ett typ III-chassi.

 

Detta gruppfoto är taget vid Malmslätt, troligen i mitten av 1920-talet. Bilen med igenkänningsmärke E3221 är en Scania-Vabis, troligen rör det sig om en typ I. Motorcyklarna med igenkänningsmärkena E2102 och E2103 är oidentifierade. (2015-05-08)

 

För att testa den nya lastbilsmotorn, typ 1444 med toppventiler som gick att köra på motorsprit, lät Scania-Vabis installera den i ett personbilschassi typ IIa. Bilen fick sedan ett lätt phaeton-karosseri. Bilen tävlingskördes under flera år och användes senare, men täckt kaross, som tjänstebil hos Scania-Vabis. Bilen hade registreringsnummer B39. Fotot är taget framför Scania-Vabis kontor. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 2/83.

 

Scania-Vabis ställde 1924 upp i KAK:s automobiltävling på Ladugårdsgärdet i Stockholm. Man lät företagets verkmästare Gunnar Westerberg köra den typ IIa bil som hade lastbilsmotorn typ 1444 som kunde köras på motorsprit. Tävlingen kördes tre söndagar och Scania-Vabis-bilen vann sin klass de båda första söndagarna och kom på tredje plats under handicaptävlingen sista dagen, efter en Buick och Voisin som båda hade fyrhjulsbromsar. Bilen hade registreringsnummer B39. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 2/83.

 

Bilden visar Scania-Vabis verkmästare Gunnar Westerberg efter målgång i KAK:s Vintertävling 1925 och platsen är vid Bolinderska huset på Blasieholmen i Stockholm. Bilen är den typ IIa bil som försetts med lastbilsmotorn typ 1444, som kunde köras på motorsprit. Bilen hade registreringsnummer B39. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 2/83.

 

 

Under 1922 och 1923 levererades de första femton motorpostdiligenserna till Kungliga Generalpoststyrelsen. Scania-Vabis stod för chassierna och karosserna byggdes av Postens egna verkstäder i Ulvsunda. Bussen på bilden som var avsedd för 1500 kg eller 16 personer inregistrerades den 15 februari 1923 och tilldelades igenkänningsmärke A9861. Mannen är postgeneralen Julius Juhlin. (2024-01-23)

 

Under 1922 och 1923 levererades de första femton motorpostdiligenserna till Kungliga Generalpoststyrelsen. Scania-Vabis stod för chassierna och karosserna byggdes av Postens egna verkstäder i Ulvsunda. För användning vintertid kunde bussarna förse med medar och band, så som fotot visar. (2024-02-23)

 

Postverket anskaffade från 1922 och framåt ett stort antal bussar för sin diligenstrafik. Under de första årtiondena köpte man nästan uteslutande fabrikatet Scania-Vabis. Bussen med släpvagn på bilden är en av de först anskaffade, en Scania-Vabis från cirka 1924. (2020-08-19)

 

Denna Scania-Vabis buss från 1924 var avsedd för 15 personer och skulle enligt märkningen på karosseriet användas mellan Husum och Örnsjköldsvik. (2024-02-29)

 

I slutet av oktober 1923 levererades denna Scania-Vabis buss för att trafikera linjen Huvudsta-Stockholm. Det var då Sveriges längsta buss och rymde 32 sittande passagerare. Chassitypen kallades typ 3753 och motorn angavs vara den 4-cylindriga typ 1546, som normalt användes i den största personbilstypen. (2013-11-22)

 

I slutet av oktober 1923 levererades denna Scania-Vabis buss för att trafikera linjen Huvudsta-Stockholm. Det var då Sveriges längsta buss och rymde 32 sittande passagerare. Chassitypen kallades typ 3753 och motorn angavs vara den 4-cylindriga typ 1546, som normalt användes i den största personbilstypen. (2024-03-13)

 

Denna lätta Scania-Vabis lastbil levererades till Postverket 1924. Bilen är gul, men dåtidens film återgav gult så här mörkt. Bilden har publicerats i Autohistorica 2/86. (2012-01-03)

 

Scania-Vabis buss från cirka 1924 som trafikerade sträckan Stillestorp-Lilla Bommen i Göteborg. Det ser ut att vara en buss ur 375-serien. (2020-10-05)

 

Tre Scania-Vabis bussar från mitten av 1920-talet som användes för trafik mellan Uppsala och Flottsund. (2024-01-07)

 

Bild som enligt texten visar Hässelby Busstation, men tvåvåningshuset är skyltat med både "KAFÉ och "KONDITORI". Båda tankbilarna kör för "SVENSK-ENGELSKA MINERALOLJE A-B". Den till vänster är en Scania-Vabis från omkring 1920. Den andra tankbilen kan vara en Ford modell AA 1928-29. Bussen är antagligen också en Scania-Vabis. Personbilen kommer från USA, men vilket märke kan det vara?

 

Fotot ska vara taget vid Kungsgatan i Stockholm 1926. Det rör sig om någon slags bilkortege. Lastbilen närmast kameran är en Scania-Vabis och även de följande bilarna kan vara av samma fabrikat. (2015-10-22)

 

Scania-Vabis tankbil från mitten av 1920-talet.

1925 började Scania-Vabis bygga lastbilserien 314, "Snabblastbilen". Bilden visar ett sådant fordon från första tillverkningsåret och som levererades till Postverket i Stockholm. Bilden har publicerats i Autohistorica 2/86. (2013-01-03)

 

Scania-Vabis lastbil från cirka 1925 som utrustats med ett tippbart flak. (2024-03-02)

 

Flera SJ-bussar står uppställda vid Dingle järnvägsstation cirka 1927. Bussen längst till höger har SJ nummer 7 och är en Scania-Vabis från 1925. Bredvid står nummer 5, en Garford från 1923. Bussen som är delvis skymd är en Scania-Vabis från 1926, den har SJ nummer 8. Buss nummer 7 gick i trafik i 15 år, varefter den sparades hos SJ. I samband med Scania-Vabis 75-års jubileum 1966 överlämnades bussen som gåva och ingår numera i Scania samling med så kallade epokfordon.

 

Scania-Vabis lastbil ur 325-serien från cirka 1927. Lastbilen är utrustad med så kallade "Lassarplogar" från Bröderna Olsson i Limedsforsen.

 

Det här är en Scania-Vabis buss från cirka 1927 som har registreringsnummer BD1055. (2016-06-27)

 

Hallstahammars Bryggeri ägde denna 4-cylindriga Scania-Vabis lastbil från slutet av 1920-talet. (2012-11-09)

Ytterligare en bild som den 4-cylindriga Scania-Vabis lastbil från slutet av 1920-talet som Hallstahammars Bryggeri ägde. (2013-04-18)

 

Scania-Vabis lastbil från slutet av 1920-talet som verkar ha fullt på flaket. (2014-12-27)

 

Vykort som visar Fittja Värdshus med Texaco bensinstation. Personbilarna är T-Fordar från cirka 1925-26. Lastbilen som är lastad med backar kan vara en Scania-Vabis från cirka 1927.

 

Fotot ska enligt uppgift vara taget i Säter. Två fordon har delvis kommit med, lastbilen till höger är en Scania-Vabis från cirka 1927. (2015-11-02)

 

Det här brandbilen, en Scania-Vabis från cirka 1928, användes i Falun. (2020-07-20)

 

Det här brandbilen, en Scania-Vabis från cirka 1928, användes i Falun. (2020-07-28)

 

Männen står vid en Scania-Vabis buss från slutet av 1920-talet som användes på sträckan Surahammar - Lisjö - Odensvi - Köping. (2024-04-27)

 

Skånska Petroleum Aktiebolaget hade denna Scania-Vabis tankbil från cirka 1927. Notera att lastbilen har massiva bakhjul. (2014-01-10)

 

Det här fotot är taget i Skultuna och visar en Scania-Vabis lastbil från senare delen av 1920-talet. Den på orten tillverkade tanken ska förmodligen flyttas över till en järnvägsvagn. (2023-11-10) 

 

Framför ett konditori står tre män och en W-registrerad Scania-Vabis lastbil. (2024-06-16)

 

En Scania-Vabis buss från cirka 1927 med Enköpingsanknytning, enligt märkningen på karossidan trafikerades sträckan Torget-Fanna. (2014-01-08)

 

4-cylindrig Scania-Vabis buss från cirka 1927 som fotograferats framför Rådhuset i Östhammar. Bilden och information kommer från Pär-Ola Malm (2012-11-18)

 

Chauffören och konduktören står vid sin buss, en Scania-Vabis från cirka 1927, som användes för trafik till Södra Bantorget i Stockholm. (2018-08-21)

 

Scania-Vabis typ 3757 som 1927 köptes av Stockholms Centrala Omnibus AB. Den 4-cylindriga bussen har märkning för linje 4, S:t Eriksplan-Centralstation-Brunkebergstorg-Södra Bantorget. Bilden som är tagen framför Scania-Vabis kontor har publicerats i Autohistorica 2/79.

 

Föraren och konduktören står vid en Scania-Vabis typ buss från cirka 1927 som ägdes av Stockholms Centrala Omnibus AB. Den 4-cylindriga bussen har märkning för linje 4, S:t Eriksplan-Centralstation-Brunkebergstorg-Södra Bantorget. Fotot ska vara taget på Götgatan 1928. (2022-11-22)

 

4-cylindrig Scania-Vabis buss från slutet av 1920-talet som tillhörde Halmstad-Nässjö Biltrafik. Lägg märke till det väl tilltagna takräcket.

 

4-cylindrig Scania-Vabis buss från slutet av 1920-talet som tillhörde Halmstad-Nässjö Järnvägar. Lägg märke till snökedjorna.

 

Fyra stycken 4-cylindriga Scania-Vabis bussar från slutet av 1920-talet som tillhörde Halmstad-Nässjö Biltrafik. Här står de uppställda vid järnvägsstationen Smålands Taberg.

 

Vykort som visar Vindbron i Jönköping. De två bussarna är två av Halmstad-Nässjö Biltrafiks Scania-Vabis från slutet av 1920-talet. (2013-02-26)

 

Vykort från cirka 1930 som visar parkerade bilar och bussar vid Järnvägsstationen i Kungsbacka. Åtminstone en av bussarna är av fabrikat Scania-Vabis. Två av bilarnas fabrikat kan identifieras, Chrysler och Durant. (2018-08-30)

 

Fotot verkar taget omkring 1930 och visar Rådhustorget i Östhammar med parkerade bilar och bussar. Bussen i förgrunden som har en släpvagn är en Scania-Vabis. Bild och information kommer från Pär-Ola Malm. (2013-02-03)

En härlig vinterbild med Scania-Vabis buss med registreringsnummer W2385 på vägen mellan Älvdalen och Särna. (2013-01-08)

 

Vykort som visar en Scania-Vabis buss från cirka 1930 på vägen vid Brattströmmen, Idre. (2013-04-18)

Scania-Vabis buss från slutet av 1920-talet som tillhörde Birger Östlund. Lägg märke till Scania-Vabis logotypen på karossidan (2012-11-05)

Scania-Vabis buss från slutet av 1920-talet med registreringsnummer X5141. Bussen tillhörde Carl A. Mattsson i Sandarne. (2012-11-05)

Scania-Vabis buss från slutet av 1920-talet med registreringsnummer C300. Bussen tillhörde Uppsala Centrala Omnibus AB

Scania-Vabis buss från slutet av 1920-talet som tillhörde Carlsson & Axén i Norrköping. Lägg märke till Scania-Vabis-märket på karossidan. (2013-02-23)

Uppställning för fotografering framför en Scania-Vabis från slutet av 1920-talet som tillhör Halmstad-Nässjö Biltrafik.

 

Fotografering framför en av Halmstad-Nässjö Biltrafiks 4-cylindriga Scania-Vabis bussar. Som synes är den skyltad med JÖNKÖPING-NORRAHAMMAR och SMÅLANDS TABERG.

 

Scania-Vabis Buss från slutet av 1920-talet som har registreringsnummer N555. Bilden har tagits vintertid och fotografens skugga har kommit med.

Bilden visar Röjans station med flera av Postens diligenstrafiks bussar. Samtliga ser ut att av vara Scania-Vabis från cirka 1930.

 

Fotot visar en Scania-Vabis Postdiligens från cirka 1930 som har registreringsnummer Z46. (2019-05-15)

 

Det här fotot som visar personer vid bussar ska vara taget vid Stadsberget i Krångede år 1929. Åtminstone den första bussen går att identifiera som en av Postverkets Scania-Vabis diligenser. (2020-09-02)

 

Vykort som visar fordon, människor och bebyggelse vid torget Gravarne. Bussen som möjligen har registreringsnummer O2761 är en Scania-Vabis från omkring 1930, den tillhörde troligen SJ. Den täckta 4-dörrars bilen till höger är oidentifierad. (2013-12-25)

 

En stor folksamling på Rådhusgatan i Öregrund. Bussarna från Karlsson & Mattson står framför ”gamla busstationen”. Till höger i bild syns kunskapens träd. Åtminstone två av bussarna är av fabrikat Scania-Vabis. Bild och information kommer från Pär-Ola Malm. (2013-02-02)

 

Två av bussar från Stockholms Läns Omnibus AB har fotograferats framför Busstationen på Rådhusgatan i Öregrund. Båda är Scania-Vabis från cirka 1930, men med olika karosserier. Den första bussen med registreringsnummer B5436 har karosseri med gemensam ingång för passagerarna. Den delvis skymda bussen har ett så kallat sedan-karosseri med separata dörrar för varje sätesrad. Notera att den bussen även har ett släp. Bild och information kommer från Pär-Ola Malm. (2012-11-18)

 

Vykort som visar torget i Östhammar en dag under år 1934. Mitt i bild ses en Scania-Vabis buss från cirka 1930. Bussen som hade sedankaross tillhörde Karlsson & Mattsson, men övertogs senare av SLO. Notera att bussen har en släpvagn. Bild och information kommer från Pär-Ola Malm. (2012-01-27)

Fotot visar tre lastbilar vid ett grustag. I mitten står en Scania-Vabis från cirka 1930 och de båda andra lastbilarna, med registreringsnumren P5935 och P5933, är Chevrolet från cirka 1927-28. (2018-06-22)

Scania-Vabis 8406 Buss i turistutförande från cirka 1930 med 6-cylindrig 1561-motor på 100 hästkrafter. Karossen av så kallad sedantyp, med separata dörrar för varje sätesrad, var byggd av Hägglund & Sönder i Örnsköldsvik. Bussen ställdes ut på Stockholms-utställningen 1930. Fotot som visar bussen med interimsskyltar är taget framför Röda Korsets sjukhem i Stockholm. Bilden var omslagsbild på Autohistorica 4/81.

 

Scania-Vabis buss från 1930 som tillhörde Trafik AB Stockholm-Björknäs. (2015-03-21)

 

Foto från omkring 1930 som visas chaufför och konduktör stående vid en Scania-Vabis buss som trafikerade linje 54, Sankt Eriksplan-Centralstationen-Brunkebergstorg-Södra Bantorget, i Stockholm. (2024-01-29)

 

Foto från 1930 som visar en en Scania-Vabis buss för linje 54 vid Norrbro i Stockholm. Byggnaden i bakgrunden är Kungliga Operan. (2022-11-23)

 

Männen står vid en Scania-Vabis buss från cirka 1930 som tillhörde Västerås Omnibus AB. (2024-04-25)

 

Scania-Vabis buss från cirka 1930 som tillhörde Sala-Gysinge-Gävle Nya Järnvägs AB. (2024-04-30)

 

Firma Bröderna Petterson i Sundsvall ägde denna 6-cylindriga Scania-Vabis Buss med registreringsnummer Y4811. Bussen som ser ut att vara tillverkad omkring 1930 har kaross av så kallad sedantyp. Enligt skylten trafikerades åtminstone Härnösand och Örnsköldsvik.

Forsbacka Trafikförening u.p.a. ägde denna Scania-Vabis buss från cirka 1930 med registreringsnummer X4040. (2012-11-05)

Partille Omnibus AB hade denna 6-cylindriga Scania-Vabis från cirka 1930. Enligt destinationsskylten så trafikerade bussen åtminstone Jonsered. (2012-11-18)

Bild från cirka 1930 som visar fyra parkerade bussar. Från vänster ses Liedström & Söders Dodge, Gunnar Tärnbergs International, herr Bylunds Chevrolet och längst till höger, Scania-Vabis från Sala-Gysinge-Gävle Nya Järnvägs AB. Bussarna var hemmahörande i Sala respektive Möklinta. (2012-12-08)

En herr Andersson i Enköping ägde denna 6-cylindriga Scania-Vabis buss från cirka 1930. Bilden kommer från Enköpings museum. (2012-12-25)

Scania-Vabis buss från cirka 1930 som tillhörde Gunnar Carlsson, Kolmården. (2013-04-18)                                     © 2024 Automobilhistoriska klubben Mässing- & Nickelgruppen webmaster@massingnickel.se