Tävlingar
 

Två stycken Oldsmobile Curved Dash Runabouts från cirka 1902 "kappkör" på Idrottsparkens cementerade bana i Stockholm 1903. De "tävlande" är ingenjör Rickard Björkman och direktör Emil Österlind. (2013-12-23)

 

Det här postgångna kortet visar starten för "Automobiltäflingen Stockholm-Uppsala som genomfördes den 5 februari 1905 i samband med Nordiska Spelet i Stockholm. Båda bilarna är förmodligen tillverkade året innan. I den vänstra bilen som är en Franklin är Gustaf L.M. Ericsson förare och friherre Rutger Bennet passagerare. Den högra bilen är en Oldsmobile med direktör Harald Nyholm. Lägg märke till maskoten framtill på Franklinbilen och att stänkskärmarna demonterats på Oldsmobilen.

 

Sveriges första hastighetstävling för bilar kördes på Mälarens is i februari 1905. Fem bilar kom till start, fyra av dessa ses på bilden. Bilen i förgrunden är en Cadillac modell B Tonneau 1904, men har i böcker angetts vara både Scania och Norden. Bilen bredvid som är nästan helt skymd är en All-Velo Orient Buckboard som kördes av ingenjör Carl Skånberg. Bilen längst till höger är en Star som kördes av direktör Erik Salmson. Långt bort i bild ses också den Cadillac modell A Tonneau 1903-1904 som rattades av ingenjör H.A. Bertheau. Tävlingens femte bil var en Scania körd av ingenjör Viktor Wallenberg.

 

Sveriges första hastighetstävling för bilar kördes på Mälarens is i februari 1905. Fem bilar kom till start och samtliga har kommit med på detta foto. Från vänster är det All-Velo Orient Buckboard som kördes av ingenjör Carl Skånberg, Star som kördes av direktör Erik Salmson, Cadillac modell A Tonneau 1903-1904 som rattades av ingenjör H.A. Bertheau, Scania körd av ingenjör Viktor Wallenberg samt en Cadillac modell B Tonneau som kördes av Richard Björkman. (2015-03-07)

 

Fotot är taget i Idrottsparken i Stockholm i samband med starten för KAK:s Vintertävling 1907. Bilen är en Horch 23/40 PS Doppelphaeton som ägdes av ingenjör Ivan G:son Thisell. Kort innan tävlingen, den 12 februari 1907, hade bilen inregistrerats och tilldelats igenkänningsmärke A132. I tävlingen skulle bilen rattas av tysken Bruno Buchner. Thisell blev senare, tillsammans med Erik Lundvik, svensk representant för Horch. Notera att A132 är målat direkt på kylaren, men även de små lyktorna har märkning. Notera även de stora strålkastarna och att man har lättat bilen genom att demontera framskärmarna. Leif Holmberg har hjälpt till med information. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 1/84. (2014-01-10)

 

Denna Motobloc inregistrerades den 13 februari 1907 och tilldelades då igenkänningsmärke A134. Registrerad ägare var då Aktiebolaget Auto i Stockholm som saluförde detta fabrikat. Fotot är taget i samband med Svenska Automobilklubbens Vintertävling 1907 då bilens kördes av Carl Skånberg. (2020-03-23)

 

Svenska Motorklubbens första hastighets-tävling på is genomfördes den 23 februari 1908. Det var en så kallad kilometertävling som genomfördes på Stora Värtan utanför Djursholm. Snabbaste ekipage blev denna Durkopp som kördes av Carl Skånberg. Notera hur man har lättat bilen genom att demontera stänkskärmar och stor del av karosseriet. Bilden har publicerats i Autohistorica 3/84.

 

Fotot är taget vid Brunnsviken i samband med Nodiska Spelen i Stockholm i  1909. Detta är segerekipaget i automobiltävlingen, Holländaren L van Dam van Polanen i en Sizaire-Naudin. (2014-12-28)

 

Holländaren L van Dam van Polanen i sin Sizaire-Naudin vid tävling på Brunnsvikens is 1909.

 

Bror Hjalmar Sjöberg tog det här fotot som visar bilar som skulle deltaga i Svenska Motorklubbens Sommartävling 1909. På knappt en vecka skulle man köra från Haparanda till Stockholm. Bilen längst till vänster har registreringsnummer D119 och är en Piccolo som skulle köras av Freddie Rääf. Bilen hade inregistrerats den 12 juni 1909 och som ägare angavs då Aktiebolaget E. Lundvik & Co. Bilen bredvid är en Darracq från cirka 1906 med registreringsnummer O23. Den inregistrerades den 14 februari i 1907 och bilförsäljaren Anders Skog från Göteborg var då registrerad ägare. Tredje bil från vänster är en Cadillac modell 30 från 1909. Sedan följer två Dürkoppbilar med registreringsnumren A566 och A706. De registrerades den 6 februari och 10 juni 1909. Vid registreringstillfällena uppgavs ägaren vara fabrikör J.A. Nyström, Stockholm. Längre bort skymtar en Horch. Bilden har ställts till förfogande av Jan Eng, Ljusdal. (2013-04-14)

 

Den här bilden ha ställts till förfogande av Jan Eng, Ljusdal. Fotot togs av Bror Hjalmar Sjöberg och visar några av bilarna som skulle deltaga i Svenska Motorklubbens Sommartävling 1909, Haparanda-Stockholm. Bilen längst till vänster har registreringsnummer D119 och är en Piccolo som skulle köras av Freddie Rääf. Bilen hade inregistrerats den 12 juni 1909 och som ägare angavs då Aktiebolaget E. Lundvik & Co. Bilen bredvid är en Darracq från cirka 1906 med registreringsnummer O23. Den inregistrerades den 14 februari i 1907 och bilförsäljaren Anders Skog från Göteborg var då registrerad ägare. Tredje bil från vänster är en Cadillac modell 30 från 1909. (2013-04-29)

 

Bror Hjalmar Sjöberg tog det här fotot som visar bilar som skulle deltaga i Svenska Motorklubbens Sommartävling 1909. På knappt en vecka skulle man köra från Haparanda till Stockholm. Bilen längst till vänster har registreringsnummer D119 och är en Piccolo som skulle köras av Freddie Rääf. Bilen hade inregistrerats den 12 juni 1909 och som ägare angavs då Aktiebolaget E. Lundvik & Co. Bilen bredvid är en Darracq från cirka 1906 med registreringsnummer O23. Den inregistrerades den 14 februari i 1907 och bilförsäljaren Anders Skog från Göteborg var då registrerad ägare. Tredje bil från vänster är en Cadillac modell 30 från 1909. Sedan följer två Dürkoppbilar med registreringsnumren A566 och A706. De registrerades den 6 februari och 10 juni 1909. Vid registreringstillfällena uppgavs ägaren vara fabrikör J.A. Nyström, Stockholm. Längre bort skymtar en Horch. Bilden har ställts till förfogande av Jan Eng, Ljusdal. (2013-05-05)

 

Bror Hjalmar Sjöberg tog det här fotot som visar bilar som skulle deltaga i Svenska Motorklubbens Sommartävling 1909. På knappt en vecka skulle man köra från Haparanda till Stockholm. Bilen längst till vänster har registreringsnummer D119 och är en Piccolo som skulle köras av Freddie Rääf. Bilen hade inregistrerats den 12 juni 1909 och som ägare angavs då Aktiebolaget E. Lundvik & Co. Bilen bredvid är en Darracq från cirka 1906 med registreringsnummer O23. Den inregistrerades den 14 februari i 1907 och bilförsäljaren Anders Skog från Göteborg var då registrerad ägare. Tredje bil från vänster är en Cadillac modell 30 från 1909. Sedan följer två Dürkoppbilar med registreringsnumren A566 och A706. De registrerades den 6 februari och 10 juni 1909. Vid registreringstillfällena uppgavs ägaren vara fabrikör J.A. Nyström, Stockholm. Längre bort skymtar en Horch. Bilden har ställts till förfogande av Jan Eng, Ljusdal. (2013-05-06)

 

Parkerade bilar under tävlingen Stockholm-Haparanda 1909. De två bilarna längst till vänster med registreringsnummer A566 och A706 är av fabrikat Dürkopp vilket också framgår av märkningen på bilarnas motorhuvar. Igenkänningsmärke A566 utdelades den 6 februari 1909 och A706 den 10 juni 1909. Registrerad ägare till båda bilarna var då fabrikör J.A. Nyström, Stockholm. Bil nummer fyra är en Itala, vilket också står på motorhuven. Leif Holmberg har hjälp till med uppgifter. Den här bilden var omslagsbild på Autohistorica 1/68, det första numret i liggande format. (2013-06-22)

 

1909 kördes Svenska Motorklubbens Sommartävling för andra året. På sex dagar skulle de tolv anmälda ekipagen ta sig från Haparanda till Stockholm. Fotot är taget vid starten och visar två av bilarna och deras besättningar.  Bokstäverna på motorhuvarna underlättar identifieringen av bilarna, det är en Horch och en Itala. Lägg märke till utformningen av framskärmarna på bilen i förgrunden. Bilden har publicerats i Autohistorica 3/84.

 

Bilden som visar Freddie Rääf i en D-registrerad Piccolo togs antagligen i samband med Svenska Motor Klubbens Sommartävling Haparanda-Stockholm 1909.  Dammolnet är arrangerat och i verkligheten står bilen stilla! Bilden har publicerats i Autohistorica 1/85.

 

 

Pontus Lindström i sitter vid ratten i sin Frayer-Miller Touring från cirka 1909. Under motorhuven ligger en 4-cylindrig luftkyld motor och uppe på "kylaren" sitter registreringsskylten med det låga numret T1. Lägg märke till de mäktiga lyktorna och skärmutformningen. Bilden är tagen i samband med KAK:s vintertävling 1910 i baksätet sitter kapten Boris Möller som ofta var kontrollant. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 1/84.

 

Gustaf Erikson körde denna Vabis typ BP/F Phaeton med 15 hästkrafters F2v-motor i KAK:s Vintertävling 1910. Erikson  fick mottaga Svensk Motortidnings hederspris. Bilen hade registrerats med Vagnfabriksaktiebolaget i Södertälje som ägare den 14 december 1909, bilen fick då igenkänningsmärke O86. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 1/84. Leif Holmberg har hjälpt till med information. (2014-01-05)

 

När Svenska Motorklubben arrangerade hastighetstävling på isbana på Värtan utanför Djursholm år 1911, så ställde Prins Wilhelm upp utan tävlan. Han körde denna Benz 45 PS Doppelphaeton med registreringsnummer A15. Man har lättat bilen genom att demontera bland annat stänkskärmar och strålkastare. Detta var antagligen en bidragande orsak till att man satte inofficiellt hastighetsrekord med 105 km/tim. Bilden har publicerats i Autohistorica 3/84.

 

Fotot är taget i samband med KAK:s Vintertävling. Bilen är en Minerva som ägdes av bankir Nils Asp, Stockholm. Bilen hade tilldelats igenkänningsmärke A1460 den 7 november 1911. Leif Holmberg har hjälpt till med uppgifter. (2013-07-12)

 

Den här bilden var omslagsbild i Autohistorica 1/69.  Bilden som är tagen i början av 1910-talet visar ingenjör Carl Skånberg i en Vivinus. I vanliga fall användes bilen i bilskoleverksamhet, men har här strippats för tävlingsändamål.

 

Hjalmar Janek körde denna Panhard et Levassor i KAK:s Vintertävling 1912. Bilden är tagen vid tävlingens start och besättningen i bilen är rejält påpälsade och man har försett bilen med snökedjor. Bilden var omslagsbild på Autohistorica 4/86. (2013-01-10)

 

Hans Osterman startar med en Minerva i KAK:s vintertävling 1912. Att bilen är en slidmotorförsedd Minerva framgår tydligt av märkningen på motorhuven och karossidorna. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 4/80.

 

Ytterligare ett foto som visar Hans Osterman i den Minerva som har deltog med i KAK:s Vintertävling 1912. Osterman körde prickfritt och fick Konungens hederspris. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 1/84.

 

Denna Minerva inregistrerades den 25 juli 1911 och tilldelades då igenkänningsmärke A1391. Registrerad ägare var direktör Hans Osterman och fotot visar när han deltar med bilen i KAK:s Vintertävling 1912. (2020-03-27)

 

Fotot är under KAK:s Vintertävling 1912 och visar bakpartiet på den Mors 30 hk som kördes av ErikmÅkerlund. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 1/84.

 

I KAK:s Vintertävling 1912 deltog två Vauxhall-bilar. Vauxhalls verkställande direktör Percy Kidner körde denna 20 HP Prince Henry som då var en tämligen ny modell. I tävlingen gällde det att hålla en idealtid, men Kidner brydde sig inte om straffpoäng utan körde så fort som möjligt. Vauxhall-bilarna var snabbast på resan till Göteborg. Därför var det dessa bilar som först fick återstarta från Göteborg på måndagskvällen för en nattlig färd mot Stockholm. I tävlingen slutade Percy Kidner på 11:e plats, men han hade ju kört så fort som möjligt mellan kontrollpunkterna och därför ådragit sig många ”straffsekunder”. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 1/84.

 

Den andra Vauxhall-bilen som var med i KAK:s Vintertävling 1912 var en standard 20 HP A-type som kördes av bolagets svenske representant Hjalmar Kjellgren. I tävlingen slutande man på en fin andra plats. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 1/84.

 

En Cadillac modell 30 från 1912 som ser ut att deltaga i någon slags tävling. Bilen inregistrerades den 29 juni 1912 och tilldelades då igenkänningsmärke A1693. Vid registreringstillfället ägdes bilen av Aktiebolaget Fredrik Wagner, som representerade märket. Leif Holmberg har hjälpt till med information. (2014-01-05)

 

Johannes Källander som 1913 blev svensk representant för märket Phänomen körde denna 2-sitiga Phänomobil i Svenska Motorklubbens Sommartävling 1912. Att genomföra en sådan lång tävling med en sådan trehjulig bil får anses vara en prestation. Bilden har publicerats i Autohistorica 3/84.

I samband med Nordiska Spelen 1913 ordnade Svenska Motorklubben en kilometertävling på en sandad isbana på Norra Brunnsviken, norr om Stockholm. Vinnare blev detta ekipage, en Ford modell T med Rolf Kronberg vid ratten. Som synes har bilen lättats rejält, bland annat har stänkskärmar och strålkastare demonterats. Bilden har publicerats i Autohistorica 3/84.


Tysken Georg Paulman i en Horch i samband med tävlingar nära Haga Slott 1913.

 

Starten för 1913 års upplaga av KAK:s Vintertävling var förlagd till det då nybyggda Stockholms Stadion. Här är det Richard F. Björkman som startar med en 30 hk Overland, möjligen modell 60,  Touring med registrerings-nummer A1660. Bakom väntar Seth A. Högman med en Hupmobile modell 32 Touring. A1660 tilldelades den 13 juni 1912 en bil ägd av direktör Konrad Grönqvist, Katrineholm. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 1/84. Leif Holmberg har hjälpt till med uppgifter. 2013-03-07

Axel Åkerman var en välkänd medlem i KAK och grundare av Stockholms Centralgarage 1919. Här ses han vid starten för 1913 års upplaga av KAK:s Vintertävling. Platsen är Stockholms Stadion och bilen är en 4-cylindrig Hudson modell 37 Torpedo 1913. 20 förare blev prickfria i tävlingen och Åkerman var en av dessa. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 1/84.

 

Göteborgaren Arnold Öström ställde upp med denna Metz modell 22 Runabout i 1913 års upplaga av KAK:s Vintertävling. Fotot är taget på Stockholms Stadion där starten gick. Men det gick inte så bra för ekipaget i tävlingen, man kom nämligen inte mål. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 1/84.

 


Två bilar av märket Lanchester deltog i 1913 års upplaga av KAK:s Vintertävling. Den minsta bilen, en 25 HP, kördes  av märkets svenske representant V. Hofman-Bang. Båda Lanchester-bilarna kom i mål. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 1/84.

 

Fotot visar de större av de två Lanchester-bilarna som deltog i KAK:s Vintertävling 1913. Det är en 6-cylindrig 38 HP-modell som kördes av engelsmannen Arthur Bird. (2013-11-15)

 

1913 ställde doktorinnan Eva Bäärnhielm från Eksjö upp i KAK:s Vintertävling, det var första gången tävlingen hade en kvinnlig deltagare. Hon körde den här bilen, en Flanders modell 20 Touring. Under tävlingen råkade man ut för flera haverier. Det började med bakaxelhaveri i Grythyttehed. En ny axel beställdes per telefon som sedan fick monteras av en bysmed. Nästa haveri gällde backväxeln som slutade att fungera, så det blev ny reparation i en smedja. Vid Ulricehamn blev det åter bakaxelbrott och verkstadsbesök. Efter sju dagar kom ekipaget i mål, men då hade funktionärerna gått hem. Men Eva fick ett hederspris för sin vilja att inte ge upp. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 1/84.

 

Den tyske tävlingsföraren Karl Joerns körde denna 4-cylindriga Opel 18/40 PS Doppelphaeton i KAK:s Vintertävling 1913. Joerns var anställd vid Opelfabriken som stod som anmälare av vagnen. I tävlingen tillhörde Joerns de som lyckades köra prickfritt. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 1/84.

 

1913 startade Svenska Motorklubbens Sommartävling i Stockholm, närmare bestämt utanför Stadion på Valhallavägen. Ett av tävlingsekipagen var denna Cadillac Touring från 1913 med registreringsnummer A2114. Bilen kördes av Löjtnant B de Maré. På grund av ett förargligt förgasarfel vid starten började inte tävlingen så bra, man fick genast prickblastning. Lägg märke till KAK-vagnmärket på kylarlocket. Bilden har publicerats i Autohistorica 3/84.

 

Fotot är taget 1913 utanför Stadion på Valhallavägen i Stockholm i samband med starten för Svenska Motorklubbens Sommartävling. Den första bilen som har startnummer 19 är en Cadillac Touring från 1913 som skulle kördes av Löjtnant B de Maré. Efterföljande bil är en Horch 35 PS Doppelpaheton. Bilden har publicerats i Autohistorica 3/84.

 

Flaggprydd Minerva med registreringsnummer A1410 vid starten för Svenska Motorklubbens Sommartävling 1913. Platsen är utanför Station på Valhallavägen i Stockholm. Den slidmotorförsedda bilen skulle framföras av E Söderström. Men i tävlingen gick det inte så bra, det blev nämligen en dikeskörning i Arboga. Vid detta tävlingstillfälle var bilen några år gammal, den hade inregistrerats den 11 augusti 1911. Vid registreringstillfället var det Minervaförsäljaren Hans Osterman i Stockholm som var ägare. Leif Holmberg har hjälpt till med uppgifter. Bilden har publicerats i Autohistorica 3/84. (2013-07-12)

 

Fotot är taget vid starten för Svenska Motorklubbens Sommartävling 1913. Platsen är utanför Station på Valhallavägen i Stockholm. Den slidmotorförsedda bilen skulle framföras av civilingenjören Åke W Eklund. Efter målgång stod det klart att han som en av tre deltagare genomfört tävlingen utan prickbelastning. Men man utsågs till vinnare av Sommarpokalen eftersom man genomfört den 200 mil långa tävlingen med bara en punktering på Dunlopdäcken. (2020-04-01)

 

Fotot är taget utanför Station på Valhallavägen i Stockholm i samband med starten för Svenska Motorklubbens Sommartävling 1913. Bilen är en Berliet som skulle köras av Hjalmar Janek. Man hade inga större framgångar i tävlingen eftersom en dikeskörning i Västerås spolierade alla segerchanser. Lägg märke till kylarens utformning och maskoten, en elefant, på framskärmen. Bilen hade inregistrerats den 21 november 1912 och då tilldelats igenkänningsmärke A1877. Vid registreringstillfället ägdes bilen av Aktiebolaget Franska Bilagenturen i Stockholm. Leif Holmberg har hjälpt till med uppgifter. Bilden har publicerats i Autohistorica 3/84. (2014-01-12)

 

Fotot är taget i samband med starten av Svenska Motorklubbens Sommartävling 1913. Platsen är Stadion på Valhallavägen i Stockholm. Startnummer 7 sitter på en Paige Touring som skulle köras av en som hette Lidner. Bilden har publicerats i Autohistorica 3/84.

 

Den flaggprydda bilen är en Presto Doppelphaeton som fotograferats i samband med Svenska Motorklubbens Sommartävling 1913. Föraren heter H Westergren och han var en av tre som genomförde tävlingen utan prickbelastning. Bilden har publicerats i Autohistorica 3/84.

 

Fotot som är taget efter målgång i Svenska Motorklubbens Sommartävling 1913 visar en av tävlingens tre prickfria förare, Ivan G:son Thisell med Horch 35 PS Doppelphaeton. Tävlingen sista etapp, Falun till Stockholm, gick i kraftigt regn vilket gjorde vägarna leriga. Det syns även tydligt på bilen. Bilden har publicerats i Autohistorica 3/84.

 

Fotot visar den fyrcylindriga Adler 25/60 hk som kördes av Eskil Fogelqvist i KAK:s vintertävling 1914. Denna 6,5-liters bil var då Adlerfabrikens största modell. Lägg märke till ryska däcken av fabrikatet Prowodnik. Alla bilens däck var förbrukade före målgången i Göteborg, de sista milen kördes bilen direkt på fäljarna. Till övriga problem under tävlingen hörde upprepade förgasarrengöringar och justeringar samt ett sönderslaget vevhus. Lägg även märke mascotten, en leksaksapa, på kylaren. Bilden var omslagsbild på Autohistorica 2/82.

 

En Mercedes 14/35 PS Doppelphaeton med registreringsnummer A2575 som rattades av H.V. Almgren i KAK:s Vintertävling 1914. Bilen var då tämligen ny, den hade inregistrerats den 3 februari med Daimler Mercedes Agenturen i Stockholm som ägare Bilen med startnummer har här förmodligen fotograferats i samband invägningen. Ekipaget nådde inte målet i Göteborg, man valde att bryta i Örebro för att inte utsätta bilen för onödiga påfrestningar.  Leif Holmberg har hjälpt till med uppgifter. Bilden har publicerats i Autohistorica 2/82. (2013-07-11)

 

Denna Mercedes 14/35 Doppelphaeton inregistrerades den 3 februari 1914 och tilldelades då igenkänningsmärke A2575. Registrerad ägare var då Daimler Mercedes Agenturen i Stockholm. Fotot är taget i samband med KAK:s Vintertävling 1914 då bilen kördes av H.V. Almgren. (2020-03-25)

 

G.E.E. Karlsson som var chaufför hos Wiklund ses här i den N.A.G. K2 6/18 PS "Darling" Doppelphaeton från cirka 1912 som han skulle köra i KAK:s Vintertävling 1914. Fotot är taget någon dag för tävlingsstarten och platsen är Djurgårdsslätten. Karlsson erövrade den första Göteborgspokalen genom segrar 1912, 1913 och 1914. Bilden har publicerats i Autohistorica 1/84.

En A-registrerad N.A.G. K2 6/18 PS "Darling" Doppelphaeton från cirka 1912 vid invägningen i Stockholm inför KAK:s vintertävling. Bilen kördes i tävlingen av G.E.E. Karlsson och han erövrade den så kallade Göteborgspokalen. Bilden har publicerats i Autohistorica 4/82.

 

Hans Osterman körde denna Minerva 18/30 Hk när han segrade i KAK:s Vintertävling 1914. (2020-03-13)

 

En del spritdrivna bilar deltog i KAK:s Vintertävlingar. Här är det Gunnar Enderlein med en Minerva som startar från Stockholms Stadion i 1914 års tävling. Notera den extra tanken, de spritdrivna bilarna drog betydligt mer bränsle än de bensindrivna. Bilden har publicerats i Autohistorica 2/82.

Bilden visar invägning av en Minerva 18/30 Hk inför KAK:s Vintertävling 1914. Bilen som framfördes av Hans Osterman blev sedan tävlingens vinnare. Bilen har varit publicerad i Autohistorica 2/82.

Engelsmannen Sorel deltog i KAK:s Vintertävling 1914. Bilden är tagen när han vägde in sin Crossley. Som våg användes Stockholms Renhållningsverks våg vid Östra Station i Stockholm. Notera stänkskydden som har monterats på stänkskärmarna.  Bilden har publicerats i Autohistorica 2/82.

 

Fotot är taget i samband med KAK:s Vintertävling 1914 och visar den Crossley som kördes av engelsmannen Sorel. (2020-03-17)

 


Fem Horch deltog i 1914 års Vintertävling, arrangerad av KAK. Det här är en 15/40 PS modell från cirka 1913 som kördes av hovrättsnotarien Carl Stiernsvärd. Denne var en flitig tävlingsdeltagare 1913-23 och körde till exempel även denna Horch i 1920 års Vintertävling. Bilden har publicerats i Autohistorica 2/82.

 

Det var ovanligt med T-Fordar i KAK:s Vintertävlingar, men fotot visar en av dessa. Det är en tämligen ny Touring som här ses med föraren Rolf Kronberg i samband med 1914 års tävling. Notera den rejäla extralyktan och de extra stänkskydden framtill. Bilden har publicerats i Autohistorica 2/82.

Dagen före start i KAK:s vintertävling 1914 vägdes bilarna på renhållningsverkets våg vid Östra Station i Stockholm. Bilen är en Hupmobile modell 32 Touring från 1913-1914 som skulle köras av Seth A. Högman. Notera de rejäla sökarlyktorna. Bilden har publicerats i Autohistorica 1/81.

 

Två engelska förare ställde upp i KAK:s Vintertävling 1914. En av dessa var Arthur Bray som startade med denna Foy-Steele 14 HP Tourer. Efter krångel med koppling, kylning och motorns smörjning tvingades man bryta tävlingen i Grythyttan. En bidragande orsak till detta var att bilens markfrigång var för liten för de usla vägförhållandena. Bilden har publicerats i Autohistorica 1/84.

Bilden visar när en Opel 6/16 PS vägs in in för KAK:s Vintertävling 1914. Platsen är Östra Station i Stockholm och bilen skulle köras av K.J. Nilsson. Vågen tillhörde Renhållningsverket och vägningen utfördes för att kunna bestämma backtalet som användes vid bedömningen av backprovet och för att man skulle få fram bensinförbrukningen per tonkilometer. Den här Opeln hade den absolut lägsta bensinförbrukningen i tävlingen med 1,46 l/mil. K.J. Nilsson tävlade fram till slutet av 1920-talet. Bilden har publicerats i Autohistorica 1/84.

 


Bilden visar startnummer 24 i KAK:s Vintertävling 1914. Det är H.V. Almgren som framför bilen, en Mercedes 14/35 PS Doppelphaeton, som annars ägdes av Daimler Automobilagentur. Fotot är taget när bilen kommit ner på Valhallavägen i Stockholm efter invägningen vid Östra Station. Alla i bilen har pälsmössor med Mercedes-emblem. Notera de emballerade reservdäcken, den fastspända skyffeln och de dubbla signalhornen, det fyrstämmiga vid föraren och det svängda bakom reservdäcken. Ekipaget bröt tävlingen Örebro, Bilden har varit publicerad i Autohistorica 1/84.

 

J.E. Ohlsson körde den Minerva 18 HP i KAK:s Vintertävling 1914. Tyvärr tvingades man bryta tävlingen på grund av att fläkten skakade loss och förstörde kylaren. Denne Ohlsson blev senare känd som "Bil-Olle" och han tävlande framgångsrikt under hela 1920-talet. Bilden har publicerats i Autohistorica 4/86. (2013-01-09)


Den flaggprydda bilen är en Napier 15 HP Tourer och bilden är tagen i samband med KAK:s Vintertävling 1914 då bilen kördes av Pontus Lindström. Ekipaget råkade ut för flera problem, först fick man reparera ett vevstakslager och det stoppet tog 33 timmar och 49 minuter. Det blev ytterligare ett stopp, på 14 timmar och 40 minuter. Den här gången var det ett kardanstag som krävde åtgärd. Men trots dessa förseningar kom ekipaget i mål och för detta fick Lindström ett hederspris. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 1/84.

 

Bilden är tagen i samband vid invägningen inför KAK:s Vintertävling 1914. Man använde vågen vid Stockholms renhållningsverk. Bilen med registreringsnummer O337 är en Minerva 25/50 hk som i tävlingen skulle köras av fabrikör Carl Eck från Partille. Bilen hade inregistrerats en kort tid före tävlingen, den 3 februari 1914. Leif Holmberg har hjälpt till med uppgifter. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 4/86. (2013-07-13)

 

Fabrikör Carl Eck från Partille i en Minerva 25/50 hk med registreringsnummer O337 vid starten i 1914 års vintertävling. Bilen hade inregistrerats en kort tid före tävlingen, den 3 februari 1914. Ekipaget bröt senare tävlingen i Göteborg på grund av problem med kopplingen. Leif Holmberg har hjälpt till med uppgifter. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 3/73. (2013-07-13)

 

AB Wiklunds ställde upp med denna Fiat 30/45hk i KAK:s Vintertävling 1914. Förare var Nils Brambeck och bilen ses här vid invägningen som ägde rum några dagar före starten. Mannen i skinnluvan är en medföljande kontrollant. Bilden har publicerats i Autohistorica 2/82.

Bilden är tagen i samband med starten av KAK:s Vintertävling 1914. Startnummer 50 är en Hupmobile modell 32 Touring som skulle köras av G.W. Björkström. Som bränsle användes sprit och tanken och stativet på fotsteget har nog med detta att göra. Efter problem med förgasaren tvingades ekipaget bryta efter 25 mil. Då hade man stannat 16 gånger för att rengöra och justera förgasaren. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 1/84.

 

Här har Nils Brambeck, med Fiat 30/45 hk, anlänt till målet för KAK:s Vintertävling 1914. Det var det första ekipaget att gå i mål. Under resans gång har bilen blivit rejält nedstänkt. För att kunna se något under färden har man valt att demontera vindrutan. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 2/82.

 

Fredrik "Freddie" Rääf körde denna Horch 14/40 PS i KAK:s Vintertävling 1914. Det gick bra, ekipaget slutade på 2:a plats, men bensinförbrukningen var i snitt 4,07 liter/mil. Bilden har publicerats i Autohistorica 1/85. (2012-12-29)

 

Det här fotot är taget i Göteborg i samband med en tävling, det kan vara KAK:S Vintertävling 1920. Bilen är Horch Doppelphaeton. (2020-05-20)

 

Fotot som troligen är taget i Krylbo cirka 1920 visar åskådare och deltagare vid en motorcykeltävling. (2017-05-04)

 

Fotot som troligen är taget i Krylbo cirka 1920 visar åskådare och deltagare vid en motorcykeltävling. (2017-05-05)

 

Fotot som troligen är taget i Krylbo cirka 1920 visar åskådare och deltagare vid en motorcykeltävling. (2017-05-06)

 

Det här fotot som ser ut vara taget i samband med en tävling visar en Hupmobile modell R Touring. Bilen inregistrerades den 7 maj 1920 och tilldelades då igenkänningsmärke W613. Registrerad ägare var då Erik Åkerblom, Falun. (2020-04-16)

 

Bilden visar P. Lindström i en Buick Touring när man passerar Kungsträdgården i Stockholm på väg mot målet i KAK:s Vintertävling 1920. Man kan tro att bilen var lackad i en ljus kulör, men den var faktisk svart. Läck märke till snökedjorna och de stora extralyktorna. En likadan Buick vann för övrigt tävlingen om Vinterpokalen. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 1/84.

 

 

Hans Osterman hade tidigare kört Minerva i KAK:s Vintertävlingar, men i 1920 års tävling körde han denna Scania-Vabis typ III Phaeton. Fotot är taget strax efter starten. I tävlingen hamnade ekipaget på 4:e plats och för den prestationen fick man mottaga Konungens hederspris. (2020-03-19)


Det här fotot är taget i samband med en tävling, det kan vara KAK:S Vintertävling 1920. Bilen är Scania-Vabis Phaeton och troligen är det en typ III. (2020-04-27)Per Näs sitter här i sin Mathis 8/20 PS med igenkänningsmärke A3730 i samband med KAK:s hastighetstävling på isbana 1921. Detta var den första tävling som Näs deltog i och här blev det 1:a pris i sin klass. Tävlingsbanan bestod av två parallella sträckor, 10 km långa, på sjön Yngaren i Södermanland. Bilen hade inregistrerats den 15 november 1919, då med friherren och ingenjören E.H. Fleming, Stockholm, som ägare. Per Näs blev registrerad ägare den 20 februari 1921. Leif Holmberg har hjälp till med uppgifter. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 2/81. (2013-07-14)


En kedjedriven Mercedes med 8,5-liters cylindervolym som kördes av Åke W. Eklund i KAK:s hastighetstävling på isbana 1921. Detta var tävlingenss absolut snabbaste vagn, med stående start nåddes medelfarten 113 km/tim. Tävlingsbanan bestod av två parallella sträckor, 10 km långa, på sjön Yngaren i Södermanland. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 2/81.

 

Tre nedsmutsade Hupmobiles som inregistrerades i början av 1920 och som ägare vid registreringstillfället angavs Automobilfirman Albert Holmer, Stockholm. Bilen med registreringsnummer A4183, inregistrerad den 24 februari 1920, har en flagga med nummer 36 hängande från suffletten. Bilen i mitten med uppfälld sufflett och registreringsnummer A3997, inregistrerad den 26 januari 1920, har också en flagga, men numret är oläsbart. Bilen längt till höger har registreringsnummer A4184 och registreringsdatum var 24 februari 1920. Nummerflaggan på den högra bilen har nummer 37. Nummerflaggorna kan tyda på att bilarna deltagit i någon slags tävling. Leif Holmberg har hjälpt till med uppgifter. Bilden har publicerats som bakre omslagsbild på Autohistorica 2/78. (2013-07-05)

 

Ytterligare en bild som visar Husqvarnas lag inför Six-Days 1922. Längst till vänster står den maskin som skulle köras av ingenjör Bernhard Malmberg. Igenkänningsmärke T717 tilldelades en Harley-Davidson den 18 mars 1920 och ägd av just Bernhard Malmberg, men här sitter T717 på en Husqvarna. Husqvarnan med sidovagn och registreringsnummer F817 ägdes av Huskvarna Vapenfabrik AB och skulle i tävlingen köras av Per Svanbeck. De två övriga motorcyklarna kan vara de Husqvarna solomaskiner som skulle köras av Gustaf Göthe och David Senning. Leif Holmberg har hjälpt till med uppgifter. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 4/71. (2013-07-08)

 

Oidentifierad oktober 2013 F. Det här fotot togs nog i samband med motorcykeltävling. Det dammar en hel del när motorcykeln med igenkänningsmärke U1675 kommer farande.  Men vad är det för fabrikat på motorcykeln? (2013-10-26)

 

Essex Touring från cirka 1919-1921 som troligen har fotograferats i samband med någon biltävling.

 

Studebaker Touring, förmodligen en Big Six modell EK 7-sits Touring från 1922, som deltager i någon form av tävling. Bilens registrerades den 19 februari 1923 och tilldelades då igenkänningsmärke O2872. Vid registreringstillfället ägdes bilen av bilförsäljaren Anders Skog i Göteborg. Notera att bilens däck har vita sidor på båda sidorna och att man demonterat vindrutan. Leif Holmberg har hjälpt till med information. (2014-01-03)

 

Hupmobile modell R Roadster från cirka 1922 som framförs av Fritz Lindgren i KAK:s hastighetstävling på Gärdet i Stockholm 1922. Bilden har publicerats i Autohistorica 1/81.

 

Foto som är taget i samband med en motortävling i Simlångsdalen. (2013-09-18).

 

Direktör John Emanuel Ohlsson, Stockholm,  i sin Voisin när han deltar han i KAK:s Skåneavdelnings tävling till Jönköping. Han kallades populärt "Bil-Olle" och vann den aktuella tävlingen. Bilen hade registretats på Philipsons Automobil AB den 19 augusti 1921 och då tilldelats igenkänningsmärke A7743. Det var Philipsons som representerade Voisin i Sverige. Den 18 januari 1922 noteras ingenjör Gustaf Eriksson, Stockholm, som ägare.  "Bil-Olle" blir sedan registrerad ägare den 9 december 1922. Ett knappt år senare, den 13 oktober 1923, byter bilen ägare igen. Det är direktör Walter W Le Mat, Stockholm, som blir Voisin-bilens ägare. Leif Holmberg har hjälpt till med information. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 1/73. (2014-01-06)

 


Arnold Öström i Steyr sportvagn i samband med tävlingen om von Rosens pokal och Shellkannan försommaren 1923. Bilen exporterades senare. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 3/73.

 

Fiat 501 med sportig kaross och finskt registreringsnummer A105. Liksom i Stockholm användes A i Helsingfors. Fotot togs i samband med  i KAK:s sommartävling Helsingfors-Stockholm 1923 då bilden kördes av H. Zetterström. Föraren var antagligen anställd hos märkets generalagent Walfrid Alfthán. Denne stod 1924 som ägare till A105. Information har lämnats av Anders Svenfelt. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 4/78. (2013-01-02)

 

Fiat 501 med sportkaross som deltager i en backtävling. Bilens registreringsnummer ser ut att vara A8631. Detta nummer delades ut den 23 maj 1922 och registrerad ägare var då AB Automobilcentralen. Ett år senare, den 7 maj 1923, är bilen registrerad på Krooks Petroleum & Olje AB. Bilden har publicerats i Autohistorica 2/79. Leif Holmberg har hjälpt till med uppgifter. (2013-06-27)

 

Fotot som är taget under KAK:s hastighetstävlingar på Gärdet i Stockholm 1924 visar startnummer 28, Per Näs i en Buick Roadster. Per slutade som trea i tävlingen. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 2/81.

 

En Voisin typ C5 som deltager i "Allt för Alla"-tävlingen 1924. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 1/73.

 

Voisin som deltager i Gärdestävlingar i Stockholm. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 4/80.

 

Foto som är taget i samband med en biltävling på is, sannolikt i södra Sverige och under första delen av 1920-talet. Bilarna som ligger sida vid sida är av märkena Fiat och Citroen. Fiaten ser ut att vara av modellen 501S Torpedo Sport och Citroen-bilen är gissningsvis av typen B2. (2014-06-11)

 

Fotot är troligen taget i samband med en biltävling på is, sannolikt i södra Sverige. Bilen är en Fiat 501S Torpedo Sport som man har lättat något genom att demotera reservhjulet. (2014-12-31)

 

Det här fotot är taget i Skara, troligen i samband med en biltävling under första delen av 1920-talet. Bland de deltagande bilarna ses bland annat Chevrolet och Buick. (2016-10-17)

 

Bilden är tagen i Östersund 1925 i samband med starten för KAK:s vintertävling. Bilen med registreringsnummer A7990 är en Citroen B2 Torpedo som rattades av Per Björkman. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 3-4/79.

 

Bilden visar när klassegraren, Oscar Wiger, i en KAK-tävling kör uppför Nybrogatan till målet utanför KAK. Bilen ser ut att vara en Citroen B2 eller B10. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 3-4/79.

 

Hans Osterman i Buick Master Six Touring från 1924 eller 1925 med registreringsnummer B8293 vid starten för KAK:s vintertävling 1925. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 2/73. Leif Holmberg har bidragit med uppgifter.

 

Bilden visar Hans Osterman när han närmar sig målet i KAK:s Vintertävling 1925. Bilen med registreringsnummer B8293 är en Buick Master Six Touring från 1924 eller 1925. Målet var 1925 beläget vid Grand Hotell på Blasieholmen i Stockholm. Osterman delade första priset med flera andra deltagare, men Vinterpokalen erövrade han för alltid. Han hade segrat även 1913 och 1914, med då körde han Minerva. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 1/84.

 

Thulin typ A25 Phaeton från cirka 1925 som deltager i någon tävling.

 

Jewett Touring med registreringsnummer T888. Bilen inregistrerades den 1 juli 1924 och ägare var då köpman Th. Nessén, Örebro. Bilden lär också vara tagen i Örebro och antagligen i samband med någon slags tävling. Leif Holmberg har hjälpt till med uppgifter. (2013-07-09)

 

Scania-Vabis ställde 1924 upp i KAK:s automobiltävling på Ladugårdsgärdet i Stockholm. Man lät företagets verkmästare Gunnar Westerberg köra den typ IIa bil som hade lastbilsmotorn typ 1444 som kunde köras på motorsprit. Tävlingen kördes tre söndagar och Scania-Vabis-bilen vann sin klass de båda första söndagarna och kom på tredje plats under handicaptävlingen sista dagen, efter en Buick och Voisin som båda hade fyrhjulsbromsar. Bilen hade registreringsnummer B39. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 2/83.

 

Bilden visar Scania-Vabis verkmästare Gunnar Westerberg efter målgång i KAK:s Vintertävling 1925 och platsen är vid Bolinderska huset på Blasieholmen i Stockholm. Bilen är den typ IIa bil som försetts med lastbilsmotorn typ 1444, som kunde köras på motorsprit. Bilen hade registreringsnummer B39. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 2/83.

 

Fotot är taget på torget i Askersund i samband med någon tävling, förmodligen under senare delen av 1920-talet. Bilen med startnummer 25 är en Reo modell T-6 Sports Roadster från 1926 och den X-registrerade bilen till höger kan vara en Lancia Lambda. Bilmärket Reo har identifierats av Leif Holmberg. Nils Andersson har bidragit med uppgifter. (2013-03-05)

 

Fotot som visar T3844, en Reo modell T-6 från 1926, är tagen vintertid i samband med någon biltävling. Det verkar som att det är samma bil som på föregående bild, alltså en Sports Roadster.

 

Bilden visar när Olle Grönkvist går i mål som första man och också som segare i KAK:s Vintertävling 1926. Bilen är en Fiat 509 Torpedo, för övrigt den minsta bilen i tävlingen. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 1/84.

 

I KAK:s Vintertävling 1927 ställde Ernst Nilsson upp med denna Lincoln modell L 7-sits Touring med registreringsnummer A11073. Bilens tillverkningsår lär vara 1926. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 1/84.

 

1927 beställde Per Näs ett Frazer-Nash chassi och när den kom till Sverige lät han Karosseriaktiebolaget Norrmalm i Stockholm bygga ett tävlingskarosseri. På grund av den svenska karossen kallades bilen för Näs special. Motorn var en kompressormatad, fyrcylindrig Anzani sidventilsmotor på 1,5-liter och växellådan hade specialbeställts med fyra växlar. Bilen var mycket snabb och debuterade på hastighetstävlingarna på ett övertygande sätt. På en hastighetstävling på rakbana 1928 uppnåddes 145 km/tim och det blev svenskt rekord i klassen, vilken skulle stå sig i många år. Senare tävlingskördes bilen av Pers broder Nils. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 2/81.

Per Näs framför här Delage-racern från 1925 på Edsviken 1928 och det slutade med en seger. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 2/81

 

Fotot visar Per Näs i Delage-racern från 1925 i samband med tävlingar på Solvalla. Där blev det en andra plats efter norrmannen Isberg med Bugatti. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 2/81.

Einar Lindberg hade startnummer 4 när han körde Buick Roadster 1928 i samma års upplaga av KAK:s Vintertävling. Bilden är tagen i samband med starten i Göteborg. Lägg märke till snökedjornas utförande och den utrustning som förvarades på fotsteget. Bilden har publicerats i Autohistorica 1/84.

 

Fotot som bör vara taget 1928 kommer från ett fotoalbum som har tillhört tävlingsföraren Carl Ivar "Skepparn" Skeppstedt. Det är "Skepparn" som sitter på lastbilens fotsteg, lastbilen ser ut att vara en Chevrolet från 1927-28. År 1928 körde "Skepparn" märket Saroléa och de två motorcyklarna till vänster är av detta fabrikat. Motorcykeln till höger är troligen en Royal Enfield. Information har lämnats av medlemmar i Mässing & Nickel. (2014-05-15)

 

Tävlingsförarna Erik Westerberg och Gunnar Kalén i samband med tävling i Tulingebacken den 23 september 1928. Motorcykeln med sidovagn är en en Harley-Davidson. Fotot togs av David E. Lundin i Stockholm. (2012-12-08)

 

Erik Westerberg och Gunnar Kalén kör uppför Tullingebacken i samband med en tävling den 23 september 1928. Motorcykeln med sidovagn är en en Harley-Davidson. Fotot togs av David E. Lundin i Stockholm. (2012-12-09)

 

Volvo ÖV4 som blivit rejält smutsig under en tävling i i Linköpingstrakten. Notera att man man kompletterat belysningen med en jättelik centrumplacerad stålkastare, samtidigt har man ansett suffletten överflödig. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 1-2/77.

 

Registreringsnummer S4884 tillhör öppen 4-cylindrig Volvo som kördes av Georg Holmqvist i KAK:s Skånska Vintertävling i februari 1929. Notera de extra strålkastarna och den kraftiga kofångaren. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 1-2/77.

 

Harald Witte körde denna tyskregistrerade Adler Roadster i KAK:s Vintertävling 1929. Det rör sig förmodligen om modell Standard 6. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 1/84.

 

Bilen med startnummer 14 är den Chrysler som Signe Kassman körde i KAK:s Vintertävling 1929. Trots snökedjor har bilen gått av vägen. Bilden har publicerats i Autohistorica 1/84.

Ytterligare en bild som visar Signe Kassmans dikeskörning med en Chrysler i KAK:s Vintertävling 1929. Med hjälp av hästen är nog bilen strax uppe på vägen igen får man förmoda. Bilden har publicerats i Autohistorica 1/84.

 

Bilden visar Eva Wetter som tävlade med bil åren kring 1930, det är emellertid okänt vilket tävling det här rör sig om. Bilen med registreringsnummer A9888 och startnummer 6 är en Fiat 501 från mitten av 1920-talet. Bilarna som står bakom, nästan helt skymda, är A-Fordar. Bilden kommer från Tommy LeMon via Sven Ljungstedt.

 

Fotot som visar en Rally från mitten av 1920-talet som har registreringsnummer T842, är antagligen taget i samband med någon tävling omkring 1930. (2016-12-19)

 

Fotot är taget i samband med någon biltävling. Främst ses Storckenfeldt i en 4-cylindrig Amilcar från cirka 1927 med registreringsnummer O7132, men är det någon som kan avgöra om det är en CGS, CGS-3 eller CGSs? Racerbilen som följer bakom ägdes av Erik Fredlund och var baserad på en Chandler från cirka 1928. Bilen kommer från Tore H. Bratlie (2013-03-06)

 

En fartfylld bild som visar Hans Torell med en Chevrolet Phaeton i KAK:s Vintertävling 1930. Bilden har publicerats i Autohistorica 1/84.

 

Fotot är taget i Forsmark i samband med ett uppehåll under KAK:s Vintertävling 1930. Två öppna bilar syns, den ljusa till vänster är en Ford modell A som kördes av Nils Mark. Volvon till höger som har 6-cylindrig motor kördes av Lennart Svensson. Bilden har publicerats i Autohistorica 1/84.

 

På det 6-cylindriga chassiet byggdes bara två öppna bilar. De stod färdiga i slutet av november 1929 och kördes i KAK:s Vintertävling 1930 av Lennart Svensson och löjtnant Holmqvist. Bilarna kom i mål och hamnade på femte respektive tolfte plats. Bilen på bilden har samma registreringsnummer, O6437, som en tidigare ÖV4 med 6-cylindrig motor. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 1-2/77.

 

Fotot är taget vintertid i samband med en vintertävling cirka 1930 och visar en man sittande vid en Amilcar med registreringsnummer A12444. Bilen som är från cirka 1928 ser ut att vara ur Amilcars M-serie. Här ser det ut som att bilen har lättats på diverse utrustning.

 

Gilbert Holmberg sitter på en motorcykel av märket Gridlay-Peerless. Bilden på A3246 är troligen tagen i samband med någon tävling i slutet av 1920-talet.

 

Indian med registreringsnummer T345 som antagligen ska delta i någon tävling. Lägg märke till de dubbade framdäcken.

 

Det här fotot kommer från ett fotoalbum som har tillhört tävlingsföraren Carl Ivar "Skepparn" Skeppstedt. I albumet finns det noterat att dessa båda bilar är Rally och Bugatti. Rally-bilen ser ut att ha registreringsnummer T842, men noteringen om ägaren är svårläst, han var emellertid hemmahörande i Örebro. Bugatti-bilen  som är en typ 35C  ägdes vid fototillfället av John Erik Isberg. Bilen kallades "Blåen", tidigare hade Isberg även kört en "Gråen", en Bugatti typ 30. En bit in på 1930-talet såldes 35C-bilen till finnländaren Emil Elo. John Erik Isberg föddes i Sala 1889 och i början av 1900-talet kom han till Stockholm. 1906 flyttade Isberg till Norge och han kom senare att representera bilmärket Volvo i Oslo. (2014-05-11)

 

Bilden på motorcyklisten är troligen tagen i samband med någon tävling i slutet av 1920-talet.

 

Fotot visar föraren Per Näs och kartläsaren Oscar Roos i en Citroen vid starten i KAK:s Vintertävling 1930. Vid målgången kunde man konstatera att man åstadkommit en prickfri körning. Egentligen hade Per Näs tänkt köra en åttacylindrig Amilcar, men den bilen kom inte fram i tid till Sverige. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 2/81.

Den 6-8 mars 1931 kördes SMK:s tillförlitlighetstävlingen Rikspokalen. Det här fotot är taget vid starten och visar Per Näs med besättning framför en Ford modell A, förmodligen med Roadster-karosseri. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 2/81.

 

Per Näs och prinsarna Bertil och Carl Jr har fotograferats vid en Amilcar C6 i samband med en Solvallatävling 1930. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 2/81.

 

Fartfylld bild från Brunnsviken 1930 med kamp mellan Amilcar och Bugatti. Det är Per Näs som kör Amilcaren i täten, det är en sexcylindrig modell C6 med 1,1-liters cylindervolym. Per Näs som hade åtskilliga framgångar med bilen hade köpt den av en norrman som hette Mathiesen. Bugattin är en typ 35B som rattades av K.G. Sundstedt. Bilden har varit publicerad i Autohistorica 2/81.

 

I skyltfönstret hos Fordförsäljaren står den A-Fords racer som Olle Bennström från Västerås körde till seger med i KAK:s Vinter Grand Prix på Rämen 1932. (2013-12-18)

 

1930 års  Ford modell A med registreringsnummer A18173 som fotograferats i samband med någon tävling. Bilen ser ut att ha ett cabrioletkarosseri. Lägg märke till de två sökarlyktorna. Bilden har publicerats i Autohistorica 3/87. (2013-06-28)

 

 

Mercedes-Benz SSK med registrerings-nummer D728 som tävlingskördes av P.W. Widengren. Bilden har publicerats i Autohistorica 4/80.

P.W. Widengrens Mercedes-Benz SSK med registreringsnummer D728 ses här på Hjälmaren under "Is-TT" 1931. Notera att bilen lättats något genom att skärmarna demonterats. Bilden har publicerats i Autohistorica 4/81.

 

Fotografen har fångat en spännande situation under KAK:s Vinter Grand prix 1931. När det andra varvet ska börja får Clemens V. Bergström en stoppsladd med sin Chrysler, startnummer 18. Erik Bake som kör en Buick med registreringsnummer A19164 tvingas också till ett stopp. Finländaren Johan Ramsay med Chrysler, startnummer 17, passar på att smita förbi. Ramsay och Bergström hörde till de sju förare som lyckades ta sig mål, de hamnade på andra respektive tredje plats i tävlingen. (2013-10-29)

 

Uno Ranch och George Sylwander ställde upp i 1932 års Monte Carlo Rally som hade startplats i Sverige. Man körde en Bugatti typ 38A, med redan vid Älvkarleby krockade man med en droskbil. Bland annat skadades framvagnen och ett hjul kärvade. Även ratt, vindruta och en framskärm skadades. Man kunde ta sig till Stockholm, men där bröt man tävlingen. Senare körde Ranch och Sylwander Bugatti-bilen till fabriken i Molsheim för reparation. På fotot sitter Uno Ranch med ratten i den krockade bilen. Bilen har publicerats i Autohistorica 2/87. (2013-03-20)

 

Alexandra Lindh (född Gjestvang) bredvid sin Hudson 1931 med registreringsnummer A19527 efter genomfört Monte Carlo Rally 1932 där hon kom på 8:e plats i stora klassen. Fotot är taget i just Monte Carlo, notera växtligheten i bakgrunden. Bredvid Alexandra står sonen Bo Lindh. Alexandras pappa, generalkonsuln,  var generalagent för Hudson i Sverige. Bilden har publicerats i Autohistorica 2/87. (2013-03-20)

 

KAK:s andra Vinter Grand Prix, det så kallade Rämenloppet, kördes den 28 februari 1932. Det här fotot är taget två dagar tidigare, den 26 februari, och visar finnländarna Karl Ebbs och Johan Ramsays bilar. Ebb skulle köra bilen med startnummer 4, en Mercedes-Benz SSK från 1929. Startnummer 20 sitter på Ramsays 6-cylindriga Chrysler, en trimmad standardvagn. I själva tävlingen tvingades Ramsay bryta redan under första varvet. Även Ebb tvingades bryta efter några varv. Mercedes-Benz SSK:n är bevarad och ingår i Stiftelsen Bertil Lindblads Bil- och Teknikhistoriska Samlingar i Köping. (2013-09-18)

 

Bilen med registreringsnummer W2833 är den Ford modell A Racer som Harry "Mas-Harry" Larsson skulle köra i Sveriges Vinter Grand Prix 1932. Han ingick där i Fordlaget, men i tävlingen gick det inte så bra. Ekipaget tvingades bryta tidigt på grund av motorproblem. Motorn var för resten toppventilkonverterad. Bilens sportkarosseri var byggt i Sverige. (2014-01-23)

 

Fotot som taget i samband med en tävling visar Harry "Mas-Harry" Larssons Ford modell A Racer med registreringsnummer W2833. (2017-01-07)

 

Bentley 3-Litre från mitten av 1920-talet som stannat till i Kungsbacka under Monte Carlo-rallyt 1935. Bilen var omslagsbild på Autohistorica 2/79.

 

Bentley 3-Litre från mitten av 1920-talet som stannat till i Kungsbacka under Monte Carlo-rallyt 1935. (2013-12-15)

 

                                     © 2020 Automobilhistoriska klubben Mässing- & Nickelgruppen webmaster@massingnickel.se